کتاب حج
واجبات منی
سوم از واجبات منی: تقصیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سوم از واجبات منی: تقصیر

حج تمتع

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سوم از واجبات منی: تقصیر

سوم از واجبات منی: تقصیر

[سؤال 5909]‏ ‏ ‏ 2833‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی، پس از عرض سلام‏‎ ‎‏خدمت آن رهبر عظیم الشأن، آن رهبر عزیزم که به حق از حقوق مسلمین مستضعف‏‎ ‎‏حمایت می کند؛ باشد که این زحمات ارزشمند، در پیشگاه خداوند متعال هر یک‏‎ ‎‏سندی بر نامۀ اعمالتان باشد که به حق، جایگاه شما در بهشت جاویدان است.‏

‏این جانب، یک سال مشرف شدم به مکۀ معظمه؛ در منی، بعد از ذبح گوسفند، نیت‏‎ ‎‏کردم و مقداری مو از سر خود چیدم و بعد، سرم را هم تراشیدم. حالا آیا این عمل من،‏‎ ‎‏صحیح است یا اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، عمل صحیح است. 

[سؤال 5910]‏ ‏ ‏ 2834‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس و مبارک رهبر انقلاب اسلامی، امام امت، حضرت آیت الله‌ العظمی‏‎ ‎‏آقای خمینی‏

‏محترماً؛ سلام عرض می کنم. جان نثار ساکن قم، عرض حال بر این است: به‏‎ ‎‏فرمایشی که خودتان فرمودید راجع به حج مکه معظمه، در منی بعد از قربانی کردن‏‎ ‎‏گوسفند این جانب آمدم پیش شخص روحانی که با ما بودند او به این جانب گفت نیّت‏‎ ‎‏کن و این جانب نیت کردم و شخص روحانی مقداری موی سر این جانب را گرفت و‏‎ ‎‏بعداً با این فکر که در منی باید سر تراشید و این جانب هم رفتم در پیش شخص‏‎ ‎‏سلمانی سر خود را تراشیدم و لیکن چون آن جا نیت کرده بودم در این جا دیگر نیت‏‎ ‎‏نکردم و گویا آن شخص روحانی نیت تقصیر را گفت و حالا بفرمایید حکم خدا و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 181

‏رسول را بیان فرمایید چه صورت دارد؟ با تقدیم احترام‏

بسمه تعالی، این طور که نوشته اید نیت محقّق شده و در نیت تلفظ واجب نیست و حج شما صحیح است ان شاء الله‌.

[سؤال 5911]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2826

‏5. زیدی در مذبح بعد از قربانی فوراً تقصیر کرده که دچار تطهیر نجاست بدن و‏‎ ‎‏لباس احرام نگردد و بعد از رسیدن به چادر حلق کند از یک طرف صروره است و از‏‎ ‎‏طرفی در حلق قصد احلال نکرده تکلیفش چیست؟‏

بسمه تعالی، تقصیر در صورت جهل کفاره ندارد و حلق را اگر به قصد قربت و به حساب یکی از اعمال انجام داده است کافی است.

[سؤال 5912]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2826

‏6. صروره به واسطه بلند بودن موی سر اول سر را ماشین کرده و بلافاصله سر را‏‎ ‎‏تراشیده است به نظر مبارک جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست و در صورت علم و عمد کفاره دارد.

[سؤال 5913]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2826

‏13. در حلق ماشین نمره یک کافی است یا باید با تیغ تراشید و اگر صدق تراشیدن‏‎ ‎‏نمی کند پس باید ریش را با ماشین یک زدن اشکالی نداشته باشد کما این که بعضی‏‎ ‎‏معتقدند، به نظر مبارک حقیقت چیست معلوم بدارید؟‏

بسمه تعالی، باید با تیغ باشد و میزان در حلق لحیه چیز دیگر است و با هم فرق دارند.

[سؤال 5914]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2764

‏16. کسانی که به مکه می روند و سفر اولشان می باشد در مورد مردها حتماً باید‏‎ ‎‏سرشان را بتراشند یا مخیّر هستند در تراشیدن سر یا تقصیر؟‏

بسمه تعالی، در منی باید سر بتراشند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 182

[سؤال 5915]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 251

‏4. طفل خردسالی را در کودکی به حج برده اند و پس از کبیر شدن، مستطیع شده و‏‎ ‎‏به حج رفته؛ آیا از صروره بودن خارج می شود؟‏

بسمه تعالی، در حکم صروره نیست.

