فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
شعارهای اصولی در جنگ
جنگ جنگ تا رفع فتنه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جنگ جنگ تا رفع فتنه

جنگ جنگ تا رفع فتنه

 

 

جنگ تا رفع فتنه از عالم

‏جنگهای رسول اکرم، رحمتش کمتر از نصایح ایشان نبوده است.‏‎ ‎‏اینهایی که گمان می کنند که اسلام نگفته است «جنگ جنگ تا‏‎ ‎‏پیروزی»، اگر مقصودشان این است که در قرآن این عبارت نیست،‏‎ ‎‏درست می گویند، و اگر مقصودشان این است که بالاتر از این با زبان‏‎ ‎‏خدا نیست، اشتباه می کنند. قرآن می فرماید: ‏قٰاتِلُوهُمْ حَتّیٰ لاٰ تَکُونَ‎ ‎فِتْنَة،‎[1]‎‏ همۀ بشر را دعوت می کند به مقاتله برای رفع فتنه؛ یعنی «جنگ‏‎ ‎‏جنگ تا رفع فتنه در عالم»، این غیر از آنی است که ما می گوییم، ما یک‏‎ ‎‏جزء کوچکش را گرفته ایم، برای این که خوب! ما یک دایرۀ خیلی‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 125

‏کوچکی از این دایرۀ عظیم واقع هستیم و می گوییم که: «جنگ تا‏‎ ‎‏پیروزی». مقصودمان هم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر،‏‎ ‎‏فرض کنید بالاتر از آنها. آنچه قرآن می گوید این نیست، او می گوید:‏‎ ‎‏«جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم»؛ یعنی، باید کسانی که تبعیت از قرآن‏‎ ‎‏می کنند، در نظر داشته باشند که باید تا آن جایی که قدرت دارند ادامه‏‎ ‎‏به نبردشان بدهند تا این که فتنه از عالم برداشته بشود. این، یک‏‎ ‎‏رحمتی است برای عالم و یک رحمتی است برای هر ملتی، در آن‏‎ ‎‏محیطی که هست.(220)‏

20 / 9 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غایت، رفع فتنه

‏اگر امروز ما جنگ می کنیم و جوانهای ما می گویند: «جنگ تا‏‎ ‎‏پیروزی»، اینطور نیست که اینها یک امری برخلاف قرآن می گویند.‏‎ ‎‏این یک ذره ای است، یک رشحه ای است از آنکه قرآن می گوید. آنی‏‎ ‎‏که قرآن می گوید، بیشتر از این حرفهاست. این که ما می گوییم، به‏‎ ‎‏اندازۀ حدود خودمان می گوییم. ما چون امروز با ـ‌فرض کنید که‌‏‎ ‎‏صدام یا با کسانی که مؤید صدام هستند جنگ داریم، در این محیط‏‎ ‎‏ناقص، می گوییم که «جنگ جنگ تا پیروزی».‏

‏     خدای تبارک و تعالی، چون نظرش به اول و آخر است ـ‌تا آخر‏‎ ‎‏نظر دارد‌ می گوید که «جنگ تا رفع فتنه». غایت، رفع فتنه است؛ یعنی،‏‎ ‎‏اگر ما پیروز هم بشویم یک کمی فتنه را کم کردیم، اگر ما به جای دیگر‏‎ ‎‏هم پیروز بشویم، باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است. اگر‏‎ ‎‏همۀ دنیا را هم ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشویم، باز همۀ‏‎ ‎‏دنیای عصر خودمان را پیروزی درست کردیم. و قرآن این را‏‎ ‎‏نمی گوید، قرآن می گوید: «جنگ تا رفع فتنه»؛ باید رفع فتنه از عالم‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 126

‏بشود. بنابراین غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن‏‎ ‎‏نگفته است «جنگ جنگ تا پیروزی». قرآن گفته است، بالاتر از این را‏‎ ‎‏گفته، اسلام هم گفته است و بالاتر از این را گفته است. و رحمت است‏‎ ‎‏این، نه این است که نقمتی بر مردم است، یک رحمتی است بر تمام‏‎ ‎‏بشر، که خدای تبارک و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است، نه‏‎ ‎‏این که خدای تبارک و تعالی می خواهد زحمتی برای مردم ایجاد کند؛‏‎ ‎‏می خواهد رحمت درست کند، توسعۀ رحمت می خواهد عنایت‏‎ ‎‏کند.(221)‏

20 / 9 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ با فاسد، دستور قرآن

‏اگر کسی بگوید که: با فاسد جنگ نکنید، مخالف قرآن است؛ اگر کسی‏‎ ‎‏بگوید: فتنه را با جنگ رفع نکنید، مخالف قرآن است. و مابحمدالله ،‏‎ ‎‏جوانهایمان الآن مشغول هستند و همان دستوری که خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی در قرآن داده است به اندازه محیط خودشان، به اندازه سعۀ وجود‏‎ ‎‏خودشان را دارند انجام می دهند، و امیدواریم که خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏به آنها توفیق بدهد که هر چه بیشتر این امور را انجام بدهند.(222)‏

20 / 9 / 63

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 127

  • )) «با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود»؛ (بقره / 193 و انفال / 39).