محور پنجم: دیدگاههای امام خمینی(ره) دربارۀ غرب و استکبار جهانی؛ نحوۀ برخورد و راههای مقابله با آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

محور پنجم: دیدگاههای امام خمینی(ره) دربارۀ غرب و استکبار جهانی؛ نحوۀ برخورد و راههای مقابله با آن

‎ ‎

 محور پنجم: دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره غرب و استکبار جهانی؛ نحوۀ برخورد و راههای مقابله با آن


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 187

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 188