فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ
نهادهای دینی
مساجد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مساجد

مساجد

‎ ‎

‏ ‏

مسجد، سنگر الهی و بسیج مردم

‏چون ملت مبارز رمز پیروزی را یافته است، و با هوشیاری دریافته که‏‎ ‎‏بسیج عمومی از سنگرهای الهیِ مساجد و منابر و محافل دینی گردید،‏‎ ‎‏لازم است این سنگرهای اسلامی را حفظ نمایند.(389)‏

18 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، مرکز اعزام به میدان جنگ

‏رژیم اسلامی اینطور است که افرادش از مسجدند. از مسجد‏‎ ‎‏نهضت می شد. و از مسجد می رفتند به میدان، به میدان جنگها. در‏‎ ‎‏جمعه ها که خطابه می خواندند، یا غیر جمعه که می رفت آن‏‎ ‎‏سردارشان منبر و صحبت می کرد، از آنجا راهشان می انداخت برای‏‎ ‎‏اینکه بروند مبارزه کنند. و یک همچنین روحیه، که از مسجد تحقق‏‎ ‎‏پیدا می کند، این دیگر نمی ترسد از اینکه حالا من بروم شاید چه‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 247

‏بشود. این مسجدی است، این الهی است. آدم الهی نمی ترسد از‏‎ ‎‏اینکه حالا شاید من ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ هم بکشند. بهتر! ما می رویم، جای بهتری‏‎ ‎‏داریم. آنها باید بترسند از مردن که خیال می کنند وقتی مردند، تمام‏‎ ‎‏شد قصه، یا اگر تمام نشده، آنجا که بروند چه خواهد کرد با آنها. اما‏‎ ‎‏آنهایی که راهشان و حسابشان درست است با خالق خودشان، اینها‏‎ ‎‏چرا بترسند؟ نمی ترسند.(390)‏

24 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت حضور در مساجد

‏ملت مسلمان ما به مساجد در تمام بلاد رو آورند، و نهضت را از راه‏‎ ‎‏مساجد که دژهای محکم اسلام است، زنده نگه دارند.(391)‏

3 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، ستاد جنگ

‏من تکلیفم این است که به ملت ایران اعلام کنم این را. الآن مسجدها را‏‎ ‎‏همین هرزه ها، مسجدها را خالی کرده اند، اینطور که به من اطلاع‏‎ ‎‏می دهند؛ همین مسجدها که ستاد اسلام است و اسلام از توی این‏‎ ‎‏مسجدها، در صدر اسلام از مسجدها لشکرها بیرون می رفت؛ یعنی،‏‎ ‎‏نماز جمعه وقتی که به پامی شد، در نماز جمعه بسیج می کردند طوایف‏‎ ‎‏را برای مقابله با دشمنهای اسلام. مسجدها ستاد بود.‌... می خواهند‏‎ ‎‏بشکنند. مسجدها را من شنیدم خلوت شده است و این تأسف‏‎ ‎‏دارد.(392)‏

14 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 248

‏ ‏

‏ ‏

نقش مسجد در پیروزی

‏این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد. این مراکز‏‎ ‎‏حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.(393)‏

20 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، سنگر و محراب تهییج مردم

‏مسجد یک سنگر اسلامی است و محراب محل جنگ است، حرب‏‎ ‎‏است. این را می خواهند از دست شما بگیرند. میزان هم همین نیست‏‎ ‎‏که این را بگیرند. اینها مقدمه است، والاّ هی بروید نماز بخوانید.‏

‏     اما اینها از مسجد بد دیدند، خصوصاً در این دو سه سال اخیر. در‏‎ ‎‏این دو سه سال اخیر، مسجد یک محلی بود که مردم را به نهضت و به‏‎ ‎‏قیام بر ضد ظلم تهییج می کرد. اینها می خواهند این سنگر را‏‎ ‎‏بگیرند.(394)‏

26 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، مرکز اعزام نیرو به جبهه ها

‏این مسجدها را سنگر قرار بدهید برای اسلام. در صدر اسلام، از این‏‎ ‎‏مسجدها همه چیز بیرون می رفت؛ مسجد محل قضاوت بود، مسجد‏‎ ‎‏محل چه بود، مسجد محل بسیج بود. بسیج سپاه بود، این مسجدها را‏‎ ‎‏باید شما محکم نگه دارید. نگویند به شما که دیگر مسجد می خواهیم‏‎ ‎‏چه کنیم؛ ما انقلاب کردیم؛ ما انقلاب کردیم مسجد درست کنیم. ما‏‎ ‎‏برای خدا انقلاب کردیم. شما، ملت ما انقلاب کرده است و از زبان‏‎ ‎‏ملت است که «جمهوری اسلامی». جمهوری اسلامی باید همه‏‎ ‎‏چیزش اسلامی باشد. این مساجد سنگرهای اسلام است. محراب‏‎ ‎‏محل حرب است. اینها سنگرند برای اسلام. حفظ کنید اینها را. گول‏‎ ‎‏نخورید از این اشخاصی که می خواهند بازی بدهند که «آقا شما چکار‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 249

‏دارید به این کارها، دارند خودشان می کنند!».(395)‏

10 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، مرکز بسیج نیرو در جنگ

‏این بسیج عمومی، که الآن در ایران هر وقت که سپاه پاسداران بگویند،‏‎ ‎‏مردم بسیج می شوند، این دنبال همین معناست که مسجدها مرکز این‏‎ ‎‏مسائل بود و شد و این کار در ذهن مردم وارد شد.‏

‏     علمای اسلام احساس کردند، اکثریت قریب به اتفاقشان احساس‏‎ ‎‏کردند که باید ما این سد عدم دخالت در سیاست را بشکنیم و ما باید‏‎ ‎‏وارد بشویم در امور. باید ما دخالت کنیم. باید اهتمام به امر مسلمین‏‎ ‎‏داشته باشیم. اهتمام به امر مسلمین این نیست که من بروم نماز بخوانم‏‎ ‎‏و اقتدا کنم؛ اینکه امر مسلمین نیست، این امر خداست. امور مسلمین‏‎ ‎‏عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است.(396)‏

18 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبدیل سنگر به مسجد

‏جوانهای عزیز رزمنده، سنگرها را به مسجد و معبد تبدیل‏‎ ‎‏کردند.(397)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسجد، بهترین سنگر تشکّل مسلمین

‏مساجد بهترین سنگرها و جمعه و جماعات مناسبترین میدان تشکل‏‎ ‎‏و بیان مصالح مسلمین می باشند.(398)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 250