فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
شعارهای اصولی در جنگ
جنگ جنگ تا پیروزی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جنگ جنگ تا پیروزی

جنگ جنگ تا پیروزی

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی طولانی در جنگ

‏حالا فرض کنید که این نوکر بدبخت، این صدام بدبخت، که ملت‏‎ ‎‏خودش را به تباهی دارد می کشد و آنقدر به ملت خودش دارد تحمیل‏‎ ‎‏می کند، این هم یک حملۀ مذبوحانه ای کرده است. ما هم صبر داریم و‏‎ ‎‏[‏‏هم‏‏]‏‏ حوصله داریم. ملت ما پنجاه شصت سال، جوانهای ما تا‏‎ ‎‏چشمشان را باز کردند، زیر یوغ این مسائل و این مصایب بودند.‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 120

‏عادت داریم ما به زحمت کشیدن. جوانهای ما عادت دارند به این‏‎ ‎‏زحمتها. حالا که خودشان را یافتند و مستقل می دانند، با تمام قدرت،‏‎ ‎‏بیست سال هم این جنگ طول بکشد ما ایستاده ایم.(210)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم توجه به جنگ و پیروزی در آن

‏همۀ ملت باید توجه به جنگ داشته باشد و این کشتارهایی‏‎[1]‎‏ که شاید‏‎ ‎‏یکی از انگیزه هایش هم این باشد که مردم ذهنشان از جنگ منصرف‏‎ ‎‏بشود و ما ـ‌خدای نخواسته‌ در جنگ ببازیم که نخواهیم باخت، لکن‏‎ ‎‏طول بکشد. اذهان خودتان را، سرتاسر کشور اذهان خودشان را، همۀ‏‎ ‎‏ملت متوجه به جنگ کنند. اساس این است که ما در آنجا پیروز بشویم‏‎ ‎‏و ان شاءالله ، پیروز می شویم.(211)‏

11 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیرون راندن قوای دشمن

‏بر قوای مسلح اسلامی، از ارتش، سپاه، بسیج و سایر قوای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی تا نیروهای مردمی در جبهه و پشت جبهه است که چون سیلی‏‎ ‎‏خروشان مزدوران جبهه را از کشور اسلامی شان برانند و ایران عزیز‏‎ ‎‏را از این خس و خاشاکها پاک نمایند، و بدانند که نیروی ایمان پیروز‏‎ ‎‏است.(212)‏

27 / 6 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 121

جنگ جنگ تا پیروزی

‏این کوردلان نمی بینند که در هر شهادتی و در هر جنایتی ملت متعهد‏‎ ‎‏به اسلام و کشور مصمم تر و در صحنه حاضرترند؟ اینان پس از‏‎ ‎‏بمباران شهرها در جنوب و غرب و قتل عامهای فجیع مردم بی پناه،‏‎ ‎‏فریاد «جنگ جنگ تا پیروزی» را نشنیده اند که ملت وفادار، شهادت‏‎ ‎‏را در راه خداوند با آغوش باز پذیرا هستند؟(213)‏

20 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش جوانان برای کوتاه کردن دست دشمن

‏برادران من، برادران ارتشی، برادران نظامی، برادران پاسدار، برادران‏‎ ‎‏روحانی، برادران دانشگاهی، برادران کشاورز و صنعتگر و سایر‏‎ ‎‏قشرها، این انسجامی که شما دارید قدرش را بدانید. اسلام در کشور‏‎ ‎‏شما تجلی کرده است. نور خدا در کشور شما جلوه گر شده است. قدر‏‎ ‎‏این جلوۀ الهی را بدانید. به فعالیتهای خودتان هر چه می توانید ادامه‏‎ ‎‏بدهید و ازدیاد بدهید؛ فعالیت خودتان را زیاد کنید. ارتشیان و‏‎ ‎‏پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلح و سایر قوای مردمی در محلی‏‎ ‎‏که هستند و در جبهه ها که هستند، به فعالیت خودشان ادامه بدهند و‏‎ ‎‏فعالیت خودشان را زیاد کنند و دست این جنایتکارها را از کشور‏‎ ‎‏خودشان کوتاه کنند؛ به آنها مهلت ندهند که منسجم کنند خودشان را‏‎ ‎‏و از طرف جاهای دیگر و قدرتهای دیگر به آنها کمک برسانند، مجال‏‎ ‎‏به آنها ندهند. برادران، جوانان پشت جبهه، توجه کنند که باید فعالیت‏‎ ‎‏کنند و باید داوطلبانه بروند به این جنگ و این مسأله را زود حلش‏‎ ‎‏کنند. فعالیت جوانها گرچه زیاد است لکن باید زیادتر بشود و هر روز‏‎ ‎‏از روز قبل بهتر باشد و خودشان را آماده کنند برای اینکه در مقابل این‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ ایستادگی کنند.‏

‏     ... شما اینهمه شهید دادید تا آزادی و استقلال را به دست آوردید‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 122

‏و باید با چنگ و دندان این آزادی و استقلال را حفظ کنید و کمک کنید‏‎ ‎‏همه به جبهه ها تا اینکه ان شاءالله ، بزودی این غائله رفع بشود و دولت‏‎ ‎‏ان شاءالله مشغول بازسازی بشود.(214)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی خانواده های شهدا برای دفاع

