فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ
نهادهای نظامی
ارتش جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ارتش جمهوری اسلامی

ارتش جمهوری اسلامی

‎ ‎

‏ ‏

توانمندی ارتش در جنگ

‏در این جنگ تحمیلی، ثابت شد که ارتش نیرومند است و ارتش با‏‎ ‎‏سایر قوای مسلّحه با هم هستند؛ تفاهم دارند؛ با هم می جنگند و همۀ‏‎ ‎‏کسانی که در ارتش هستند، در رأس ارتش هستند، وفا دارند.(423)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری ارتش و سربازان

‏کجا شما دیدید که سربازهایش و ارتشیهایش و رؤسای ارتشش‏‎ ‎‏اینطور فداکاری بکنند؟ از آنها کشته می شود، باز جلو بروند. در کجا‏‎ ‎‏هست این مسائل؟ یک مسائلی است که جز در راه صراط مستقیم‏‎ ‎‏انسانی حل نمی شود. برای این است که ملت ما با دولتش، با ارتشش،‏‎ ‎‏با این چیزهایش دو تا نیستند. همه از هم هستند. از هم‏‎ ‎‏نمی ترسند.(424)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت ارتش در دفاع از کشور

‏تبریک به ارتش و قوای مسلح و ملت که چنین ارتشی دارند که با‏‎ ‎‏مجاهدات بزرگ و فداکاری شجاعانه، کشور عزیز خود را از شرّ‏‎ ‎‏جنود ابلیس ـ‌که با پشتیبانی دو قدرت بزرگ و سایر قدرتهای وابسته،‏‎ ‎‏به کشور عزیزمان هجوم نموده اند‌ نجات داده و چون سدی عظیم و‏‎ ‎‏بنیانی مرصوص در مقابل آن ایستادگی کرده و می کنند، افزون و‏‎ ‎‏مضاعف است. روز ارتش در این سال، روز حماسۀ ملت است؛ روز‏‎ ‎‏افتخار کشور است؛ روز سرافرازی ارتش و سایر قوای مسلح است.‏‎ ‎‏تبریک به ارتش و ملت شعار نیست، شعور و حقیقت است؛ حقیقتی‏‎ ‎‏که در جبهه های کارزار جلوه گر است. حقیقتی که صدامیان و جنود‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 263

‏ابلیس آن را لمس نموده و می نمایند. ضربه های پی درپی و مداوم‏‎ ‎‏قوای مسلح شاهد این حقیقت است. دنیا این واقعیت را به ثبت‏‎ ‎‏رسانده.(425)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمات ارتش به اسلام در جنگ

‏همین ارتش است که الآن دارد در آنجایی که دائماً آتش می ریزد زیر‏‎ ‎‏آتش دارند خدمت می کنند. اینها برای کی می کنند؟ اینها برای کشور‏‎ ‎‏اسلامی و برای اسلام.(426)‏

6 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ازدیاد فعالیت و تحرک ارتش

‏این را فرماندهان دیگر باید توجه بکنند ـ‌کوشش کنید که این‏‎ ‎‏پیشرفتهایی که ‏‏[‏‏ارتش‏‏]‏‏ می کند یک قدری زیادتر باشد؛ برای اینکه‏‎ ‎‏ممکن است که صدام و دوستان صدام تبلیغ کنند در آنجا که این‏‎ ‎‏فرماندهی‏‎[1]‎‏ که کنار رفته است، حالا دیگر ضعف پیدا کرده است ارتش.‏

‏    ‏‏با اینکه من می دانستم که امثال آقای بنی صدر گویندۀ خوبی‏‎ ‎‏هستند، اما در پیشرفت مطالب، شماها هستید که پیش می روید،‏‎ ‎‏سرباز است که کار را انجام می دهد، لکن ممکن است صدامیان یک‏‎ ‎‏وقت تبلیغ کنند به اینکه چه و روحیۀ ارتش خودشان را با این حقه‏‎ ‎‏بخواهند بالا ببرند و روحیۀ ارتش ما را بخواهند پایین بیاورند.‏

