فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی
علل تحمیل جنگ
حفظ منافع امریکا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حفظ منافع امریکا

حفظ منافع امریکا

 

 

صدام حافظ منافع امریکا

‏صدام باید محاکمه بشود همان طوری که کارتر‏‎[1]‎‏ باید محاکمه بشود.‏‎ ‎‏او برای نفع خودش عمل می کرد و این ملعون برای نفع امریکا عمل‏‎ ‎‏می کند.(57)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سادات و صدام نوکران امریکا

‏ما توقع نداریم از امثال سادات و صدام که سرسپردۀ کشورهای‏‎ ‎‏قدرتمند هستند و سرسپردۀ امریکا هستند و در مملکت اسلامی،‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 31

‏پایگاه برای کفار و برای ستمگران و برای امریکا می سازند و اجازه‏‎ ‎‏می دهند که بسازند. ما از آنها توقع نداریم؛ برای اینکه آنها به اسلام‏‎ ‎‏اعتقادی ندارند و آنها نوکرند؛ نوکر امریکا هستند و هرچه او امر کند،‏‎ ‎‏عمل می کنند؛ چنانچه این هجومی که به کشور اسلامی کردند، بدون‏‎ ‎‏هیچ بهانه، به امر قدرتهای بزرگ و خصوص امریکا انجام گرفت. از‏‎ ‎‏آنها ما توقعی نداریم.(58)‏

2 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعهد صدام به امریکا

‏صدام با این جنایت ثابت کرد که مقدار تعهدش بر امریکا چقدر است‏‎ ‎‏و مقدار طرفداری اش از عرب چقدر است و شما هم ثابت کردید به‏‎ ‎‏اینکه تا چه اندازه این شخص جنایتکار است. جنایتکاری که برای‏‎ ‎‏رسیدن اربابهایش به مطامع خودشان هم ملت ایران و هم ملت عراق‏‎ ‎‏را می خواهد به تباهی بکشد.(59)‏

15 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ تحمیلی و منافع امریکا

‏از قراری که در این نوشته ها یا در گفته ها بود، رئیس جمهور امریکا‏‎[2]‎‎ ‎‏گفته است که این جنگ را دیگر باید یک کاری بکنیم از بین برود؛‏‎ ‎‏برای اینکه این جنگ دیگر به نفع امریکا نیست. شما ببینید این چه‏‎ ‎‏اقراری است که یک نفر آدم، رئیس جمهور یک کشور ابر قدرت ـ‌به‏‎ ‎‏اصطلاح‌ همچو اقرار می کند که جنگ تا حالا به نفع امریکا بوده‏‎ ‎‏است؛ برای اینکه جنگ برای به هم زدن این جمهوری اسلامی بوده‏‎ ‎‏است، حالا که می بینیم نمی شود این کار و ممکن است که جمهوری‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 32

‏اسلامی رشد زیاد بکند و سایر کشورهای مسلمان هم بیدار بشوند،‏‎ ‎‏پس حالا یک خطری است برای امریکا، دیگر به نفع امریکا نیست.‏‎ ‎‏حالا تقاضا کرده است از همۀ اشخاصی که دست اندر کارند که بیایند‏‎ ‎‏و این جنگ را به یک طوری به صلح برگردانند.(60)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

منافقین حافظ منافع امریکا

‏از طرفی امریکا تشر می زند که ما منافع داریم. بلی، شما منافع دارید‏‎ ‎‏ولی ما از دستتان گرفته ایم. شما از آن طرف دنیا می خواهید دخالت‏‎ ‎‏کنید. مگر دخالت چگونه است؟ دخالت شما این است که صدام و‏‎ ‎‏منافقین را فرستاده اید. معنای دخالت این نیست که ریگان خودش‏‎ ‎‏بیاید.(61)‏

8 / 3 / 61

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 33

  • )) جیمی کارتر، رئیس جمهوری امریکا.
  • )) رونالد ریگان، رئیس جمهوری امریکا.