مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نام اثر: امام خمینی و حکومت اسلامی / نهادهای سیاسی و اصول مدنی‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏چاپ: چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم ‏

‏چاپ اول: زمستان 1378‏

‏تیراژ: 2000‏

‏قیمت: 1100 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنیصفحه 4