کتاب مکاسب محرمه
حق العمل و دلالی در معاملات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حق العمل و دلالی در معاملات

حق العمل و دلالی در معاملات

[سؤال 6891]‏ ‏ ‏ 3412‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 5 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، دامت‏‎ ‎‏برکاته العالیه‏

‏چه می فرمایید در این مسألۀ شرعیه: شخصی یک حیاط مسکونی به واسطۀ بنگاه‏‎ ‎‏از صاحب ملک به مبلغ معینی خرید و قولنامه تکمیل گردید؛ بعد از چندی معلوم شد‏‎ ‎‏که ساختمان را که به نام آهنی داده بودند، چوبی بود؛ خریدار، معامله را فسخ نمود.‏‎ ‎‏بیان فرمایید آیا در صورت فسخ طرفین، بنگاه حق دلالی دارد یا نه؟ منتظر جواب‏‎ ‎‏حضرت معظّمٌ له هستم.‏

بسمه تعالی، فسخ معامله موجب سقوط حق الزحمۀ دلال و واسطه نیست.

[سؤال 6892]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2095

‏9. واسطه و دلال در معاملات به واسطه وساطت، اصولاً در صدی یک ـ مثلاً ـ از‏‎ ‎‏فروشنده حق العمل می گیرد، عرف بازار فروشنده را ملزم می داند که حق واسطه را‏‎ ‎‏باید بدهد، آیا شرعاً هم همین طور است؟ و آیا اگر دلال عملی انجام نداده، فقط یک‏‎ ‎‏مرتبه همراه فروشنده به ملاقات خریدار رفته است برای معرفی طرفین، آیا مستحق‏‎ ‎‏حق العمل است؟ و اگر فروشنده نخواهد حق او را بدهد مشغول الذمه است؟‏

بسمه تعالی، اگر به همان نحو متعارف اقدام کرده اند، دلال حق متعارف خود را دارد.

[سؤال 6893]‏ ‏ ‏ 3413‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خواهشمندم لطف فرموده و بفرمایید که از بابت حق کمیسیون بنگاه، چه مقداری‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 648

‏باید رعایت شود تا حق به دست آمده از این بابت از نظر شرع مقدس اسلام قابل قبول‏‎ ‎‏باشد؟ ناگفته نماند که بنگاه فوق الذکر مربوط به مشاوریت املاک می باشد. ‏

بسمه تعالی، حد معینی ندارد و موکول به توافق طرفین است و باید از اجحاف خودداری نمایند.

[سؤال 6894]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5782

‏3. از شغل بنگاه اتومبیل که عده ای به آن اشتغال دارند، پولی که به دست می آید‏‎ ‎‏حلال است یا حرام؟ مادر شیرده و یا زن باردار می تواند از آن پول استفاده کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، با رعایت ضوابط شرعی، حق الزحمه یا سود معامله حلال و استفاده از آن جایز است.

[سؤال 6895]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3381

‏3. کسی که واسطه می شود و جنس را گران تر از نرخ دولت برای دیگری به فروش‏‎ ‎‏می رساند، فعل واسطه حرام است یا خیر؟ (اما شغل او همیشه این کار نیست).‏

بسمه تعالی، وساطت در کارِ مشروع اشکال ندارد و در کار مخالف مقررات باید ترک شود.

[سؤال 6896]‏ ‏ ‏ 3414‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏الهی سلامت و در پناه ایزد متعال و ولی عصر، امام زمان، مصون و محفوظ بوده‏‎ ‎‏باشید. باری، عرض می شود: با خرید مقداری کود شیمیایی به تقاضای کمیتۀ گز‏‎ ‎‏برخوار از تهران موافقت گردید. و بنده خریداری کردم. و چون مقداری تخفیف به‏‎ ‎‏شرکت تعاونی می داد؛ بنده از طریق شرکت خریدم و آن مقدار تخفیف از شرکت‏‎ ‎‏تعاونی می باشد. چون حقیر زحماتی متحمل شدم؛ از این معامله سودی عاید‏‎ ‎‏این جانب شده است. حال، آیا این سود بر این جانب حلال می باشد یا خیر؟ یا مال‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 649

‏اعضای شرکت تعاونی می باشد. آن مبلغی که تخفیف داده شده است، مال شرکت. و‏‎ ‎‏مازاد که بیشتر از قیمت معمولی فروخته شده است، حلال است یا حرام؟ اعضای‏‎ ‎‏شرکت می گویند: کارمزد شما باید از شرکت تعاونی تأمین شود. من که خودم به اختیار‏‎ ‎‏خود از طرف شرکت خریده ام، می گویم که من حقی نسبت به شرکت و کارمزد آن‏‎ ‎‏ندارم. اعضای شرکت می گویند: مقدار اضافه فروخته شده را به ما برگردان و کارمزد از‏‎ ‎‏شرکت بگیر. آیا باید مقدار اضافه فروخته شده، به اعضا برگشت شود یا نه؟ چون‏‎ ‎‏پخش کود به درخواست کمیته بوده و کمیته به این جانب دستور فروش داده است.‏

بسمه تعالی، اگر واقعاً شما خریدار بوده اید و شرکت فقط جنبه وساطت داشته است، سود معامله مربوط به شرکت نیست. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 650