فصل هفتم نهادهای موقت و مقطعی
ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای

ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای

‏ ‏

‏ ‏

متن فرمان هشت ماده ای با هدف اصلاح دستگاه قضا

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه‏‎ ‎‏دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به‏‎ ‎‏جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاءالله تعالی با تسریع در‏‎ ‎‏عمل، این تذکرات را مود توجه قرار دهند:‏

‏1ـ تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت‏‎ ‎‏انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 266

‏و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار‏‎ ‎‏قوۀ قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و‏‎ ‎‏اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.‏

‏2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و‏‎ ‎‏دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع‏‎ ‎‏نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان‏‎ ‎‏امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهای جاهلانه‏‎ ‎‏که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص‏‎ ‎‏فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی‏‎ ‎‏کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از‏‎ ‎‏بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته اند، مگر آنکه با قرائن صحیح‏‎ ‎‏معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.‏

‏3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در‏‎ ‎‏دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی‏‎ ‎‏احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به‏‎ ‎‏کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به‏‎ ‎‏این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و‏‎ ‎‏اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در‏‎ ‎‏سایۀ احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل‏‎ ‎‏به عدل اسلامی مخصوص به قوۀ قضاییه و متعلقات آن نیست، که در‏‎ ‎‏سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و‏‎ ‎‏قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر‏‎ ‎‏متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و اَحدی حق ندارد با مردم‏‎ ‎‏رفتار غیر اسلامی داشته باشد.‏

‏4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 267

‏شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم‏‎ ‎‏باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.‏

‏5ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در‏‎ ‎‏مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم‏‎ ‎‏حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.‏

‏6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی‏‎ ‎‏بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم‏‎ ‎‏یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و‏‎ ‎‏اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت‏‎ ‎‏دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف‏‎ ‎‏گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم‏‎ ‎‏باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو‏‎ ‎‏برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون‏‎ ‎‏اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از‏‎ ‎‏امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب‏‎ ‎‏حد شرعی می باشد.‏

‏7ـ آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه‏‎ ‎‏با توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که‏‎ ‎‏در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور‏‎ ‎‏شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه های‏‎ ‎‏خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول‏‎ ‎‏می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای‏‎ ‎‏دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با‏‎ ‎‏قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت‏‎ ‎‏ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 268

‏حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و‏‎ ‎‏سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود‏‎ ‎‏مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ سرکوبی آنان حسب ضوابط‏‎ ‎‏مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.‏

‏و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز‏‎ ‎‏جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به‏‎ ‎‏منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات‏‎ ‎‏قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق‏‎ ‎‏ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگترین‏‎ ‎‏گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی‏‎ ‎‏از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در‏‎ ‎‏اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم‏‎ ‎‏صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و‏‎ ‎‏موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل‏‎ ‎‏آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی‏‎ ‎‏الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و‏‎ ‎‏باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات‏‎ ‎‏قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً‏‎ ‎‏حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به‏‎ ‎‏منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و نه‏‎ ‎‏محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و‏‎ ‎‏اجرا کنندۀ چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.‏

‏8ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی‏‎ ‎‏کشور، و جناب آقای نخست وزیر‏‎[1]‎‏ موظفند شرعاً از امور مذکوره با‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 269

‏سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در‏‎ ‎‏مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیأتهایی را که مورد اعتماد‏‎ ‎‏و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را‏‎ ‎‏در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می زند‏‎ ‎‏بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و‏‎ ‎‏آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را‏‎ ‎‏موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.‏

‏باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه‏‎ ‎‏حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی‏‎ ‎‏بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل‏‎ ‎‏نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم‏‎ ‎‏شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص‏‎ ‎‏بی توجه به معنویات صادر شود.‏

‏باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس‏‎ ‎‏آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به کارهای‏‎ ‎‏خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود‏‎ ‎‏بدانند، و قوۀ قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در‏‎ ‎‏خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و‏‎ ‎‏کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر‏‎ ‎‏عهدۀ همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و‏‎ ‎‏آخرت می باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت‏‎ ‎‏و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همۀ ما را از‏‎ ‎‏لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن‏‎ ‎‏را به حکومت عالَمی قائم آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ متصل فرماید‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 270

‏«اِنّه قریب مجیب». والسلام علی عبادالله الصالحین.(294)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏24 / 9 / 61‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تعیین اعضای ستاد رسیدگی به تخلّفات

