انگلیسی زبان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

انگلیسی زبان

‏ ‏

‏ انگلیسی زبان

‏ ‏

‏سه شنبه، هشتم فوریه سال 2000‏

‏     نوۀ امام خمینی(س) فردا وارد پاکستان می شود.‏

‏     اسلام آباد: روحانی شهیر و نوۀ امام خمینی(س)، بنیانگذار ایران‏‎ ‎‏اسلامی نوین، حجت الاسلام سید حسن خمینی از نهم تا دوازدهم این ماه‏‎ ‎‏از پاکستان دیدن خواهد کرد. ژنرال پرویز مشرف، رئیس اجرایی کشور،‏‎ ‎‏در سفر اخیر خود به ایران از ایشان جهت سفر به پاکستان دعوت به عمل‏‎ ‎‏آورد.‏

‎Frontier Post‎

*  *  *

‏ ‏

‏سه شنبه، هشتم فوریه سال 2000‏

‏     نوۀ امام خمینی(س) فردا وارد پاکستان می شود.‏

‏     اسلام آباد: حجت الاسلام سید حسن آقا خمینی به منظور دیدار چهار‏‎ ‎‏روزه ای در نهم فوریه و به دعوت شخصی ژنرال پرویز مشرف، رئیس‏‎ ‎‏اجرایی کشور وارد پاکستان خواهد شد.‏

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 207

‏ 

  هیأت هفت نفره ایرانی، رئیس جمهور، رفیق تارر و ژنرال پرویز‏‎ ‎‏مشرف، رئیس اجرایی کشور، را ملاقات خواهند کرد. همچنین در یازدهم‏‎ ‎‏فوریه از دانشگاه اسلامی بین المللی و مسجد فیصل دیدار خواهند نمود.‏‎ ‎‏حجت الاسلام سید حسن آقا خمینی، ریاست مؤسسۀ امام خمینی(س) را‏‎ ‎‏بر عهده دارد. (اِی. پی. پی)‏

‎The International NEWS‎

*  *  *

‏ ‏

‏سه شنبه، هشتم فوریه سال 2000‏

‏     نوۀ امام خمینی(س) امروز وارد پاکستان می شود.‏

‏     اسلام آباد (اِی. پی. پی): حجت الاسلام سید حسن خمینی، نوۀ‏‎ ‎‏امام خمینی(س) بنابر دعوت شخصی رئیس اجرایی کشور، ژنرال پرویز‏‎ ‎‏مشرف از امروز تا دوازدهم فوریه از پاکستان دیدن خواهد نمود. وی‏‎ ‎‏ریاست هیأت هفت نفرۀ ایرانی را که میهمانان دولتی خوانده می شوند، بر‏‎ ‎‏عهده دارد. بر اساس منابع رسمی، هیأت مزبور با رئیس جمهور، محمد‏‎ ‎‏رفیق تارر، و رئیس اجرایی، پرویز مشرف دیدار خواهند داشت.‏‎ ‎‏حجت الاسلام سید حسن آقا خمینی، روحانی شهیر، رئیس مؤسسۀ امام‏‎ ‎‏خمینی(س) می باشد.‏

‏     این هیأت همچنین در یازدهم فوریه از دانشگاه بین المللی اسلامی و‏‎ ‎‏مسجد فیصل دیدن خواهند نمود.‏

‎The  Nation‎

*  *  *

‏ ‏

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 208

چهارشنبه، نهم فوریه سال 2000‏

‏     نوۀ امام خمینی(س) امروز وارد پاکستان می شود.‏

‏     اسلام آباد: سید حسن خمینی، نوۀ امام خمینی(س)، بنیانگذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران، امروز چهارشنبه به منظور دیدار سه روزه ای‏‎ ‎‏وارد پاکستان خواهد شد. ایشان در کنفرانس «نقش امام خمینی(س) در‏‎ ‎‏احیای تفکر اسلامی» شرکت و سخنرانی خواهد نمود. این کنفرانس‏‎ ‎‏توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران و به مناسبت یکصدمین سال‏‎ ‎‏میلاد امام خمینی(س) برگزار می شود.‏