‏امروز ما مفتخر هستیم به توده های عظیم متعهد به اسلام عزیز و‏‎ ‎‏جوانان غیرتمند و رزمنده که از اول انقلاب شجاعانه قیام کرده اند و‏‎ ‎‏ندای حق را اجابت کردند و گروه کثیری از آنان به لقاءالله که آمالشان‏‎ ‎‏بود، رسیده، و گروه عزیز دیگر که سلامت خود یا اعضای گرانقدر‏‎ ‎‏خود را در راه اسلام و هدف از دست داده اند و با چهره های بشاش و‏‎ ‎‏نورانی با آنان مواجه هستیم. و نیز مفتخریم که مادران دلیری که عزیز‏‎ ‎‏از دست داده اند و پدران عزیزی که جوانانشان شهید شده اند آنچنان با‏‎ ‎‏ما برخورد می کنند که گویی عروسی عزیزان و جوانانشان را جشن‏‎ ‎‏می گیرند. و اینجانب هر وقت با این عزیزان معظم برخورد می کنم یا‏‎ ‎‏وصیتنامۀ انسان ساز شهیدی را می بینم احساس حقارت و زبونی‏‎ ‎‏می کنم. اینان سند ایمان و تعهدشان را به اسلام در دست دارند، و قبور‏‎ ‎‏شهدا و اجساد و ابدان معلولان، زبان گویایی است که به عظمت روح‏‎ ‎‏جاوید آنان شهادت می دهد، و شکایتی اگر دارند از آن است که به‏‎ ‎‏فیض شهادت نرسیده اند و یا در حالی که به ثواب شهادت رسیده اند،‏‎ ‎‏می نالند که چرا نمی توانند برای دفاع به جبهه ها برگردند، و فریاد‏‎ ‎‏«جنگ جنگ تا پیروزی» را سر می دهند.(215)‏

21 / 11 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 123

مقاومت مردم دزفول تا پیروزی

‏شما ببینید که اینهایی که ادعای طرفداری از خلق و طرفداری از عرب‏‎ ‎‏می کنند با خوزستان چه می کنند، و با دزفول عزیز چه کرده اند. به‏‎ ‎‏گمان فاسد اینکه با موشک انداختن در خانه ها و اطفال و زنهای پیر و‏‎ ‎‏جوان را کشتن اسباب این می شود که ما تسلیم بشویم. آنها باز‏‎ ‎‏خوزستان را نشناختند، دزفول را نشناختند؛ با اینکه از اول جنگ تا‏‎ ‎‏حالا کراراً تجربه کرده اند و تخریب کرده اند مکان این عزیزان ما را و‏‎ ‎‏به شهادت رسانده اند اقشار کثیری از دوستان خدا را و دیدند که مقاوم‏‎ ‎‏ایستادند و ملت ایران و دزفول عزیز مقاوم ایستاده است در مقابل آنها‏‎ ‎‏و امروز هم که این همه مصیبت وارد کرده اند باز فریاد «جنگ، جنگ‏‎ ‎‏تا پیروزی» از جوانهای ما در دزفول بلند است.(216)‏

4 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقاومت مصیبت دیدگان تا پیروزی 

‏الآن هم که مشاهده می کنید همین مصیبت دیدگان هستند که فریاد‏‎ ‎‏«جنگ، جنگ» سر می دهند. جنایتکار در اثر زیادی جنایت نمی تواند‏‎ ‎‏از جرم فرار کند. ما به او و امثال او و همقطاران او هشدار می دهیم که‏‎ ‎‏هر جنایتی که می کنند به نامۀ اعمالشان اضافه می شود و در مقام‏‎ ‎‏بازخواست باید جبران کنند. این نحو جنایات اسباب سستی‏‎ ‎‏خانواده های شهدا نمی شود.(217)‏

20 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم سازش مردم تا‌پیروزی

‏اینان ندیده اند که مادران و پدران شجاع ایران فرزندان و نور چشمان‏‎ ‎‏خود را از زیر خروارها خاک بیرون می کشند و فریاد «جنگ، جنگ تا‏‎ ‎‏پیروزی» سر می دهند و از دست اندرکاران مقابله به مثل و از‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 124

‏سلحشوران جبهه ها ادامۀ جنگ را طلب می کنند. درود خدا بر این‏‎ ‎‏ملت شجاع و مؤمن که جان می دهد و تن به سازش و تسلیم‏‎ ‎‏نمی دهد.(218)‏

18 / 12 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروزی در جنگ نه‌مذاکره

‏رزمندگان عزیز و دلاور ما اعم از ارتش و سپاه و بسیج با تکیه بر ایمان‏‎ ‎‏و سلاح و امید به نصرت حق و با حمایت بی شائبۀ مردم، به نبرد و دفاع‏‎ ‎‏مقدس خود ادامه دهند و عزمها را جزم کنند و بر دشمن زبون بتازند و‏‎ ‎‏با همت خود افتخار نصرت و پیروزی را به ارمغان آورند که‏‎ ‎‏سرنوشت جنگ در جبهه ها رقم می خورد، نه در میدان‏‎ ‎‏مذاکره ها.(219)‏

7 / 3 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 125

  • )) اشاره به فاجعه هفتم تیرماه 1360 که منافقین با انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، 72 تن از مسئولان کشور را به شهادت رساندند.