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرات آقایان حجج اسلام، آقایان: موسوی اردبیلی «رئیس‏‎ ‎‏دیوانعالی کشور»، میرحسین موسوی «نخست وزیر»، امامی کاشانی‏‎ ‎‏«رئیس دیوان عدالت اداری»، محقق «رئیس بازرسی کل کشور»، ناطق‏‎ ‎‏نوری «وزیر کشور» و آقازاده «وزیر مشاور»، با اکثریت آرا حق دارند متخلف‏‎ ‎‏یا متخلفین را پس از تشخیص، عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند‏‎ ‎‏متعال خواستارم.(295)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏4 / 10 / 61‏

***

‏ ‏

‏ ‏

قاطعیت در رسیدگی به تخلّفات

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏من باید به آقایان عرض کنم که شما در این کاری که دارید انجام‏‎ ‎‏می دهید که رسیدگی به امر متخلفین است، چه در سطح دادستانها و‏‎ ‎‏قضات و اینها و چه در سطح ادارات و وزارتخانه ها و اینها، یک امری است‏‎ ‎‏که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت این باید عمل بشود.‏‎ ‎‏و ما نمی توانیم ببینیم که یک کشوری ادعای این بکند که ما جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستیم و قاضی که آن قدر در شرع [به] او اهتمام شده است، آن‏‎ ‎‏وقت قاضی ، یک شهر را به آتش بکشد و سکوت بکنیم. یا فرض کنید یک‏‎ ‎‏دادستانی در یک جایی کارهای خلاف شرع بیّن کرده است، باز هم باید‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 271

‏ما بنشینیم و سکوت بکنیم. از حالا به بعد اصلاً سکوت معنا ندارد. باید‏‎ ‎‏آقایان به طور جدی محکمه ای تشکیل بدهند برای رسیدگی به امر‏‎ ‎‏متخلفین، قضات متخلف و کسان دیگری که در هر جا هستند و‏‎ ‎‏متخلف اند و متخلفین را بعد از اینکه معلوم شد که این آدم تخلف کرده و‏‎ ‎‏خلاف کرده است، باید آنهایی که مسئول هستند فوراً و غایت الامر در‏‎ ‎‏ظرف سه روز به جای آنها کسی را بگذارند. و اگر آنها هم مسامحه ای در‏‎ ‎‏این امر کردند بی عذر، بخواهند این کار را نکنند، خود شما خود آقایانی‏‎ ‎‏که، این هیأتی که برای این رسیدگی است و مجاز هستند که تعیین کنند،‏‎ ‎‏مستقلاً خودشان تعیین کنند و مسامحه در هیچ امری ابداً نباید بشود.‏‎ ‎‏چنانچه از آن طرف هم باید با کمال توجه به اطراف قضیه که کسی یک‏‎ ‎‏وقت خدای نخواسته مظلوم واقع نشود. لکن ما باید این بارِ ظلم را که‏‎ ‎‏الآن در سر تا سر کشور گاهی می شود به اشخاص، این بار را دیگر باید‏‎ ‎‏سبک کنیم و از بین ببریم و من الآن اعلام می کنم چنانچه اشخاص به‏‎ ‎‏واسطۀ اغراض فاسده بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن از این‏‎ ‎‏طرف و آن طرف بکنند و این مطلب معلوم بشود [که] خود آنها بر خلاف‏‎ ‎‏موازین شرعی و مقابل اسلام می خواهند کار بکنند، و من به ملت اعلام‏‎ ‎‏می کنم که هر کس که این کار را کرد، با او معاملۀ فسق بکنند. و در هیچ‏‎ ‎‏جایی از جاهایی که یک آدم عادل باید باشد، او را نپذیرند و اطلاع بدهند‏‎ ‎‏تا آنها تأدیب بشوند یک کاری که اسلام می خواهد بکند، یک کاری که‏‎ ‎‏می خواهد ظلم را از مردم بردارند، آن وقت یک کسی بگوید که ما‏‎ ‎‏جوسازی می کنیم، یک کسی بگوید که ما این کار را نمی کنیم؛ نباید‏‎ ‎‏بشود. این معنایش این است که کار اسلام نباید بشود و این اقلّش این‏‎ ‎‏است که اعلا مرتبۀ فسق است و باید تعزیر بشود و بالاترش این است که‏‎ ‎‏ممکن است یک وقت چیزهای دیگر بشود. و کسی حق ندارد در سر تا‏‎ ‎‏سر کشور، هیچ قاضی شرعی حق ندارد که بدون جهت استعفا کند و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 272