‏     همچنین ایشان در رأس هیأت بلند پایه ای از آرامگاه قائد اعظم‏‎ ‎‏محمدعلی جناح دیدن کرده، و به وی ادای احترام خواهد نمود.‏

‏     سید حسن خمینی و هیأت همراه با ژنرال پرویز مشرف، رئیس‏‎ ‎‏اجرایی کشور، و محمد رفیق تارر، رئیس جمهور دیدار خواهند داشت.‏

‏     دکتر عبدالملک قاضی، وزیر فدرال امور مذهبی، طی اقامت سید‏‎ ‎‏حسن خمینی که در دوازدهم فوریه به پایان می رسد، میزبانی ایشان را بر‏‎ ‎‏عهده خواهد داشت.‏

‎Pakistan observer‎

*  *  *

‏ ‏‏نوۀ امام خمینی(س) به منظور گفتگو با رهبران پاکستان به این کشور‏‎ ‎‏می آید.‏

‏     اسلام آباد: حجت الاسلام سید حسن آقا خمینی، نوۀ آیت الله ‏‎ ‎‏خمینی(س) رهبر معنوی و فقید ایران، به منظور دیدار رسمی چهار‏‎ ‎‏روزه ای جهت گفتگو با رهبران ارشد پاکستان من جمله رئیس اجرایی،‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 209

‏ژنرال پرویز مشرف روز چهارشنبه وارد اسلام آباد خواهد شد.‏

‏     سخنگوی سفارت ایران روز سه شنبه در حالی که توسط هیأت سیزده‏‎ ‎‏نفره ای من جمله مشاور رئیس جمهور ایران، جناب آقای مولانا اسحاق‏‎ ‎‏مدنی همراهی می شد، به آن لاین (‏‎online‎‏) گفت: «ما مطمئنیم که سفر‏‎ ‎‏ایشان در تقویت هر چه بیشتر روابط برادرانه و دوستانه میان دو کشور‏‎ ‎‏پاکستان و ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت».‏

‏     منابع رسمی به آن لاین گفتند: سید حسن آقا با رئیس اجرایی کشور،‏‎ ‎‏ژنرال پرویز مشرف و رئیس جمهور، محمد رفیق تارر دیدار خواهد کرد.‏‎ ‎‏انتظار می رود دو طرف در مورد مشکلات امت اسلامی با اشاره ای ویژه‏‎ ‎‏به درگیری جامو و کشمیر، افغانستان، وضعیت چچن و روند صلح‏‎ ‎‏خاورمیانه به تبادل نظر بپردازند. طرف پاکستانی، هیأت ایرانی را در‏‎ ‎‏جریان موقعیت امنیتی منطقه و نیز تلاشهای انجام شدۀ اسلام آباد جهت‏‎ ‎‏افزایش صلح و امنیت در آسیای جنوبی، از طریق حل و فصل قضیۀ‏‎ ‎‏کشمیر از طریق گفتگو، قرار داد.‏

‎HOT NEWS‎

*  *  *

‏ ‏

‏اسلام آباد: چهارشنبه، نهم فوریه سال 2000‏

‏     سید حسن خمینی به منظور دیدار سه روزه ای به پاکستان می آید.‏

‏     اسلام آباد: سید حسن خمینی، نوۀ امام خمینی(س) به دعوت‏‎ ‎‏شخصی رئیس اجرایی کشور، ژنرال پرویز مشرف روز چهارشنبه به‏‎ ‎‏منظور دیدار سه روزه ای وارد اسلام آباد خواهد شد. ایشان ریاست‏‎ ‎‏مؤسسۀ امام خمینی(س) را به عهده دارد و قرار است ایشان با‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 210