‏     شما اگر بعد از این واقعه، یکی دو تا پیروزی پیدا بکنید، این‏‎ ‎‏مطلب هم شکسته می شود و نمی تواند صدام دیگر تبلیغ بکند به اینکه‏‎ ‎‏نه، دیگر روحیه ها ضعیف شده است؛ نه، روحیه ها سرجای خودش‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 264

‏هست، مسأله ای هم واقع نشده است و ارتش هم همه چیزش سر‏‎ ‎‏جای خودش است، فرماندهان سر جای خودشان هستند، هیچ قضیۀ‏‎ ‎‏تازه ای واقع نشده. رئیس جمهور ریاست جمهوریش را بکند؛ لازم‏‎ ‎‏نیست که رئیس ‏‏[‏‏قوا‏‏]‏‏ هم باشد.(427)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همکاری ملت با ارتش در جنگ

‏در این جنگ فهمیده شد که ملت ما بی طرف نیست. ملت و ارتش ما‏‎ ‎‏قوی است و به خوبی مملکت را می توانند حفظ کنند. بر ما و همۀ‏‎ ‎‏متفکرین است که انسجام ملت را حفظ کنیم. امروز ملت با ارتش‏‎ ‎‏است و در هیچ کشوری اینگونه نیست. ارتش در جنوب و غرب‏‎ ‎‏می جنگد و پیرمرد و پیرزن ما در آن طرف مملکت با آنها همکاری‏‎ ‎‏می کنند. جز خدا کس دیگری نمی تواند این اتحاد را به وجود آورد.‏‎ ‎‏باید ارتش با محبت، مردم را جلب نماید. پشتیبانی ارتش و ملت از‏‎ ‎‏یکدیگر ایران را حفظ می نمایند و در این صورت است که قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ هم مأیوس می گردند. و آن روزی دولتها از این یأس بیرون‏‎ ‎‏می روند که بین ملت، دولت و ارتش اختلاف بیندازند، و دولتها و‏‎ ‎‏سران هستند که با عملشان ملت را از خودشان جدا می کنند.‏

‏     باید اتحادتان را حفظ کنید تا کشورتان استقلال داشته باشد، تا‏‎ ‎‏شریف باشید.(428)‏

11 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارتش در جنگ و دفاع از کشور

‏ارتش زمان محمدرضا بهتر از این ارتشی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که هست الآن و دارد‏‎ ‎‏جانفشانی می کند و دارد در جبهه ها خون خودش را می دهد و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 265

‏می خواهد دفاع کند از کشور خودش، شما اگر سراغ دارید یکی از این‏‎ ‎‏ارتشیها حالا، یکی از کارهایی که آن سپهبدها و بالاتر‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ و پایینترها‏‎ ‎‏می کردند، اگر پیدا کردید یک نفر در بین اینها که این کارها را می کند،‏‎ ‎‏معرفی کنید، لکن نمی توانید معرفی کنید.(429)‏

1 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری از قدرت غیبی

‏در این جنگ تحمیلی و دفاع از حق، ارتش ایران و دیگر قوای مسلح‏‎ ‎‏بر جهانیان ثابت کردند که مجاهدین در راه هدف و اسلام و میهن‏‎ ‎‏معظّم از یک قدرت غیبی مافوق طبیعت و برتر از محاسبات‏‎ ‎‏کاخ نشینان ستمگر برخوردارند که با ارزیابی کوردلان خدانشناس‏‎ ‎‏نمی توان سنجید و با معیارهای الحادی درست نخواهد شد. با کدامین‏‎ ‎‏سنجشها و معیارها می توان «فتح مبین» را تحلیل کرد.(430)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی و آمادگی ارتش در جنگ

