کتاب امر به معروف و نهی از منکر
احکام دفاع
دفاع از نفس و مال به قدر استطاعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دفاع از نفس و مال به قدر استطاعت

دفاع از نفس و مال به قدر استطاعت 

[سؤال 6493]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4804

‏6. اربابان که در افغانستان از بی سوادی مردم استفاده می کنند و دعوی مالی و غیر‏‎ ‎‏مالی شان را فیصله می کنند و رشوه می گیرند و مردم را فشار می دهند و جرم می کنند و‏‎ ‎‏چوب می زنند و آب یا علف بعضی را گرفته به بعضی دیگر می دهند و مخالف‏‎ ‎‏روحانیت هستند و آن ها را به باد مسخره می گیرند، حتی در فرصت، بعضی از اراذل را‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 479

‏فرستاده اند و خانۀ یکی از روحانیون را تیرباران کرده اند، ولی بحمد الله‌ به مقاومت آن‏‎ ‎‏روحانی و دفاعش شکست خورده اند، آیا بدون حاکم شرع و حکمش، ترور آن ها‏‎ ‎‏جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست؛ مگر برای کسی که در مقام دفاع از جان و مالش باشد و راهی در دفاع به جز مقاتله نداشته باشد.

[سؤال 6494]‏ ‏ ‏ 3190‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 6 / 1361‏

‏جماران، تهران، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی‏

‏احتراماً؛ عده ای از ده یا دهات دیگر به سردستگی یک یا چند نفر، برای سوء قصد‏‎ ‎‏به جان، مال و غیرۀ اهل ده دیگری، شبیخون می زنند و در تاریکی شب، بین مهاجمین‏‎ ‎‏و مدافعین زد و خورد شده، صرف نظر از زخمی شدن عده ای از طرفین، یکی از‏‎ ‎‏مهاجمین به قتل می رسد و به علت تاریکی شب و کثرت مهاجمین، قاتل شناخته‏‎ ‎‏نمی شود؛ عده ای از اهل ده و مهاجمین، گرفتار قانون می باشند؛ تکلیف شرعی‏‎ ‎‏مدافعین و مهاجمین به حریم خانه و خانواده در اسلام و محرکین این بی خبران و‏‎ ‎‏مقتول مهاجم چیست؟ جواب تلگرافی مرقوم فرمایید. ‏

بسمه تعالی، مدافعین اگر در مقام دفاع از خود به مقابله برخاستند، ضامن نیستند و مقتول اگر خودش به همراه مهاجمین به راه افتاده، خونش هدر است، ولی اگر سایر مهاجمین او را وادار به همراهی با خود نمودند و او را مجبور به شرکت در هجوم نمودند ضامن هستند.

[سؤال 6495]‏ ‏ ‏ 3191‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر مال مؤمنی در دست غاصب باشد یا در معرض تلف باشد و صاحب مال‏‎ ‎‏حاضر نباشد یا صغیر باشد شخصی که می تواند مال را از دست غاصب بگیرد یا آن را‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 480

‏از تلف شدن نجات دهد این کار بر او‏‎ ‎‏واجب است؟ در فرض وجوب، اگر احتیاج به‏‎ ‎‏مؤونه داشته باشد به عهده کیست؟‏

بسمه تعالی، اگر مال معتنا به باشد که عقلا به آن اهتمام می دهند، واجب است بنابر احوط. و مؤونه در صورت عدم تبرّع بر صاحب مال است. 

[سؤال 6496]‏ ‏ ‏ 3192‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 4 / 1361‏

‏محضر مقدس رهبر عالی قدر انقلاب و مرجع کبیر عالم تشیع، امام خمینی ‏

‏مفتخراً؛ خاطر مبارک را به عرایض زیر معطوف، و سپس جواب کتبی و توجه‏‎ ‎‏دقیق، مورد استدعا است. ‏

‏در مدت سه ماه قبل در قریه ای از قرای نورآباد، به اسم قریه خوشنام بین اهالی‏‎ ‎‏قریه درگیری واقع می شود و در نتیجه یک نفر به قتل می رسد. مأمورین دولتی برای‏‎ ‎‏جلوگیری از درگیری که مبادا در قریه به وقوع برسد، متهمین به قتل را با خانه و‏‎ ‎‏زندگی، در دو فرسخی قریه می برند. پس از چند روز اولاد مقتول و بستگان او،‏‎ ‎‏مسلحانه دور خانۀ متهمین را محاصره، و احشام آنان را غارت کرده و شبانه می برند.‏‎ ‎‏صاحبان غارت برای پیگیری از غارت، در همان شب می روند و در نتیجه سه نفر از‏‎ ‎‏صاحبان احشام غارت شده به دست غارت کنندگان مهاجم، به قتل می رسند و تعداد‏‎ ‎‏شش رأس گوسفند و سه ماده گاو را نیز از احشامی که سرقت نموده اند با تیر تفنگ‏‎ ‎‏می کشند و یک نفر نیز از مهاجمین و غارت کنندگان، کشته می شود. آیا دیۀ این‏‎ ‎‏غارت کننده بر عهدۀ مال باختگان است که در نیمه شب به قصد جان و مال آن ها آمده‏‎ ‎‏بوده اند، یا به عهدۀ خود مهاجمین است؟ مستدعی است حکم الله‌ را بیان فرمایید، تا به‏‎ ‎‏نحو شرعی عمل شود. ‏

بسمه تعالی، کسی که به قصد غارت اموال محترم شخص دیگر هجوم کرده و در دفاع صاحب مال از جان و مال خود، کشته شده دیه ندارد و نزاع و احیای حق شرعی ورثۀ مقتول اول باید در دادگاه مطرح و بررسی شود. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 481