‏رئیس جمهور، رفیق تارر، و رئیس اجرایی کشور، ژنرال پرویز مشرف و‏‎ ‎‏مقامات بلندپایۀ حکومتی دیدار کند. همچنین ایشان با روحانیون مذهبی‏‎ ‎‏ملاقات خواهد داشت و در سمیناری که با عنوان «نقش امام خمینی(س)‏‎ ‎‏در احیای تفکر اسلامی» در سفارت ایران برگزار می شود، سخنرانی‏‎ ‎‏مهمی را ایراد خواهد کرد.‏

‏     سفیر ایران در پاکستان، سید سراج الدین موسوی جلسه ای را با‏‎ ‎‏حضور مقامات وزارتخانه های مختلف به منظور تجدید نظر و تنظیم قرار‏‎ ‎‏ملاقاتهای سید حسن و نیز برنامۀ سمینار یک روزۀ مزبور تشکیل داد.‏

‏     وزارت امور مذهبی، طی جلسه ای قرار ملاقاتها و برنامۀ دیدار سید‏‎ ‎‏حسن خمینی را تکمیل و قطعی ساخت.‏

‎The PAKISTAN TIMES‎

*  *  *

‏ ‏

‏چهارشنبه، نهم فوریه سال 2000‏

‏     نوۀ امام خمینی(س) امروز وارد پاکستان می شود.‏

‏     اسلام آباد: نوۀ رهبر معظم و پیشین ایران، روح الله ‏‎ ‎‏الموسوی الخمینی(س)، چهارشنبه وارد پیشاور خواهد شد. سید حسن‏‎ ‎‏خمینی در رأس هیأت هفت نفره ای در دیدار چهار روزه اش از پاکستان، با‏‎ ‎‏رئیس جمهور، رفیق تارر، و ژنرال پرویز مشرف، رئیس اجرایی کشور‏‎ ‎‏ملاقات و در مورد مسائل مربوط با منافع متقابل مذاکره خواهد کرد.‏

‎The Frontier Post‎

*  *  *

‏ ‏

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 211

منتشره از اسلام آباد و لاهور‏

‏     پنجشنبه، دهم فوریه سال 2000‏

‏     نوۀ امام خمینی(س) به پاکستان می آید.‏

‏     اسلام آباد (اِی. پی. پی.): سید حسن خمینی، نوۀ امام خمینی(س)‏‎ ‎‏بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به منظور دیدار رسمی چهار روزه ای‏‎ ‎‏روز چهارشنبه وارد پاکستان شد.‏

‏     ‏‏وزیر امور مذهبی، دکتر عبدالملک قاضی و سفیر ایران در پاکستان، سید‏‎ ‎‏سراج الدین موسوی، در فرودگاه از مقامات عالیرتبۀ ایرانی استقبال کردند.‏

‏     ‏‏وزیر فدرال ضمن خوشامدگویی به خمینی جوان اظهار داشت:‏‎ ‎‏پاکستان و ایران دارای پیوندهای مستحکم مذهبی، فرهنگی و تاریخی‏‎ ‎‏مشترکی هستند که در آینده این پیوندها مستحکمتر خواهد شد.‏

‏     حسن خمینی نیز برای پاکستان آرزوی پیروزی و پیشرفت نمود.‏

‏     خمینی جوان، طی اقامتش در پاکستان با رئیس جمهور، محمد رفیق‏‎ ‎‏تارر، و رئیس اجرایی، ژنرال پرویز مشرف دیدار و ملاقات خواهد کرد.‏

‏     ایشان همچنین در سمیناری با عنوان «نقش امام خمینی(س) در احیای‏‎ ‎‏تفکر اسلامی» سخنرانی خواهد کرد. کنفرانس مزبور توسط سفارت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران به مناسبت صدمین سال میلاد امام خمینی(س)‏‎ ‎‏برگزار می شود.‏

‏     ایشان همچنین از مسجد فیصل و دانشگاه بین المللی اسلامی دیدن‏‎ ‎‏خواهد نمود. هیأت همراه ایشان، شامل آیت الله سید محمد موسوی،‏‎ ‎‏آقای بروجردی، آقای سید رضا مصطفوی خمینی، مولانا اسحاق مدنی،‏‎ ‎‏مشاور رئیس جمهور ایران، و سید محمد هاشمی می باشد.‏