‏ما بحمدالله ، در جبهۀ داخل پیروز هستیم و رزمندگان ما از همه‏‎ ‎‏طبقاتی که بودند، چه نیروی دریایی که امروز بعضی از آنها در اینجا‏‎ ‎‏تشریف دارند و خدا حفظشان کند و چه نیروی زمینی و چه نیروی‏‎ ‎‏هوایی و چه سایر قوای مسلح مثل سپاه پاسداران و دیگران، در‏‎ ‎‏صحنه اند و ایستاده اند در مقابل هر پیشامدی.(431)‏

23 / 3 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

معنویت سربازان در جبهه ها

‏امروز شما در مقابل تمام قدرتهای دنیا ایستاده اید و در دانشکده تان‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 266

‏وقتی که تحصیل می کنید و به جبهه ها می روید، با شوق به جبهه ها‏‎ ‎‏می روید و آنجا تعلیم عملی می بینید، اینطور نیست که فقط خواندن و‏‎ ‎‏نوشتن باشد؛ عمل کردن است. و یکی از برکات این جنگ تحمیلی‏‎ ‎‏برای ملت ما همین معناست که ما سربازانمان و جوانان و دانشجویان‏‎ ‎‏افسری ما در دانشکدۀ افسری، علاوه بر تحصیل دوره های دانشکده،‏‎ ‎‏عملاً در جبهه ها حاضر می شوند و تعلیمات عملی می بینند و در علوم‏‎ ‎‏عملی، این میزان است، نه خواندن. خواندن مقدمۀ عمل است و شما‏‎ ‎‏امروز در میدانها عمل را هم یاد می گیرید.‏

‏     ... این مجموعه را ‏‏[‏‏دشمن ما‏‎ ‎‏]‏‏نمی توانند بفهمند چی هست و‏‎ ‎‏لهذا، نقشه هایی که می کشند، خودشان هم می گویند که ما این را‏‎ ‎‏نشناخته ایم؛ ما می توانیم جاهای دیگر را بشناسیم، لکن ایران را‏‎ ‎‏نشناخته ایم.‏

‏     ‏‏این برای این است که شما یک ترکیب حاضری ‏‏[‏‏هستید‏‏]‏‏ که‏‎ ‎‏همه اش توجه به معنویات داشته باشد، سربازش در جبهه ها دعا بخواند‏‎ ‎‏و دعای کمیل بخواند و با دعای کمیل و نماز شب و ذکر و فکر الهی‏‎ ‎‏خودش را مهیا کند برای جنگیدن با آن ارتشی که در محل خودش، با‏‎ ‎‏اموری که شما می دانید و کسانی که در قرارگاههای آنها بودند و دیدند‏‎ ‎‏چه چیزها بوده، آنطور بوده اند. اینها اصلاً دو سنخ است.(432)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امیدواری در ارتش

‏می خواهند ارتش ما را مأیوس کنند؟ ارتش ما الآن یک تحولی پیدا‏‎ ‎‏کرده است که به این حرفها مأیوس نمی شود.(433)‏

29 / 1 / 64

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 267

تحول در ارتش و لزوم حفظ آن

‏من تجربه ام در این مدت طولانی ای که مشغول بودم به این کارهایی‏‎ ‎‏که البته وظیفۀ روحانی بود لکن کنار کشیده بودیم از آن، من احساس‏‎ ‎‏می کنم که بسیاری از مسائل بود که بدون اینکه ما بفهمیم انجام‏‎ ‎‏می گرفت، این جور نبود که ما نقشه ای کشیده باشیم برای این کار، و‏‎ ‎‏این نبود جز اینکه خدا هدایت می کرد، اینطور بود مسأله. الآن هم‏‎ ‎‏عنایت خدا به شما، به همۀ این ملت هست. شما که قوۀ این ملت‏‎ ‎‏هستید و خدمتگزار برای جمهوری اسلامی هستید و نگهدار این‏‎ ‎‏جمهوری هستید و نگهبان در جبهه ها هستید، مورد عنایت خدا‏‎ ‎‏بیشتر هستید. شما در آن جا یک کاری که بکنید مثل یک عبادت‏‎ ‎‏طولانی است که ماها در این جا می کنیم. شما مطمئن باشید که وقتی‏‎ ‎‏یک قدم برای خدای تبارک و تعالی بردارید، خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏عنایتش را به حسب همین رحمتی که دارد، به واسطۀ او بیشتر جلو‏‎ ‎‏می آید.‏

‏     مطمئن باشید که شما پایدارید، ارتش مطمئن باشد که پایدار‏‎ ‎‏است. ما وظیفه داریم که از ارتش پشتیبانی کنیم، وظیفۀ خدایی داریم‏‎ ‎‏و شما مطمئن باشید که ما از شما پشتیبانی می کنیم. آن روزی که‏‎ ‎‏منافقین نقشه کشیده بودند که ارتش را کنار بزنند و هی انگ اینکه‏‎ ‎‏اینها چه بودند در آن وقت و چه بودند، من آن روز هم اعتقادم بود که‏‎ ‎‏ارتش را ما باید حفظش کنیم، حالا بیشتر شده این اعتقاد، برای اینکه‏‎ ‎‏آن وقت باز یک نزدیکی ای به آن زمان داشت و حالا از آن زمان‏‎ ‎‏گذشته و تحول پیدا شده. امروز من در چهره های شما چیزهایی‏‎ ‎‏می بینم که آن روز نمی شد ببینی. امروز وضع شما یک وضعی شده‏‎ ‎‏است که با آن روز فرق دارد. و شما با کمال اطمینان مشغول خدمت‏‎ ‎‏باشید. هیچ کس نمی تواند که به وضع شما و به قدرت شما یک تصرفی‏‎ ‎‏بکند، و نمی تواند که یک تضعیفی از شما بکند. ملت با شما هستند، همه‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 268

‏با شما هستند. شما هم باید با ملت باشید و هستید الحمدلله .(434)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مظلومیت ارتش و سپاه در جنگ

‏مهمتر از همۀ اینها حماسۀ هشت سال دفاع مقدس و مظلومانۀ ارتش‏‎ ‎‏و سپاه و نیروهای انتظامی و مردمی است که در حقیقت در برابر همۀ‏‎ ‎‏جهانخواران ایستادند و متجاوزینی که به خود وعدۀ فتح سه روزۀ‏‎ ‎‏خوزستان و سقوط تهران را داده بودند به باتلاق مرگ و هلاکت‏‎ ‎‏فرستاد. واقعاً ارتش و نیروهای سپاهی و بسیجیها مظلومانه و با‏‎ ‎‏کمترین امکانات جنگیدند و برگهای زرین افتخار و کرامت و شرافت‏‎ ‎‏و شهادت را به اسلام عزیز هدیه نمودند.‌... ارتش با هماهنگی سپاه و‏‎ ‎‏بسیج در اکثر صحنه های رزم و پیکار توانست پشت سپاهیان کفر را‏‎ ‎‏درهم بشکند و سرزمینهای مقدس و اشغال شدۀ میهن عزیزمان را از‏‎ ‎‏چنگال متجاوزان خارج نماید و در عملیاتهای بزرگی همچون‏‎ ‎‏شکستن حصر آبادان و فتح المبین و بیت المقدس و دهها عملیات‏‎ ‎‏افتخارآفرین دیگر دوشادوش و همگام عزیزان سپاه و بسیج به‏‎ ‎‏فتوحات و افتخارات بزرگی نایل شود و هم اکنون نیز باکمال قدرت و‏‎ ‎‏صلابت از مرزها پاسداری و حراست نماید و در برابر خطرات‏‎ ‎‏احتمالی در آمادگی کامل باشد.(435)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 269

  • )) حضرت امام در تاریخ 20 / 3 / 60 بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کردند.