بخش دوم: خاطرات
سفری که با شاگردی امام شروع شد
خانم روشنفکری در زندگی امام حضور داشت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تهیه و تنظیم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خانم روشنفکری در زندگی امام حضور داشت

خانم روشنفکری در 

زندگی امام حضور داشت

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 149