فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
شعارهای اصولی در جنگ
جنگ فقر و غنا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جنگ فقر و غنا

جنگ فقر و غنا

 

 

جنگ علیه ظلم و تجاوز

‏ما نه ظلم خواهیم کرد؛ و نه مظلوم خواهیم واقع شد.‌... ما کراراً‏‎ ‎‏گفته ایم که ما به حسب دستور اسلام، نه ظالم هستیم و نه مظلوم. نه‏‎ ‎‏می توانیم زیر بار ظلم برویم، و نه خود ظلم می کنیم. نه یک وَجَب از‏‎ ‎‏خاک دیگران را طمع به آن داریم، اگر قدرت هم داشته باشیم، اگر‏‎ ‎‏قدرت گرفتن همۀ دنیا هم داشته باشیم، بنا بر این نیست. دستور این‏‎ ‎‏نیست و برنامۀ اسلام این نیست که تجاوز کنیم. لکن یک وَجَب از‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 129

‏مملکت خودمان هم نخواهیم به دیگران داد. صدام را به جای خود‏‎ ‎‏نشاندیم، و بعد هم بیشتر می نشانیم.(228)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با ظلم و کفر

‏آنها که رانده شدند از آبادان و شکست مفتضحانه خوردند و امید‏‎ ‎‏است که ان شاءالله ، از جاهای دیگر هم رانده شوند و شکست‏‎ ‎‏مفتضحانه بخورند، آنها نمی توانند مقابله کنند. از دور، از راههای‏‎ ‎‏دور موشک پرتاب می کنند، آن هم در خانه های مسکونی، در‏‎ ‎‏مساجد، در بیمارستانها و جاهایی که مردم بی گناه هستند. لکن ما‏‎ ‎‏بر‌حقیم، ملت ایران بر حق است و ما در مقابل ظلم، ایستاده ایم. از اول‏‎ ‎‏هم که ملت ایران قیام کرد، در مقابل ظلم ایستاد و در مقابل کفر ایستاد‏‎ ‎‏و مقصدش این بود که جمهوری اسلامی باشد و از قید و بند‏‎ ‎‏گرفتاریهای خارجی رهایی یابد. و این مقصد، مقصدی است الهی و‏‎ ‎‏این مطلب، مطلبی است که اسلام امر فرموده است.‏

‏     و شما برادرهایی که در جبهه جنگ می کنید و شما برادرهایی که‏‎ ‎‏آسیب جنگی دیدید، و شما برادر و خواهرهایی که مصیبت دیده اید‏‎ ‎‏برای خدا بوده است و خداوند تبارک و تعالی جبران خواهد کرد. و‏‎ ‎‏من امیدوارم که بزودی ان‌شاءالله ، این جنگ تمام بشود و این‏‎ ‎‏خرابیهایی که به دست کفار بر ما وارد شده است، بزودی جبران بشود‏‎ ‎‏و خانه ها بهتر از اول ساخته بشود. و ان شاءالله ، زندگی عادی خودشان‏‎ ‎‏را این مسلمین عزیز و این ساکنین جنوب و غرب، زندگی اصیل‏‎ ‎‏خودشان را از سر بگیرند.‏

‏     عمده این است که چون ما به حق هستیم، و ما اسلام را می خواهیم‏‎ ‎‏و ما پیاده شدن احکام اسلام را می خواهیم، تمام ضربه هایی که وارد‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 130

‏می شود، تمام اینها قابل تحمل است.(229)‏

3 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امروز روز احقاق حق

‏امروز روز درنگ نیست. امروز روز صیقل انسانیتِ انسانهاست. روز‏‎ ‎‏جنگ است. روز احقاق حق است. و حق را باید گرفت. و انتظار آنکه‏‎ ‎‏جهانخواران ما را یاری کنند بیحاصل است.(230)‏

11 / 1 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تداوم جنگ حق و باطل

‏جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر‏‎ ‎‏و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم‏‎ ‎‏زندگی وجود دارد.(231)‏

3 / 12 / 67

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 131

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 132