[سؤال 5916]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2763

‏2. کسی که سفر اول او است، بنابر رأی مبارک آن حضرت در حج تمتّع، قطعاً باید‏‎ ‎‏سر بتراشد و یا تقصیر، کافی است؟‏

بسمه تعالی، بنابر احتیاط واجب باید سر بتراشد.

[سؤال 5917]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 991

‏5. آیا بین این دو استفتا که منسوب به حضرت عالی است، تناقضی وجود دارد یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

‏الف. یکی از محرمات احرام ازالۀ مو است، شخص محرم که حج او صروره است‏‎ ‎‏و نمی تواند در منی سر خود را بتراشد، چنانچه مُحلّی هم یافت نشود و یا مشکل باشد‏‎ ‎‏پیدا کردن او، برای حلق تکلیف او چیست؟ و آیا فرقی بین یافت نشدن و مشکل بودن‏‎ ‎‏هست یا خیر؟‏

‏جواب: بسمه تعالی، باید صبر کند تا شخص محلّی پیدا شود.‏

‏ب. در صورت لزوم حلق، محرم می تواند برای خروج از احرام سر خود را بتراشد‏‎ ‎‏یا خیر؟ و نیز سر دیگری را، قبل از خروج از احرام می تواند بتراشد یا خیر؟‏

‏جواب: بسمه تعالی، در هر دو صورت اشکالی ندارد.‏

بسمه تعالی، حلق یا تقصیری که در مقام احلال است، از حرمت ازالۀ شعر  خارج است و محرم می تواند خودش انجام دهد. ولی نسبت به دیگری جایز نیست، هرچند اگر انجام داد دیگری از احرام خارج می شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 183

[سؤال 5918]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2744

‏6. آیا حلق و تقصیر را در شب می توان انجام داد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در صورت عذر مانع ندارد شب عید انجام دهید.

[سؤال 5919]‏ ‏ ‏ 2835‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر شریف رهبر عظیم الشأن، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله‏‎ ‎‏العالی، پس از عرض سلام، دوام عمر شریف مقرون به صحت و سلامتی را برای آن‏‎ ‎‏قائد عزیز، از درگاه حضرت احدیّت خواهانم.‏

‏1. فرموده اید: در قربانگاه جدید، قربانی کردن صحیح است. آیا تقصیر هم‏‎ ‎‏در  همان مکان مجزی است یا خیر؟ و چنانچه مجزی نباشد، اگر کسی در آن جا حلق‏‎ ‎‏یا  تقصیر کرده باشد و پس از فراغ از اعمال حج به وطن بازگشته، تکلیف او‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر در غیر منی تقصیر کرده، باید تقصیر و اعمال مکه و طواف  نساء را اعاده کند؛ و بدون اعاده، مُحل نشده است و اگر خودش نمی تواند به مکه برود، در محل خودش تقصیر کند یا حلق نماید و در صورت امکان، مو را به منی بفرستد و برای اعمال مکه و طواف نساء نایب بگیرد.

‏2. اگر کسی پس از وقوف در عرفات، بعد از ظهر روز نهم مریض شده باشد و او را به بیمارستان مکه‏‎ ‎‏انتقال داده باشند و پس از بهبودی روز دهم یا یازدهم او را به منی آورده باشند و قربانی و رمی جمرات‏‎ ‎‏را دیگران نیابتاً از او انجام داده باشند و پس از اتمام اعمال حج، به وطن بازگشته ـ چون وقوف به‏‎ ‎‏مشعر را نه اختیاراً و نه اضطراراً درک نکرده ـ تکلیف او چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر از جهت مرض، درک مشعر نکرده و قربانی کرده ـ ولو با نایب گرفتن ـ و طواف نساء را انجام داده، مُحل شده است؛ ولی بنابر احتیاط باید حج را اعاده کند.

