بخش پنجم: رحلت بانوی انقلاب (گزارش مراسم و پیامهای تسلیت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تهیه و تنظیم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بخش پنجم: رحلت بانوی انقلاب (گزارش مراسم و پیامهای تسلیت)

بخش پنجم:

‏ ‏

‏ ‏

رحلت بانوی انقلاب 

(گزارش مراسم و پیامهای تسلیت) 


کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 363

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 364