‏بخواهد جوسازی کند. اگر جوسازی کند، معلوم می شود که خودش زیر‏‎ ‎‏سؤال است و باید خودش احضار بشود. و اگر واقعاً خودش را لایق‏‎ ‎‏نمی داند، باید اعتراف کند که من لایق نیستم و نمی خواهم [قضاوت]‏‎ ‎‏بکنم. و بعد از اینکه او راکنار گذاشتند، بلا فاصله بعد از حداکثر سه روز، به‏‎ ‎‏جای او باید قاضی و دادستان و این طور چیزها تعیین بشود.‏

‏در هر صورت، شما کاری را که دارید انجام می دهید، این هیأتی که‏‎ ‎‏برای این مسئله درست شده است و کاری می خواهند انجام بدهند، بر‏‎ ‎‏آنها مسامحه جایز نیست؛ همان طوری که زیاده روی هم ان شاءالله ،‏‎ ‎‏نمی کنند و آن هم جایز نیست. هر دو طرف قضیه است و مسئله، مسئلۀ‏‎ ‎‏مسامحه و شوخی نیست. اگر یک جایی مسامحه ما از کسی دیدیم، ما از‏‎ ‎‏او بازخواست خواهیم کرد. و اگر یک مقامی، هر کس باشد، بخواهد‏‎ ‎‏جوسازی بکند، بخواهد تخلف از این مسائل بکند، این تخلف از احکام‏‎ ‎‏اسلام است. و اگر مقامی است که حیثیت عدالت در او معتبر است،‏‎ ‎‏خودش منعزل است ـ فی نفسه. و اگر این در آن مقام هم حیثیت عدالت‏‎ ‎‏معتبر نیست، باید دستگاهها و دست اندرکارها او را کنار بگذارند و اگر‏‎ ‎‏نگذاشتند، این هیأت باز مجازند که آنها را به جای آنها قرار بدهند. در هر‏‎ ‎‏صورت، مسئله، مسئله ای مهم است و مسئله، مسئلۀ آبروی اسلام است.‏‎ ‎‏آبروی جمهوری اسلامی است و مسئلۀ شوخی نیست که یک کسی در‏‎ ‎‏یک شهری آن همه جنایات می کند، آن وقت یک کس دیگری برای‏‎ ‎‏خاطر او کمک کند به او، معینِ ظَلمه باشد. نباید این کارها بشود.‏‎ ‎‏خودشان دست بردارند از این کارها، والاّ مورد تأدیب واقع خواهند شد،‏‎ ‎‏من دعا می کنم که موفقیت برای شما حاصل بشود و کارها را با جدیت،‏‎ ‎‏هیأتهای محل وثوق قرار بدهید و دادگاهی که مورد توجه است و دادگاه‏‎ ‎‏صحیح است، تشکیل بدهید یا دادگاههایی در اطراف تشکیل بدهید که‏‎ ‎‏این مسائل را حل بکنند و رسیدگی بکنند. و بعد از اینکه یک کسی شاکی‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 273

‏دارد، او را بخواهند ـ هر کس می خواهد باشد ـ اگر شکایتی دارد و دیدند‏‎ ‎‏یک شکایتی است روی اساس صحیح، باید او را بخواهند و محاکمه کنند.‏‎ ‎‏چنانچه بی گناه بودند، خوب، بروند سراغ کارشان و اگر بی گناه نبودند، آن‏‎ ‎‏وقت باید به مجازات خودشان به حسب موازین شرعی، از تعزیر و از حد‏‎ ‎‏و از قصاص و از اینها [برسند؛] چون بعضی از اینها قصاص دارند،‏‎ ‎‏باید مردم قصاص کنند از آنها و بعضی از اینها تعزیر شرعی ـ اکثر‏‎ ‎‏اینها تعزیر شرعی دارد ـ و باید تعزیر بشوند این اشخاصی که‏‎ ‎‏مرتکب شدند و ابداً تخلف از این امر نخواهد شد. هر کس هر‏‎ ‎‏جوسازی بکند به ضرر خودش است و او را در بین مردم، ما اعلام‏‎ ‎‏می کنیم. اگر کسی بخواهد یک جوسازی بکند که اسلام کار خودش را‏‎ ‎‏عمل نکند، این بدتر از آن کاری است که منافقین دارند می کنند؛ برای‏‎ ‎‏اینکه آنها جوسازی اسلامی نمی کنند، شما می خواهید جوسازی بر‏‎ ‎‏خلاف قوانین اسلام بکنید و شما هم جزء آنها واقع می شوید. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله و برکاته.(296)‏

‏7 / 10 / 61‏

***

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل محکمه قضات 

‏ [محضر مقدس رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی ـ مدظله‏‎ ‎‏العالی ‏