‏     مقامات ارشد حکومتی در فرودگاه حضور داشتند.‏

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 212

‏  

  اِی. پی. پی. می افزاید: سپس وزیر فدرال بهداشت و امور مذهبی،‏‎ ‎‏دکتر عبدالملک قاضی، به افتخار نوۀ امام خمینی(س) روز چهارشنبه‏‎ ‎‏ضیافت شامی را ترتیب داد.‏

‏     در این ضیافت شام، آقای جواد جبار، مشاور رئیس اجرایی کشور در‏‎ ‎‏امور ملی و اطلاعاتی، آقای محمد احمد قاضی، عضو شورای امنیت‏‎ ‎‏ملی، دکتر اِس اِم زمان، رئیس انجمن ایدئولوژی اسلامی، دبیر سفیر ایران‏‎ ‎‏در امور مذهبی، آقای دکتر صفدر محمود و دیگر شخصیتهای برجستۀ‏‎ ‎‏سیاسی و مذهبی حضور داشتند.‏

‏     خبرنگار ما در کراچی می افزاید: هیأت مشاوران رئیس جمهور ایران‏‎ ‎‏به رهبری حجت الاسلام سید حسن خمینی، روز چهارشنبه به منظور‏‎ ‎‏دیدار سه روزه ای از پاکستان وارد اسلام آباد شدند.‏

‏     هیأت مزبور در فرودگاه قائد اعظم توسط یکی از وزرای سند، مورد‏‎ ‎‏استقبال قرار گرفتند. آنان مستقیماً به آرامگاه بنیانگذار پاکستان رفتند. اعضای‏‎ ‎‏هیأت مزبور با تقدیم حلقه گلی بر مزار وی، فاتحه ای را نثارش کردند. رهبر‏‎ ‎‏هیأت مزبور، سید حسن آقا خمینی، احساسات و نظرات خود را در دفتر‏‎ ‎‏یادمان بازدید کنندگان به ثبت رساند. سپس هیأت مزبور به میزبانی افتخار‏‎ ‎‏سومرو، وزیر کشاورزی سند، در هتل محلی به صرف نهار پرداختند. هیأت‏‎ ‎‏مزبور و وزیر کشاورزی همچنین به تبادل نظر در مورد مسائل مربوط به منافع‏‎ ‎‏دو جانبه پرداختند. حجت الاسلام سید حسن آقا خمینی کنفرانس «نقش امام‏‎ ‎‏خمینی(س) در احیای تفکر اسلامی» را افتتاح خواهد نمود. کنفرانس مزبور‏‎ ‎‏توسط سفارت ایران در اسلام آباد برگزار می شود.‏

‎The  Nation‎

*  *  *

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 213

پنجشنبه، دهم فوریه سال 2000‏

‏     سید حسن خمینی امروز کنفرانس را افتتاح خواهد کرد.‏

‏     ‏‏اسلام آباد (اِی. پی. پی.): کنفرانس بین المللی «نقش امام خمینی(س) در‏‎ ‎‏احیای تفکر اسلامی» رأس ساعت ده صبح در دهم فوریه در سفارت ایران‏‎ ‎‏کار خود را آغاز کرد؛ بنابر گفتۀ سفارت ایران، سید حسن خمینی، نوۀ امام‏‎ ‎‏خمینی(س) که میهمان اصلی این کنفرانس محسوب می شود، کنفرانس‏‎ ‎‏مزبور را افتتاح خواهد کرد. در کنفرانس مزبور دیپلماتها، روحانیون و‏‎ ‎‏دانشمندان داخلی و خارجی و دیگر افراد حضور خواهند داشت.‏

‏     ‏‏وزیر فدرال بهداشت، دکتر عبدالملک قاضی نیز در این کنفرانس‏‎ ‎‏شرکت خواهد کرد.‏

‏     همچنین روحانیون و دانشمندان، نقش امام خمینی(س) در احیای‏‎ ‎‏تفکر اسلامی را به گونه ای برجسته مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.‏

