فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
جنایات دشمن در ایران
خسارات جانی و مالی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خسارات جانی و مالی

خسارات جانی و مالی

‎ ‎

‏ ‏

واردکردن خسارات مالی به ایران

‏او برای اینکه چند کیلومتر زمین خشک، برای این لشکرکشی نمی کند‏‎ ‎‏و این همه جمعیت اسلام را چه از آن طرف و چه از این طرف به قتال‏‎ ‎‏وادارد و به کشتن بدهد و آنهمه میلیاردها دینار عراقی و تومان ایرانی‏‎ ‎‏را به این دو تا کشور ضرر بزند و آن سلاحهایی که باید ما در مقابل‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 510

‏دشمن و در مقابل صهیونیسم و امپریالیسم باید به کار بیندازیم به‏‎ ‎‏روی هم بکشیم. و این یک جنایتی است که صدام کرده.(864)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خسارات بی جهت به ایران

‏بدون هیچ سابقه و بدون هیچ دلیلی با پایمال کردن تمام مواضع‏‎ ‎‏بین المللی، صدام اقدام به هجوم به ایران کرد، آن هم با اسلحه هایی که‏‎ ‎‏آنطور که اشخاص مطلع به من توضیح داده اند از اسلحه هایی است که‏‎ ‎‏تا کنون اسرائیل استفاده نکرده است و ایشان استفاده کرده است و‏‎ ‎‏بسیاری از پیرمردها و جوانها و کودکان ما را کشته و بسیاری از‏‎ ‎‏مخازن ما را خراب کرده است. البته هرکس اینچنین جنایاتی بکند و‏‎ ‎‏شهرها و روستاهای ما را بگیرد، آرزو می کند آتش بس برقرار باشد.‏‎ ‎‏او خورده است و برده است و ظلم کرده است و ما خسارات را بدون‏‎ ‎‏جهت دیده ایم. این امری است که اینطور امکان ندارد.(865)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضررهای تحمیل شده جنگ بر ما

‏این جنگی که حالا به ما تحمیل شده است برای ما البته یک ضررهایی‏‎ ‎‏هم داشته است و برادرهای ما در آنجا و اشخاصی که در آنجا تلف‏‎ ‎‏شدند و در خرمشهر و در آبادان و در دزفول و اینها تلف شدند،‏‎ ‎‏خساراتی برایشان بار آمده و عده ای زن و بچه هایشان هم که‏‎ ‎‏سرپرستهای خودشان را از دست ـ‌مثلاً‌ داده اند. آنها هم کوچ کرده اند‏‎ ‎‏برای بلاد دیگر.(866)‏

14 / 8 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 511

جانبازان، سند جنایات صدام

‏این عزیزانی که سلامت خودشان را از دست داده اند و در مقابل من‏‎ ‎‏نشسته اند بزرگتر سند افتخارآمیز خودشان در کشور اسلامی و در‏‎ ‎‏اسلام عزیز است و بهترین سند جنایات امثال صدام و اربابان‏‎ ‎‏آنهاست.(867)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت هزاران نفر و آوارگی دو میلیون نفر

‏صدام هم مدّعی اسلام است، و با اسم اسلام به کشور اسلامی هجوم‏‎ ‎‏آورده است و با اسم اسلام هزاران جوان ما را شهید کرده است و‏‎ ‎‏قریب دو میلیون آواره، و با اسم اسلام در مملکت خودش با اسلام و‏‎ ‎‏علمای اسلام آن می کند که مغول کرد با ایران. ادعاها همیشه زیاد‏‎ ‎‏بوده است، و حالا هم هست.(868)‏