‏به عرض عالی می رساند؛ حسب الامر آن حضرت نسبت به تشکیل‏‎ ‎‏محکمۀ قضات و دادستانهای دادگاهها و دادسراهای انقلاب، ستاد‏‎ ‎‏پیگیری اجرای فرمان‏‎[2]‎‏، مبادرت به تشکیل محکمۀ فوق نموده و‏‎ ‎‏درخواست می شود فردی راکه مورد اعتماد و وثوق مقام معظم رهبری‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 274

‏است جهت ریاست این محکمه منصوب فرمایید.‏

‏سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ میرحسین موسوی]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام آقای آقاسید جعفر کریمی ـ دامت افاضاته ـ را‏‎ ‎‏برای ریاست محکمۀ مرقوم، منصوب نمودم. ان شاءالله تعالی ایشان با‏‎ ‎‏قاطعیت و دقت وضوابط شرعی موفق به انجام این خدمت بزرگ برای‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین باشند و جز رضای خالق متعال به چیز دیگر فکر‏‎ ‎‏نکنند.(297)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏9 / 10 / 61‏

***

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تغییر ملاکهای گزینش 

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شما آقایان توجه داشته باشید که همه در محضر خدا هستید؛ و‏‎ ‎‏انسان همواره باید این گونه تلقی کند که خدا ناظر اعمال و رفتار اوست.‏‎ ‎‏در جمهوری اسلامی غیر از گروهکهایی که می خواهند به اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین ضرر و زیان بزنند، نباید دنبال عیب دیگران رفت. باید آبروی‏‎ ‎‏مردم را حفظ کنید و در هر مسئله ای که پیش می آید ببینید خدا چه‏‎ ‎‏می گوید، که همان را انجام دهید. در مورد هیأتهای گزینشی که قبلاً‏‎ ‎‏بوده اند، من نسبت به صلحای آنها جسارتی نمی کنم، و چون از باب‏‎ ‎‏اینکه احتمال آن می رفت که عده ای در میان آنها نفوذ کرده باشند،‏‎ ‎‏صلاح بود که آنها را منحل اعلام کنم تا دوباره با ترتیب بهتری به وجود‏‎ ‎‏آیند. بعضی از مسائل گزینش بسیار بد بوده است و احتمال می رفت که‏‎ ‎‏افراد فاسدی بخواهند ما را از بین ببرند. چون مسائلی از این قبیل که‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 275

‏شمارۀ شناسنامه فلانی چند است، یا فلان کس در کجا شهید شده، جزء‏‎ ‎‏مسائل اسلامی نیست؛ و در کشور اسلامی عنوان این گونه مطالب به نام‏‎ ‎‏مکتب، خجالت آور است که اینها ملاک گزینش و اسلامی بودن افراد‏‎ ‎‏گردد، و ما جوانانی که به درد اسلام می خورند را از کارها بیرون بریزیم.‏

‏و من نگرانی ام از این بود که ما نشسته باشیم و در پیش ما کتابها و‏‎ ‎‏جزواتی به اسم اسلام منتشر شود که ربطی به اسلام ندارند، و عده ای هم‏‎ ‎‏بگویند که اگر اینها عیب داشتند، جواب آنها را می دادند، پس مورد قبول‏‎ ‎‏هستند که در مقابل آنها ساکت اند. برنامۀ دشمنان ما این است که کشور‏‎ ‎‏ما را از داخل خراب کنند؛ و با این تحولی که امروز در جوانها پیدا شده‏‎ ‎‏است و همۀ مردم در جبهه ها و پشت جبهه ها مشغول خدمت هستند ما‏‎ ‎‏دیگر هیچ عذری برای خدمت و جذب آنها نداریم. و همۀ ما باید سعی‏‎ ‎‏کنیم که یک دست باشیم علیه دشمنان اسلام و مسلمین و به تکلیف‏‎ ‎‏الهی خودمان عمل کنیم.‏

‏امیدوارم موفق باشید، و خداوند شما را حفظ کند.(298)‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‏18 / 10 / 61‏

***

‏ ‏

‏ ‏

توقیف اموال بر طبق فرمان هشت ماده ای

‏ [محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی، رهبرانقلاب و بنیانگذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران؛ به عرض عالی می رساند، بررسیهای انجام شده‏‎ ‎‏نشان می دهد که اموال منقول و غیرمنقول بعضی افراد به عناوین‏‎ ‎‏مختلف، که مستند به احکام کلی بعضی از حکام محترم شرع می باشد،‏‎ ‎‏توقیف و گاهی ضبط می گردد. بنابرآنچه گفته می شود، بعضی از احکام‏‎ ‎‏یاد شده را به حضرتعالی نسبت می دهند، که به تشخیص این ستاد با‏‎ ‎‏فرمان اخیر مغایر است. نظر مبارک را بیان فرمایید. عبدالکریم‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 276