‎The  Nation‎

*  *  *

‏ ‏سید حسن خمینی از مبارزۀ کشمیر حمایت می کند.‏

‏     مشرف، ابراز امیدواری کرد که این سفر روابط پاکستان و ایران را‏‎ ‎‏تقویت کند.‏

‏     اسلام آباد: نوۀ بنیانگذار ایران نوین، سید حسن خمینی، روز پنجشنبه‏‎ ‎‏گفت: ایران به عنوان ریاست سازمان کنفرانس اسلامی به تلاشهای خود‏‎ ‎‏جهت ترویج منافع کشمیر و امت مسلمان ادامه می دهد.‏

‏     خمینی جوان، همچنین پنجشنبه شب در دیدار با ژنرال پرویز مشرف‏‎ ‎‏رئیس اجرایی کشور، حمایت از نهضتهای آزادیبخش در کشمیر، و نیز حق‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 214

‏خودمختاری مردم کشمیر را که در کشمیر اشغالی در حال مبارزه هستند،‏‎ ‎‏اعلام کرد.‏

‏     سید حسن که پیش از این در سمیناری در اسلام آباد با موضوع «نقش‏‎ ‎‏امام خمینی(س) در احیای تفکر اسلامی» شرکت کرده بود، به دعوت‏‎ ‎‏شخصی ژنرال پرویز مشرف، رئیس اجرایی کشور که به افتخار خمینی‏‎ ‎‏جوان ضیافت شامی را ترتیب داده بود، به اینجا آمده است. یک‏‎ ‎‏سخنگوی رسمی اظهار داشت ژنرال مشرف، ضمن خوشامدگویی به‏‎ ‎‏میهمان خود گفت که: سفر وی به پاکستان موجب تقویت هرچه بیشتر‏‎ ‎‏روابط برادرانه میان اسلام آباد ـ تهران خواهد شد. ژنرال مشرف بر‏‎ ‎‏همکاریهای بیشتر اقتصادی میان دو کشور نیز تأکید کرد.‏

‏     رئیس اجرایی گفت که: ایدئولوژی اسلامی هویت دو ملت بوده؛ و‏‎ ‎‏ابراز امیدواری کرد که دو کشور در آینده به ترویج و تبلیغ این ایدئولوژی‏‎ ‎‏ادامه دهند. مقام عالیرتبۀ میهمان ایرانی به خاطر دعوت به پاکستان از‏‎ ‎‏ژنرال مشرف تشکر کرد. ژنرال پرویز مشرف نیز از حمایت ایران تشکر‏‎ ‎‏کرده و ابراز امیدواری کرد که دو کشور تمام کوشش خود را جهت‏‎ ‎‏همبستگی میان امت مسلمان به کار گیرند.‏

‏     علاوه بر مقامات ارشد ایرانی، اعضای کابینۀ فدرال و شورای امنیت‏‎ ‎‏ملی نیز در این مراسم حضور داشتند.‏

‎The International NEWS‎

*  *  *

‏ ‏

‏جمعه، یازدهم فوریه سال 2000‏

‏     رئیس اجرایی کشور: سفر خمینی موجب استحکام روابط پاکستان ـ‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 215

‏ایران خواهد شد.‏

‏     اسلام آباد: سید حسن آقا خمینی، نوۀ امام خمینی(س) بنیانگذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران که در حال بازدید از پاکستان است، پنجشنبه شب‏‎ ‎‏با رئیس اجرایی کشور، ژنرال پرویز مشرف دیدار و گفتگو کرد.‏

‏     رئیس اجرایی، ژنرال پرویز مشرف ضمن خوشامدگویی به مقامات‏‎ ‎‏ایرانی عنوان کرد: که سفر سید حسن به پاکستان در تقویت هرچه بیشتر‏‎ ‎‏تعهدات و روابط مذهبی، فرهنگی، تاریخی کهن و مشترک میان دو کشور‏‎ ‎‏برادر و مسلمان تأثیر بسزایی خواهد داشت.‏

‏     رئیس اجرایی کشور تأکید کرد که روابط اقتصادی میان دو کشور‏‎ ‎‏مسلمان نیز باید هرچه بیشتر مستحکم شود.‏

‏     رئیس اجرایی اظهار داشت که از آنجایی که اسلام، دین صلح است،‏‎ ‎‏پاکستان و ایران نقش مهمی را در متحد کردن امت مسلمان، و معرفی‏‎ ‎‏اسلام در ابعاد واقعی اش ایفا کرده اند.‏

‏     وی از حمایت محکم و مصمم ایران از پاکستان در خصوص مسألۀ‏‎ ‎‏کشمیر قدردانی کرد.‏

‏     سید حسن آقا خمینی با ابراز آرزوهایی خوش متقابلاً به رئیس‏‎ ‎‏اجرایی پاسخ داده، و به خاطر سفر پربارش به پاکستان از وی تشکر کرد.‏

‎Pakistan OBSERVER‎

*  *  *

‏ ‏

‏شنبه، دوازدهم فوریه سال 2000‏

‏     ایران در تلاش جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ اسلامی است.‏

‏     اسلام آباد (اِی. پی. پی.): سید حسن خمینی، نوۀ امام خمینی(س) روز‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 216

‏جمعه اظهار داشت که کشورش در سایۀ تعلیمات بنیانگذار انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران، تمامی توان و دارایی خود را جهت ترویج فرهنگ اسلامی‏‎ ‎‏در کشور بسیج خواهد کرد.‏

‏     وی این نظرات را در ملاقاتش با رئیس دانشگاه بین المللی اسلامی،‏‎ ‎‏آقای مالک مرعاج خالد، عنوان نمود. رهبر ایران عنوان کرده است که‏‎ ‎‏انقلاب ایران راه را برای مقابله با هجوم فرهنگی غرب هموار ساخته‏‎ ‎‏است.‏

‏     سید حسن خمینی اقدام ای. ای. یو. ( ‏‎I I U‎‏ ) را در باسواد کردن‏‎ ‎‏دانش آموزان مسلمان سراسر جهان ستود. وی سفرش به پاکستان را بسیار‏‎ ‎‏سودمند دانسته و ابراز امیدواری کرد که این دیدار منجر به تقویت هرچه‏‎ ‎‏بیشتر روابط دوجانبه میان دو کشور شود. به محض ورود میهمانان‏‎ ‎‏ارجمند به دانشگاه، مالک مرعاج خالد به گرمی از وی استقبال کرد و‏‎ ‎‏به طور خلاصه، شمه ای از برنامه های آموزشی دانشگاه را برای وی‏‎ ‎‏برشمرد.‏

‎The  Nation CITY‎

*  *  *

‏ ‏

‏شنبه، دوازدهم فوریه سال 2000‏

‏     سید حسن خمینی بر اتحاد مسلمانان علیه نیروهای ضد اسلامی تأکید‏‎ ‎‏می کند.‏

‏     در دیدار با تارر، وی اظهار داشت: پاکستان و ایران از روابط عمیق‏‎ ‎‏دوستانه برخوردارند.‏

‏     اسلام آباد: سید حسن خمینی، نوۀ امام خمینی(س) از جهان اسلام‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 217

خواست تا اختلافات و مشاجرات را فراموش کرده و جهت اتحاد‏‎ ‎‏صفوفشان گام بردارند. وی اظهار داشت: این کار تمامی مشکلات آنان را‏‎ ‎‏برطرف نموده، و راه را برای آزادی بیت المقدس هموار خواهد ساخت.‏

‏     وی طی سخنرانی در کنفرانس «اتحاد ملت» ـ که روز جمعه در‏‎ ‎‏اسلام آباد به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی ایران برگزار شده بود ـ‏‎ ‎‏خواستار اتحاد تمامی مذاهب مسلمان، جهت برطرف ساختن مشکلات‏‎ ‎‏امت اسلامی شد.‏

‏     سپس در نماز جمعه ای که در اسلام آباد برگزار شده بود، طی‏‎ ‎‏سخنرانی قویاً از مسلمانان تمامی مکاتب خواست به منظور مبارزه با‏‎ ‎‏نیروهای ضد اسلامی، علیه تمامی اختلافات قیام کنند و جهت اتحاد‏‎ ‎‏صفوفشان، گام بردارند. خمینی جوان گفت: «من این را به عنوان یک شعار‏‎ ‎‏پوچ سیاسی نمی گویم؛ بلکه حقیقتی است که اگر فرقه های سنی و شیعۀ‏‎ ‎‏ایران با هم متحد نشده بودند، انقلاب ایران به رهبری امام خمینی(س) به‏‎ ‎‏پیروزی نمی رسید».‏

‏     وی مطرح کرد که اتحاد مسلمانان یکی از اصول اساسی انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران بوده است.‏

‏     وی افزود: «جهت نزدیکتر کردن افراد با عقاید مختلف اسلامی به‏‎ ‎‏یکدیگر، باید کارهای بسیاری انجام دهیم.» وی اظهار داشت: اسلام از‏‎ ‎‏تمامی تعصبات قومی و ملی گرایانه و زبانی متنفر است. «یکی از اهداف‏‎ ‎‏اصلی انقلاب اسلامی ایران از بین بردن تمامی این تعصبات بوده است».‏

‏     وی گفت انقلاب ایران به رهبری امام خمینی(س) بر اساس اصول‏‎ ‎‏اتحاد مسلمانان و مخالفت با نیروهای امپریالیست بنیان نهاده شده است.‏‎ ‎‏امام خمینی(س) از طریق انقلاب اسلامی افسانۀ قدرتهای استعماری و‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 218

متکبر را فروپاشیدند. ایشان به ما آموختند که مهم نیست دشمن شما‏‎ ‎‏چقدر قویتر است؛ شما می توانید با تکیه بر نیروی ایمان، او را از بین‏‎ ‎‏ببرید.‏

‏     رئیس جمهور، رفیق تارر، در صحبت با سید حسن خمینی اظهار‏‎ ‎‏داشت: دوستی میان پاکستان و ایران با روابط اسلامی قوی پیوند خورده‏‎ ‎‏است؛ روابطی که با گذشت زمان هرچه بیشتر به اوج شکوفایی خود‏‎ ‎‏رسیده و مستحکمتر خواهد شد. وی اظهار داشت: امام خمینی(س)‏‎ ‎‏شخصیتی برجسته بودند که به منظور آشنا کردن جامعۀ ایران با ارزشهای‏‎ ‎‏اسلامی و تجدید حیات مسلمانان، خدمات ارزشمندی را ارائه دادند.‏‎ ‎‏وی گفت: ایران و پاکستان دارای میراث تاریخی مشترکی می باشند و‏‎ ‎‏دوستی دوجانبۀ آنان بر اثر گذشت زمان همچنان ثابت و پابرجا به اثبات‏‎ ‎‏رسیده است. رئیس جمهور اظهار داشت: افکار شیخ سعدی شیرازی،‏‎ ‎‏حافظ شیرازی، عبدالرحمن جامی، جلال الدین رومی و علامه اقبال‏‎ ‎‏همگی از موهبات مشترک فکری مان می باشد. همگی آنان درس اتحاد،‏‎ ‎‏عشق و برادری را به امت مسلمان دادند. وی اظهار داشت: اتحاد میان‏‎ ‎‏امت مسلمان از ضروریات زمان است؛ ضمن آنکه در این خصوص نقش‏‎ ‎‏پاکستان و ایران نیز بسیار اهمیت دارد.‏

‏     سید حسن خمینی نیز در این باره اظهار داشت: دولت و مردم ایران،‏‎ ‎‏دوستی با پاکستان را ارزشمند می دانند. وی گفت از آنجایی که پاکستان و‏‎ ‎‏ایران از روابط عمیق دوستانه و تاریخی برخوردارند، هرگونه تغییری در‏‎ ‎‏این منطقه هیچ گونه تأثیر منفی بر روابط دو جانبۀ ما نخواهد داشت.‏

