کتاب حج
واجبات احرام
نیت و کیفیت آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نیت و کیفیت آن

عمره تمتع / احرام

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نیت و کیفیت آن

نیت و کیفیت آن

[سؤال 5690]‏ ‏ ‏ 2770‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حجت الاسلام والمسلمین، آیت الله‌ العظمی آقای خمینی مدّ ظله‏‎ ‎‏العالی، بعد التحیة والسلام تمنا دارم امر فرموده نظر مبارک را دربارۀ مسائل مطروحه‏‎ ‎‏زیر مرقوم و پس از توشیح آیت اللهی ارسال دارند.‏

‏1. در مناسک مرقوم داشته اند «و اما نیت احرام بستن برای عمره تمتع لازم نیست‏‎ ‎‏بلکه ممکن نیست». چون قسمت اخیر عبارت مزبور موجب ابراز نظرهای گوناگون‏‎ ‎‏شده تمنا دارد ضمن روشن نمودن، مقصود این مطلب را نیز بیان فرمایید که آیا هر‏‎ ‎‏یک از اعمال عمره یا حج قصد و نیت جداگانه ای نیز لازم دارد و یا این که همین قدر‏‎ ‎‏که در عمره مثلاً در حالی که می خواهد محرم شود به احرام عمره نیت عمره تمتع کند‏‎ ‎‏کافی است؟‏

بسمه تعالی، نیت عمره تمتع ولو بدون توجّه به اعمال آن به طور تفصیل کافی است و ممکن نیست نیت احرام محقق عنوان آن باشد و در کتب استدلالی بحث شده است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 98

‏2. عرض مطاف را در همه حال در مناسک در حدود 5 / 26 ذراع مقرّر داشته اند آیا اذن می فرمایند در‏‎ ‎‏مواردی که به علت کثرت جمعیت طواف دشوار می گردد در فاصله ای دورتر از این مقدار طواف انجام‏‎ ‎‏گیرد و یا اذن می فرمایند مقلدین حضرت آیت الله‌ در این یک مسأله به مجتهد دیگری که واجد شرایط‏‎ ‎‏بوده و بیش از این مقدار طواف را جایز می داند رجوع نمایند؟‏

بسمه تعالی، مسأله از موارد رجوع به غیر نیست و چنانچه در اثر کثرت جمعیت، طواف در حد ممکن نباشد ولو در وقت خلوت می توانند درخارج حد طواف کنند با رعایت اقرب فالاقرب.

‏3. به طوری که استحضار دارند در سنوات جاری به علت کثرت حجاج، زن ها، پیرمردان، بیماران و‏‎ ‎‏اشخاص ضعیف قدری از شب عید را در مشعر الحرام توقف و همین که شب از نیمه گذشت به جانب‏‎ ‎‏منی حرکت می کنند، آیا این قبیل افراد می توانند در همان شب عید نیز جمره عقبی را رمی کنند؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏4. آیا مطلق ترس از تزاحم جمعیت از عذرهایی شمرده می شود که می توان برای رمی جمار نایب‏‎ ‎‏گرفت؟‏

بسمه تعالی، در وقت خلوت رمی کنند و مجرد ترس کافی نیست.

‏5. اگر کسی تعدادی از سنگریزه ها را به جمره زد ولی به علّت کثرت جمعیت مدتی فاصله شد تا دوباره‏‎ ‎‏خود را به جمره برساند آیا اینک باید دوباره از نو رمی کند و یا بقیه عمل گذشته را اگر تمام کند کافی‏‎ ‎‏است؟ ‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور بقیه را تمام کند و کفایت می کند.

‏6. رمی به قسمت های تازه ساخته شده جمار و یا از طبقه فوقانی را آیا کافی می دانید؟‏

بسمه تعالی، کافی است.

‏7. به طوری که مستحضرید بلندی های منی را اخیراً تسطیح و بدان ملحق نموده که سال گذشته‏‎ ‎‏گروه هایی از حجاج در آن قسمت ها بیتوته نمودند تمنا دارد نظر مبارک را در این قبیل امکنه بیان‏‎ ‎‏فرمایند و آیا می توان به علامت ها و نشانه هایی که به عنوان وادی محسّر یا منی و... گذاشته اند اعتماد‏‎ ‎‏نمود و آن را ملاک قرار داد.‏

بسمه تعالی، اگر از منی است بیتوته در آن صحیح است.

‏8. به طوری که مشهور است تمام یکی از دو مسلخ و قسمت اعظم یکی دیگر از آن ها در وادی محسّر‏‎ ‎‏قرار دارد با عرض این که معمولاً اجازه داده نمی شود که حجاج در خود منی اقدام نمایند تکلیف آنان در‏‎ ‎‏این خصوص چیست؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 99

بسمه تعالی، با امکان ذبح در منی باید در منی قربانی کند و در هر صورت قربانی در مسلخ جدید مجزی است.

‏9. با توجه به اختلاف نظر موجود در وقت نماز صبح و مغرب از طرفی و تأکید لزوم شرکت در‏‎ ‎‏جماعت عامه از طرف دیگر تمنا دارد کیفیت اقتدا و به خصوص این که آیا قرائت در این قبیل موارد هم‏‎ ‎‏از مأمومین ساقط می باشد یا خیر و اعاده هم لازم دارد یا نه امر فرمایید مفصلاً مرقوم دارند؟‏

بسمه تعالی، جماعت با آن ها در مورد تقیّه صحیح است و اعاده ندارد به خصوص که آن ها هم در وقت نماز بخوانند.

‏10. کسی که حج مستحبی انجام می دهد آیا می تواند بدون عذر و اختیاراً در بعض اعمال مثلاً طواف و‏‎ ‎‏یا رمی و غیره به دیگری نیابت بدهد؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست و فرقی بین حج مستحبی و واجبی نیست.

‏11. آیا کسانی که به قصد بیت الله‌ الحرام مثلاً از تهران حرکت می کنند در فرودگاه تهران نماز خود را‏‎ ‎‏می بایستی قصر بخوانند و یا تمام؟ ‏

بسمه تعالی، اگر از حد ترخص منزل آن ها خارج است قصر بخوانند.

‏12. آیا اجیر می تواند در بعض امور مثل قربانی دیگری را وکیل کند به خصوص اگر شرط مباشرت در‏‎ ‎‏انجام تمام کارها نشده باشد؟‏

بسمه تعالی، در قربانی مانع ندارد.

‏13. آیا می توان روی احرام از کمربند دوخته نشده و یا از یک نوع کمربند که حتی قلاب هم ندارد و‏‎ ‎‏معروف به کمربند سربازی است جهت بستن آن استفاده نمود؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏14. تبعیت از عامه که در سال گذشته اعلام فرمودند مجزی است آیا فقط در مورد درک وقوفین‏‎ ‎‏می بایستی رعایت گردد یا در کلیه اعمال؟‏

بسمه تعالی، در وقوفین که تقیه است باید متابعت کنند و در اعمال منی تبعیت نیست.

[سؤال 5691]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5657

‏6. کسی که حج واجب خود را انجام داده ظاهراً، ولی می خواهد باز هم از باب‏‎ ‎‏احتیاط مجدداً به عمل بیاورد آیا قصد احتیاط کند یا به قصد ما فی الذمه به جا آورد؟‏

بسمه تعالی، به قصد قربت مطلقه به جا آورد کفایت می کند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 100