‏3. اگر کسی در جایی قصد اقامت نمود و پس از آن، هر روز می خواهد برای کارکردن، به مادون مسافت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 184

‏برود ـ که تقریباً هشت ساعت کار کند ـ و برگردد به محل اقامه، تا زمانی که به حد مسافت نرفته باشد،‏‎ ‎‏آیا نمازهای او قصر است یا تمام؟ و آیا اگر از اول، قصد چنین کاری را داشته که بعد از ده روز، برای‏‎ ‎‏کارکردن برود و برگردد، یا تصادفاً چنین تصمیمی را اتخاذ کرده، فرق دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر بعد از ده روز، به کمتر از مسافت رفته، نماز او تمام است؛ هر چند از اول قصد آن را داشته باشد.

‏4. اگر کسی از وطنش ـ مثلاً ـ برای دیدن تعلیمات نظامی به پنج فرسخی برود و نمی داند کی به وطن‏‎ ‎‏باز می گردد، در ضمن ده روز یا یک ماه و یا دو ماه آیا نمازهای او شکسته است یا تمام؟‏

بسمه تعالی، نماز او شکسته است؛ مگر آن که سی روز مردّد در آن جا بماند، که در این صورت، باید بعد از آن تمام بخواند.

‏از خداوند بزرگ، موفقیت و سلامتی شما را آرزومندم.‏

[سؤال 5920]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2753

‏2. امسال مشهور بود که امام می فرمایند: در مسلخِ جنب وادی محسّر، سر‏‎ ‎‏تراشیدن  جایز نیست. اگر چنین باشد، کسی که این عمل را انجام داده و بعد از‏‎ ‎‏طواف  زیارت متوجه شد، چه کند؟ یا اگر در وطن فهمید، یا نایب بود، تکلیفش‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر معلوم شده که در منی حلق نکرده، حلق و اعمال مترتّبه را باید انجام دهد و اگر خودش نمی تواند برود، در محل خودش سر بتراشد و مو را در صورت امکان به منی بفرستد و برای اعمال مترتّبه نایب بگیرد.

[سؤال 5921]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2728

‏3. روز دهم در منی شخص می آید برای رمی جمرۀ عقبه، ولی در اثر ازدحام زیاد‏‎ ‎‏نمی تواند رمی کند. آیا جایز است در این صورت، قبلاً برود قربانی و حلق انجام دهد‏‎ ‎‏و شب، برای رمی جمره برگردد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تقدیم جایز نیست. اگر در روز نمی تواند، در شب رمی کند؛ بعداً ذبح نماید و سپس حلق انجام دهد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 185

[سؤال 5922]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2828

‏2. با توجه به مسأله فوق، در صورتی که تأخیر ذبح تا روز سیزدهم را ترجیح‏‎ ‎‏می دهید، آیا حاجی می تواند همان روز عید، پس از رمی جمرۀ عقبه، حلق یا تقصیر‏‎ ‎‏نموده و از احرام، خارج شود یا آن که باید محرم بماند و حلق یا تقصیر را عقب‏‎ ‎‏بیندازد؟ و در هر دو صورت آیا می تواند قبل از ذبح، به مکه بیاید و طواف و سعی حج‏‎ ‎‏را انجام دهد یا خیر؟ و عین همین سؤال، در صورت مبدّل شدن تکلیف به روزه‏‎ ‎‏گرفتن پیش می آید.‏

بسمه تعالی، به احتیاط واجب باید حلق یاتقصیر، بعد از ذبح باشد و تا حلق یا تقصیر انجام نگرفته، از احرام خارج نمی شود؛ و بدون عذر نمی تواند طواف و نماز و سعی را بر مناسک منی مقدم بدارد.

[سؤال 5923]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2820

‏4. اگر کسی روز عید و یازدهم نتواند ذبح کند، می تواند تقصیر یا حلق کند یا باید‏‎ ‎‏حلق یا تقصیر را نیز تأخیر بیندازد؟‏

بسمه تعالی، در صورت علم و عمد و همچنین در صورت فوق، باید حلق و تقصیر، بعد از ذبح باشد، علی الاحوط.

[سؤال 5924]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2807

‏7. اگر کسی بعد از ذبح در همان جایی که مشکوک است از منی است یا ملحق شده‏‎ ‎‏به آن، حلق یا تقصیر کند و بعد ملتفت شود چه باید بکند؟‏

بسمه تعالی، در صورت امکان احوط اعاده حلق یا تقصیر است.

[سؤال 5925]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2807

‏9. آیا حلق کردن قسمتی از سر در روز دهم کافی است یا باید همۀ سر حلق شود؟‏

‏بسمه تعالی، باید همه سر را حلق کند.‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 186