‏موسوی اردبیلی ـ میرحسین موسوی]‏

‏ ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏دربارۀ توقیفها مطلب همان است که در بیانیۀ هشت ماده ای آمده‏‎ ‎‏است. و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف،‏‎ ‎‏خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا‏‎ ‎‏دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد. و ستاد در جلوگیری آن اقدام‏‎ ‎‏قاطع نماید. و در صورت نسبت[دادن] چیزی به اینجانب، تا از شخص‏‎ ‎‏اینجانب سؤال نشده است باید ترتیب اثر ندهند؛ زیرا بسیاری از امور که‏‎ ‎‏به اینجانب نسبت داده می شود بر خلاف واقع است.(299)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏13 / 11 / 61‏

***

‏ ‏

‏ ‏

اسلامی کردن همۀ نهادها

‏قوۀ قضاییه و هیأت پیگیری و دیگر هیأتهای مربوط و منشعب از آنها‏‎ ‎‏در این سال جدید بر کوشش خود در اسلامی نمودن همۀ نهادها‏‎ ‎‏بیفزایند، و با قدرت تمام به کج رفتاران و منحرفان مهلت ندهند که با‏‎ ‎‏اعمال غیرانسانی ـ اسلامی خود عمداً یا از روی نادانی و بی بند و باری‏‎ ‎‏چهرۀ مقدس جمهوری اسلامی را بر خلاف آنچه هست نمایش دهند.‏‎ ‎‏باید عدالت اسلامی در حق آنان بدون غمض عین اجرا شود. و لازم به‏‎ ‎‏تذکر است که در حق مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر هم نباید از‏‎ ‎‏معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرره تجاوز گردد که آن خود نیز از‏‎ ‎‏نظر عدالت اسلامی جرمی است که موجب کیفر است. از خداوند متعال‏‎ ‎‏توفیق و تأیید آنان را می خواهم که طوری با قاطعیت و سرعت عمل‏‎ ‎‏نمایند که جمهوری اسلامی بتواند ادعا کند که در کشور ما عدالت‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 277

‏اسلامی را به طور کامل اجرا نموده است. و از امور لازم رسیدگی به حال‏‎ ‎‏زندانیان و پرونده های آنان است که برای تسریع در این امر لازم است‏‎ ‎‏هیأتهایی برای رسیدگی به وضع آنان تعیین گردد تا هر چه زودتر گزارش‏‎ ‎‏کامل زندانها و زندانیان را برای مسئولین امور قضایی تهیه‏‎ ‎‏نمایند.(300)‏

‏12 / 1 / 62‏

***

‏ ‏

‏ ‏

رضایت از نتیجۀ کار ستاد و واگذاری آن به قوّه قضاییه

‏بسمه تعالی‏

‏بحمدالله تعالی با جدیت و زحمات طاقتفرسای هیأت پیگیری، به‏‎ ‎‏طور چشمگیری از هرج و مرجها که لازمۀ هر انقلابی است جلوگیری شده‏‎ ‎‏و کسی به خود اجازه نمی دهد که به منازل یا مغازه ها تجاوز نماید و بدون‏‎ ‎‏مجوز شرعی و قانونی کاری به طور عمد تقریباً انجام نمی گیرد و دادگاهها‏‎ ‎‏و دادسراها بدون مجوز شرعی عملی انجام نمی دهند و گزینشها به روال‏‎ ‎‏اسلامی عمل می کنند و بالاخره اصول امور با زحمت «ستاد» اصلاح شده‏‎ ‎‏است و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر می کنم و چون مسائل‏‎ ‎‏به قوۀ قضاییه مربوط است و جناب آقای نخست وزیر و بعضی از وزرای‏‎ ‎‏دیگر به کارهای مهم دیگر باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان با‏‎ ‎‏پیشنهاد مذکور‏‎[3]‎‏ موافقت می شود. ان شاءالله تعالی موفق و مؤید‏‎ ‎‏باشند.(301)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏10 / 3 / 62‏

***

 

کتابامام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامیصفحه 278

  • ) آقای میرحسین موسوی.
  • ) فرمان «هشت ماده ای» دربارۀ اسلامی شدن قوانین کشور و رعایت حقوق مردم که به تاریخ 24 آذر 1361 صادر گردید.
  • ) پیشنهاد واگذاری ادامه کار ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای به قوه قضاییه از سوی آقایان: سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی.