بخش دوم: خاطرات
فصل چهارم: خانم از نگاه دوستان
مطیع امام بودند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تهیه و تنظیم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مطیع امام بودند

مطیع امام بودند

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 247