29 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جبران خرابیها پس از جنگ

‏شما عزیزان که متکفل امور جنگزدگان هستید و متکفل تدبیر در این‏‎ ‎‏امر هستید که کار جنگزدگان را به خوبی اداره کنید، من می دانم که کار‏‎ ‎‏بسیار مشکل است. کاری است که نمی شود با فوریت انجام داد و‏‎ ‎‏کاری است که اگر به طور معمولی بخواهد دولت انجام بدهد، قدرت‏‎ ‎‏این مطلب را ندارد، لکن این دست خداست که عنایت کرده است و‏‎ ‎‏جوانهای ما را وادار کرده است به اینکه به این برادران و خواهران و‏‎ ‎‏کودکان جنگزده خدمت کنند و آنها را در این مصیبتهایی که وارد بر‏‎ ‎‏آنها شده است، تسلیت عنایت کنند.‌... شما برادرهایی که آسیب جنگی‏‎ ‎‏دیدید، و شما برادر و خواهرهایی که مصیبت دیده اید برای خدا بوده‏‎ ‎‏است و خداوند تبارک و تعالی جبران خواهد کرد. و من امیدوارم که‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 512

‏بزودی ان‌شاءالله ، این جنگ تمام بشود و این خرابیهایی که به دست‏‎ ‎‏کفار بر ما وارد شده است، بزودی جبران بشود و خانه ها بهتر از اول‏‎ ‎‏ساخته بشود. و ان شاءالله ، زندگی عادی خودشان را این مسلمین عزیز و‏‎ ‎‏این ساکنین جنوب و غرب، زندگی اصیل خودشان را از سر بگیرند.‏

‏     ‏‏عمده این است که چون ما به حق هستیم، و ما اسلام را می خواهیم‏‎ ‎‏و ما پیاده شدن احکام اسلام را می خواهیم، تمام ضربه هایی که وارد‏‎ ‎‏می شود، تمام اینها قابل تحمل است.(869)‏

3 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خرابیها و جنایات صدام

‏از هر طایفه ای یک چند نفری مأمور بشود که بروند و ببینند‏‎[1]‎‎ ‎‏صحنه هایی که صدام به وجود آورده است در کشور ما، ببینند‏‎ ‎‏خرابیهایی که این فاسد به امر دولتهای بزرگ انجام داده است چه‏‎ ‎‏جنایاتی است. بروند اردوگاههای آواره های ما را ببینند.(870)‏

20 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ابعاد خسارات

‏قضیۀ جبران خسارت یک جهت مادی دارد، یک جهت سیاسی ومعنوی.‏‎ ‎‏جهت مادی اش گرچه زیاد است برای ما، اینطوری که همۀ شهرها را‏‎ ‎‏خراب کرده اند و هر چه ما داشتیم به هم زده اند و البته جوانهای ما هر‏‎ ‎‏دانه ایش ارزش همۀ لشکر آنها را داشت و از دست ما گرفته شدند اینها؛‏‎ ‎‏ارزش مادی قضیه خیلی زیاد نیست، عمده ارزش معنوی است.(871)‏

22 / 3 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 513

بازدید کارشناسها از جنایات صدام

‏کارشناسها بیایند ببینند که شما چه کردید در این کشور، چه جرمهایی‏‎ ‎‏را مرتکب شدید. و کارشناسها بیایند ببینند که کی این جنایت را‏‎ ‎‏مرتکب شده است.(872)‏

23 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقرار به خسارت

‏چند تا مطلب دیگر داریم باید حاصل بشود، تا حاصل نشود ما در‏‎ ‎‏حال جنگ هستیم. یکی اینکه اینهمه خساراتی که به ما وارد کردی که‏‎ ‎‏خودش نوشته، این را اقرار کرده که خساراتی که بر ایران وارد شد،‏‎ ‎‏قابل شمارش نیست، به این تعبیر. و از یک طرف هم می گوید که ما‏‎ ‎‏هزاران اسیر گرفتیم و نمی فهمد این را که فردا باید جواب این را بدهد‏‎ ‎‏که تو هزاران اسیر گرفتی بیا تحویل بده.(873)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خسارات جانی و مالی