[سؤال 6497]‏ ‏ ‏ 3193‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 10 / 1361‏

‏حضور محترم رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله‌ امام خمینی ‏

‏با سلام و درود بر رزمندگان اسلام و آرزوی طول عمر حضرت عالی، به عرض‏‎ ‎‏می رسانم: با توجه به این که چهار خانۀ اطراف خانه ما دزد آمده و اموالشان را برده، آیا‏‎ ‎‏اشکالی ندارد که اطراف دیوارهای منزل در قسمت داخل منزل سیم لخت برق کشیده‏‎ ‎‏شود، که دزد نتواند داخل منزل شود. البته احتمال برق گرفتگی که باعث مرگ سارق‏‎ ‎‏شود کم است، ولی اگر سارق به وسیلۀ برق صاحب منزل بمیرد، حکمش چیست؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و اگر بمیرد، خونش هدر است. 

[سؤال 6498]‏ ‏ ‏ 3194‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم امام عزیزم، خمینی بت شکن؛ سلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏پس از عرض سلام، سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.‏

‏چون که بنده از شما امام عزیز تقلید می کنم خواستم از دو مسأله ای که به شرح زیر‏‎ ‎‏می باشد فتوای شما را کسب کنم:‏

‏1. اگر با دشمنان اسلام درگیر شدیم ـ مانند کومله و دموکرات و فداییان خلق و‏‎ ‎‏مجاهدین خلق و امثالهم ـ و ما را محاصره کردند یا به ما کمین زدند و مهمات ما تمام‏‎ ‎‏شد، به جز یک گلوله یا یک نارنجک نداشتیم، اگر بخواهیم اسیر آنان بشویم ما را‏‎ ‎‏شکنجه می دهند و به فجیع ترین وضع شهید می کنند و اگر بخواهیم با تیر یا نارنجک‏‎ ‎‏خود را بکشیم جهنمی هستیم؛ چون که در اسلام، خودکشی حرام است. فتوای شما در‏‎ ‎‏این مسأله چیست؟ آیا می توانیم در این شرایط سخت، خودکشی کنیم یا این که اسیر‏‎ ‎‏شویم؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله، خودکشی جایز نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 482

‏2. زمینی است اصلاحات ارضی که در دست بنده و برادرم می باشد، این زمین به پدرم رسیده است‏‎ ‎‏زمانی که پدرم این را با رضایت مالک تصرف کرد قرار شد 12 سال اجاره این زمین را به مالک بدهد،‏‎ ‎‏پدرم نابینا شد و نتوانست مشغول کشاورزی شود و ما ناچار شدیم و زمین را زیر کشت بردیم و مالک‏‎ ‎‏او در پیش دوستان ما گفته که من از دست شما و برادرت راضی هستم چون اجاره آن را پرداخته ایم و‏‎ ‎‏در ضمن به او گفته ایم هر وقت راضی نبودی به ما بگو تا زمین را به خودت واگذار کنیم او گفته است‏‎ ‎‏راضی هستم و از نظر ثروت هم میلیونر است و خمس و سهم امام هم نمی دهد و احتیاج به زمین هم‏‎ ‎‏ندارد و زکات گندم و جو که در اختیار دارد نمی دهد، آیا ما می توانیم در این زمین کشت و کار کنیم و‏‎ ‎‏نماز بخوانیم یا این که نمی توانیم کشت و کار کنیم، جواب مسأله را شما فتوا دهید. در ضمن پدرم‏‎ ‎‏سالیان دراز برای این مالک زحمت کشیده و این مالک قدر پدرم را نمی دانست و به او ظلم زیادی کرده‏‎ ‎‏است و مال او را خورده است، امیدوارم جواب نامه را برایم بنویسی و بفرستی.‏

بسمه تعالی، تا مالک راضی باشد تصرف و استفاده مانع ندارد.

[سؤال 6499]‏ ‏ ‏ 3195‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی مدّ ظله العالی‏

‏شخصی می خواهد شخص دیگر را بکشد و لو چهل سال طول بکشد دست بردار‏‎ ‎‏نیست و لیکن این شخص فهمید آن مرد او را می کشد اگر این دست پیدا کرد قاتل‏‎ ‎‏خود را کشت آیا بر این شخص که قاتل خود را کشت در قیامت سؤال و جواب دارد‏‎ ‎‏یا ندارد؟ ‏

بسمه تعالی، با علم به قصد آن شخص می تواند از خود دفاع کند و اگر بتواند از خود بدون این که او را بکشد دفاع کند کشتن جایز نیست و تا او کاری نکند که ظاهر شود اراده قتل، جایز نیست.

[سؤال 6500]‏ ‏ ‏ 3196‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی مدّ ظله العالی‏

‏سؤال: اگر کسی با زن شوهردار به زور زنا کند و شوهر زن به حکومت شکایت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 483

‏نکند در دل خود مخفی بدارد و هر وقت که وقت پیدا کرد نفرهای زناکار را مخفیانه‏‎ ‎‏بکشد در قیامت خون دارد یا ندارد؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، کشتن جایز نیست.

[سؤال 6501]‏ ‏ ‏ 3197‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی مدّ ظله العالی‏

‏مردی با زن شوهردار زنا کند هر چند مردم نصیحت کنند او قبول نکند و خود آن‏‎ ‎‏مرد هم زن دارد اگر شوهر زن زنادهنده آن مرد را بکشد در قیامت خون دارد یا‏‎ ‎‏ندارد؟ولیکن شوهر زن به چشم خود ندیده اهل قریه می گویند راست است، شما امر‏‎ ‎‏بفرمایید.‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور کشتن جایز نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 484