مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نام اثر: امام خمینی و حکومت اسلامی (احکام حکومتی و مصلحت)‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏چاپ: چاپخانه بهمن‏

‏چاپ اول: زمستان 1378‏

‏تیراژ: 2000‏

‏قیمت: 1200 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 4