‏اکنون که قریب دو سال است که به جمهوری اسلامی به جرم اسلامی‏‎ ‎‏بودنش حمله کرده اند و روی مغول را سفید کرده اند، هزاران جوان‏‎ ‎‏عراقی و ایرانی را که سرمایه های ملت خویش بودند فدای هواهای‏‎ ‎‏نفسانی خودشان نمودند که شما بهتر جنایات این حزب و صدام، این‏‎ ‎‏ابرجنایتکار را می دانید.(874)‏

23 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ویرانی شهرها و کشتار مردم

‏تجاوز بی رحمانۀ صدام عفلقی و حزب بعث عراق به کشور اسلامی‏‎ ‎‏ایران و کشتار هزاران کودک، پیرزن و پیرمرد، و به ویرانه بدل کردن‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 514

‏شهرهای آباد و سرسبز عرب نشین و فارس نشین ایران، که این حزب‏‎ ‎‏مشرک نمی تواند اسلام را تحمل کند و برنامۀ آن براندازی اسلام و‏‎ ‎‏هواداران آن است.(875)‏

25 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خسارات و آوارگی مردم

‏ما یک امر حقی می خواهیم. ما می گوییم یک متجاوز آمده است و‏‎ ‎‏آنهمه جنایات وارد کرده است؛ آن همه افراد کشته است! آنهمه خانه‏‎ ‎‏خراب کرده است! آنهمه مردم را بی خانمان کرده است! آنهمه عراقی‏‎ ‎‏را بی خانمان کرده! اینهمه افرادی که از عراق فرار کرده اند، آمده اند‏‎ ‎‏اینجا، آواره شدند. همۀ اینها هستند. خوب، بیاید این آدم، این دولت،‏‎ ‎‏این کذا، بیاید، مردم را بنشانند؛ اشخاصی که عاقل هستند، بنشانند و‏‎ ‎‏ببینند که ما چه می خواهیم. ما می گوییم که این جنایاتی که این کرده‏‎ ‎‏است، چون پیشقدم بوده است، ‏‏[‏‏مقصر است.‏‏]‏‏ ما غیر دفاع تا کنون‏‎ ‎‏هیچ کاری نکرده ایم. این جنایات باید جبران بشود. اگر ما دست از‏‎ ‎‏[‏‏سر‏‏]‏‏ جنایات جانی برداریم، جانی هستیم. کمک به جنایت، خودش‏‎ ‎‏یک جنایتی است. ما می گوییم که اینطور باید باشد. ما می گوییم که‏‎ ‎‏باید اینها از کشور ما بیرون بروند و تعدی نکنند به کشور ما.(876)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخارج جنگ تحمیلی

‏شما شاید بعضیتان بدانند که جنگ در هر روز چقدر خرج دارد،‏‎ ‎‏چقدر مهمات می خواهد، چقدر مخارج روزانه است برای جنگ.‏‎ ‎‏نفس جنگ امروز در هر روز بیشتر از چند صد میلیون خرج دارد.‏‎ ‎‏پهلوی این بگذارید آن خرابیهایی که در جنگ به ما وارد شده است و‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 515

‏آن جنایاتی که رژیم بعث بر این ملت ضعیف کرده است. دنبال آن‏‎ ‎‏جنایات، آواره هایی که جنگی هستند، و بالغ بر بیشتر از یک میلیون،‏‎ ‎‏دو میلیون هست ـ‌که حالا من عددش را خیلی نمی دانم‌ آنها هم یک‏‎ ‎‏چیزی هست که دولت باید درست کند کارشان را.(877)‏

10 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفن زن و مرد زیر‌آوارها

‏این سازمانهایی که همه شان نوکر امریکا و امثال او هستند. سازمان‏‎ ‎‏عفو بین المللی ـ‌نمی دانم‌ شورای امنیت و امثال اینها که ملاحظه‏‎ ‎‏می کنید در طول این جنگی که صدام و صدامیان به ما تحمیل کردند و‏‎ ‎‏آنقدر از شهرهای ما را کوبیدند و آنقدر جوانهای ما را کشتند و آنقدر‏‎ ‎‏صغیر و کبیر و مردم و زن را زیر آوارها دفن کردند، یک کلمه راجع به‏‎ ‎‏این مسائل ذکر نکردند و کاش ذکر نمی کردند. امروز ما را محکوم‏‎ ‎‏می کنند.(878)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جبران ناپذیری خسارات جانی

