کتاب حج
حج تمتع
وقوف در مشعرالحرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقوف در مشعرالحرام

وقوف در مشعرالحرام

[سؤال 5829]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2728

‏2. مشعر الحرام یعنی مکان آن، برای اشخاص غالباً نامعلوم است و ممکن است‏‎ ‎‏اشخاص با فاصلۀ کم یا زیاد وقوف نمایند و سؤال هم برای اشخاص تقریباً غیر ممکن‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 149

‏است؛ زیرا اولاً به گفتۀ آنان معلوم نخواهد شد و آنان هم زوار می باشند. تکلیف‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، باید از اهل خبره سؤال کنند و بر طبق وظیفه عمل نمایند.

[سؤال 5830]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2764

‏19. افرادی که شب عید قربان در مشعر الحرام هستند قبل از طلوع آفتاب می توانند‏‎ ‎‏از وادی محسّر خارج شوند یا نه؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 5831]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2844

‏4. بعضی از کارکنان کاروان تا صبح در مشعر نمی مانند، به حساب آن که باید در‏‎ ‎‏منی وسایل پذیرایی حجاج را فراهم نمایند، آیا اشکال ندارد؟‏

بسمه تعالی، اگر به نحوی است که عذر محسوب است، اشکال ندارد. 

[سؤال 5832]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2772

‏6. حرکت معلولین در صبح روز دهم از مشعر برای منی مشکل است و طاقت فرسا‏‎ ‎‏مخصوصاً با چرخ؛ آیا می شود در شب حرکت کنند؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 5833]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1622

‏6. برای زنان و ضعفا و سرپرست و راهنمای آن ها (نایب و غیره) آیا جایز‏‎ ‎‏است  قبل از آفتاب، بلکه قبل از فجر، خروج از مشعر و رمی و قربانی و حلق‏‎ ‎‏و  تقصیر؟‏

بسمه تعالی، خروج از مشعر و رمی در شب، در صورت عذر مانع ندارد. و با تمکن از قربانی ولو با استنابه در روز عید، روز قربانی کنند و همچنین حلق یا تقصیر باید روز عید باشد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 150

[سؤال 5834]‏ ‏ ‏ 2814‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏برای زن ها آیا جایز است شبانه از مشعر الحرام بروند منی؟ آیا برای آن ها جایز‏‎ ‎‏است که قبل از طلوع آفتاب یا قبل از طلوع فجر رمی جمره بکنند یا خیر؟ و آیا فرقی‏‎ ‎‏بین معذورین و غیر معذورین هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر معذور باشند مانع ندارد.

[سؤال 5835]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2758

‏5. وقوف به مشعر برای جانبازان، تا صبح طاقت فرسا است. جناب عالی هم‏‎ ‎‏می فرمایید: به احتیاط واجب، قبل از نصف شب حرکت نکنند و حال آن که این هم به‏‎ ‎‏جهاتی برای آن ها مشکل است. آیا می شود با کمی توقف، در ماشین قصد وقوف کنند‏‎ ‎‏و سپس حرکت نمایند؟‏

بسمه تعالی، افراد جانباز مختلف هستند و هر کدام عذر دارند، به تکلیف معذور ـ که در مناسک ذکر شده است و در مسائل بعد هم گفته می شود ـ عمل کنند.

[سؤال 5836]‏ ‏ ‏ 2815‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت امام عزیزم سلام، از درگاه خداوند تعالی عمر هر چه بیشتر شما را آرزو‏‎ ‎‏دارم. ای امام مهربان! مسأله ای برایم پیش آمده که خواستم در این باره با شما مشورت‏‎ ‎‏کنم و راه حلّم را از شما جویا شوم. این جانب پارسال به مراسم حج رفتم. در مراسم‏‎ ‎‏عرفات، شب را همان جا خوابیدیم؛ شب عید آمدیم برای مشعر؛ پیاده مان کردند که‏‎ ‎‏سنگ جمع کنیم؛ وقتی جمع کردیم، سرکاروان به ما نگفت که باید شب را این جا‏‎ ‎‏بمانیم تا صبح بشود؛ شبانه حرکت کردیم برای منی؛ از مشعر که حرکت کردیم، من‏‎ ‎‏نمی دانم ساعت 10 بود یا 12 شب؛ چند تا مسافر که با ما همسفر بودند ـ  وقتی که از‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 151

‏آن جا حرکت کردیم ـ گفتند که ساعت 5 / 10 بود (یعنی حرکت از مشعر به منی). حالا‏‎ ‎‏می گویند یک رکن حج شما باطل است. حکم چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر مقداری از شب عید اضحی را در مشعر بوده اید، حج صحیح است.

[سؤال 5837]‏ ‏ ‏ 2816‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 9 / 1358‏

‏حضور محترم جناب مستطاب آقای امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏محترماً به عرض می رساند: این جانب خدمۀ یکی از کاروان های تهران هستم؛‏‎ ‎‏چندین مرتبه به مکۀ معظمه مشرف شده ام. در مشعر الحرام به مشکلی برخوردم؛‏‎ ‎‏سؤال هم کردم ولی از جواب ها قانع نشدم؛ عرفات را درک کردم. با ماشین اسباب‏‎ ‎‏کاروان به مشعرالحرام وارد شدم؛ از ماشین پیاده شدم و سنگ ها را جمع کرده (نیت‏‎ ‎‏نکردم) پیش از نصف شب با ماشین اسباب برای منی حرکت کردیم تا اسباب را در‏‎ ‎‏منی خالی کرده و طبق برنامۀ همه ساله، برگردم به مشعر الحرام برای وقوف به تقصیر.‏‎ ‎‏شوفر ماشین در منی گم شد تا نزدیک صبح، و دیگر برای وقوف مجدد به مشعر‏‎ ‎‏الحرام برنگشتیم، ولی بقیۀ اعمالم را تا آخر انجام دادم. با آن که در مشعرالحرام وقوف‏‎ ‎‏بدون نیت داشتم، تکلیف بنده چیست؟ (میقاتی هم داشتم).‏

بسمه تعالی، با فرض این که نیت وقوف نداشته اید و وقوف اختیاری مشعر ترک شده، حجی که آورده اید کفایت نمی کند و باید اعاده شود.

[سؤال 5838]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2835

‏2. اگر کسی پس از وقوف در عرفات، بعد از ظهر روز نهم مریض شده باشد و او را‏‎ ‎‏به بیمارستان مکه انتقال داده باشند و پس از بهبودی روز دهم یا یازدهم او را به منی‏‎ ‎‏آورده باشند و قربانی و رمی جمرات را دیگران نیابتاً از او انجام داده باشند و پس از‏‎ ‎‏اتمام اعمال حج، به وطن بازگشته ـ چون وقوف به مشعر را نه اختیاراً و نه اضطراراً‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 152

‏درک نکرده ـ تکلیف او چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر از جهت مرض، درک مشعر نکرده و قربانی کرده ـ ولو با نایب گرفتن ـ و طواف نساء را انجام داده، مُحل شده است؛ ولی بنابر احتیاط باید حج را اعاده کند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 153