‏خسارت جانی قابل جبران نیست ولی آن همه خسارات مالی که به‏‎ ‎‏این کشور وارد شده است باید بدهند.(879)‏

17 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایات و خسارات صدام

‏صدام که در میدان جنگ شکست خورده است، با بمباران مردم بیگناه‏‎ ‎‏نمی تواند از مسئولیتی که دارد فرار کند. از قرار اطلاع بمبهای‏‎ ‎‏خوشه ای در گیلانغرب به کار برده اند، این کارها موجب می شود تا‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 516

‏هم به جنایاتشان افزوده شود و هم به خساراتی که باید بپردازند؛ و به‏‎ ‎‏فرض که بماند ـ‌که این فرض هم صحیح نیست‌ باید از عهدۀ تمامی‏‎ ‎‏اینها برآید، و آنهایی که او را همراهی می کنند باید به محاکمه کشیده‏‎ ‎‏شوند و آن روز دور نیست.(880)‏

20 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کشتار مردم ایران و عراق

‏حکومت عراق نسبت به ایران و خود عراق تاکنون چه کرده است؟‏‎ ‎‏چقدر جمعیت از این دو کشور اسلامی را کشته است و چقدر بمباران‏‎ ‎‏کرده است این مناطقی که اصلاً مربوط به جنگ نبوده است و دنبالش‏‎ ‎‏گفته است که ایران هم فلان جا را زده است، یک دروغی گفته است.(881)‏

15 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایات بی آمار صدام

‏گمان ندارم با آمارهای بشری جنایاتی که بر ایران وارد شده است را‏‎ ‎‏بشود آمارگیری کرد. شما مقدار کمی را منعکس می کنید، اما بعد‏‎ ‎‏معنوی قضیه را نمی شود آمارگیری کرد. آن تپش قلبها و آن دلهای‏‎ ‎‏سوخته ولی با شجاعت که مصیبت را تحمل کرده است و آن‏‎ ‎‏چشمهایی که گریسته، اینها را چگونه می خواهید آمارگیری نمایید؟‏‎ ‎‏بالاخره جنایات ابرقدرتهاست.(882)‏

28 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فاجعه هوایی

‏جنایتکاران عفلقی که در جنگ جبهه ها و بویژه جبهۀ «فاو» خود را عاجز‏‎ ‎‏می بینند و سراسیمه به هر دری می زنند و برای نجات خود به هر‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 517

‏حشیشی متوسل می شوند، به جنایت مفتضحانۀ دیگری دست زدند که‏‎ ‎‏آبروی نداشتۀ آنان را در مجامع جهان آزاد برباد داد و آن فاجعۀ هوایی‏‎[2]‎‎ ‎‏اخیر بود که جمع کثیری از هموطنان عزیز ما را به شهادت رساندند.(883)‏

3 / 12 / 64

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 518

  • )) منظور، میهمانان خارجی هفته وحدت می باشد.
  • )) منظور، مورد هدف قرارگرفتن هواپیمای مسافری «فرندشیپ» شرکت آسمان است که هنگام عزیمت از تهران به اهواز ساعت 30 :12 روز پنجشنبه اول اسفند 1364 در آسمان اهواز مورد اصابت دو فروند موشک هوا به هوای جنگنده های عراقی قرار گرفت و در 25 کیلومتری شمال اهواز سرنگون شد. در این فاجعه شهید فضل الله محلاتی (نماینده امام در سپاه)، شهید حسن شاهچراغی (سرپرست روزنامه کیهان و نمایندۀ دامغان) به همراه هفت نمایندۀ مجلس، چند قاضی دادگستری و چهار تن از کارکنان وزارت خارجه و در مجموع در این فاجعه 39 نفر به فیض شهادت نایل آمدند.