‏     سید حسن آقا خمینی اظهار داشت: افکار علامه اقبال و جمال الدین‏‎ ‎‏افغانی نقش مهمی را در انقلاب اسلامی ایران ایفا کرده است. وی اظهار‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 219

داشت: روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی موجود میان پاکستان و ایران در‏‎ ‎‏آینده به اوج هرچه بیشتر خود رسیده؛ و دوستی دوجانبۀ آنان جهت‏‎ ‎‏ایجاد صلح و ثبات در منطقه سودمند خواهد بود.‏

‏     ایشان ضمن گفتگو با مالک مرعاج خالد، رئیس دانشگاه اسلامی‏‎ ‎‏بین المللی، اظهار داشت: سفرشان به پاکستان بسیار سودمند بوده و‏‎ ‎‏ابراز امیدواری کردند که روابط دوجانبه میان دو کشور هرچه بیشتر‏‎ ‎‏افزایش یابد. ایشان اظهار داشتند: ایران در سایۀ تعلیمات‏‎ ‎‏امام خمینی(س) که خواستار اتحاد امت در راستای یک خط مشی‏‎ ‎‏سیاسی بودند، تمامی توان و دارایی خود را جهت ترویج فرهنگ و شیوۀ‏‎ ‎‏زندگی اسلامی بسیج خواهد کرد.‏

‏     ایشان نقش ای. ای. یو. ( ‏‎I I U‎‏) را در باسواد کردن دانش آموزان‏‎ ‎‏مسلمانِ سراسر جهان ستود.(ای. پی. پی.)‏

‎THE NEWS WORLD‎

*  *  *

‏ ‏

‏کراچی: شنبه، دوازدهم فوریه سال 2000‏

‏     تارر می گوید: روابط با ایران گسترش خواهد یافت.‏

‏     اسلام آباد، یازدهم فوریه: رئیس جمهور رفیق تارر گفته است که با‏‎ ‎‏گذشت زمان دوستی میان پاکستان و ایران هرچه بیشتر گسترش خواهد‏‎ ‎‏یافت.‏

‏     وی که در دیدار با هیأت میهمانان ایرانی به سرپرستی سید حسن‏‎ ‎‏خمینی، روز جمعه در ایوان صدر سخن می گفت اظهار داشت:‏‎ ‎‏امام خمینی(س) شخصیت برجسته ای بودند که جهت آشنا ساختن‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 220

جامعۀ ایران با ارزشهای اسلامی و تجدید حیات مسلمانان، خدمات‏‎ ‎‏ارزشمندی را ارائه دادند.‏

‏     وی گفت: پاکستان و ایران از میراث تاریخی مشترکی برخوردارند و‏‎ ‎‏دوستی آنان با گذشت زمان به اثبات رسیده است.‏

‏     آقای تارر گفت: افکار شیخ سعدی، حافظ شیرازی، عبدالرحمن‏‎ ‎‏جامی، جلال الدین رومی و علامه اقبال از موهبات مشترک دو کشور بوده‏‎ ‎‏است. همۀ آنان درس اتحاد، عشق و برادری به امت دادند. وی اظهار‏‎ ‎‏داشت: اتحاد میان مسلمانان از ضروریات زمان بوده، و افزود در این‏‎ ‎‏خصوص پاکستان و ایران نیز نقش مهمی را باید ایفا کنند.‏

‏     رئیس جمهور از رهبر ایران به خاطر حمایت از موضع عادلانۀ پاکستان‏‎ ‎‏در مورد مسألۀ کشمیر قدردانی کرد. سید حسن خمینی اظهار داشت:‏‎ ‎‏دولت و مردم ایران دوستی با پاکستان را ارزشمند می دانند.‏

‏     وی گفت: از آنجایی که پاکستان و ایران از روابط تاریخی و دوستانۀ‏‎ ‎‏عمیقی برخوردارند، هرگونه تغییری در منطقه هیچ گونه تأثیر منفی بر‏‎ ‎‏روابط آنان نخواهد گذاشت. وی گفت: افکار علامه اقبال و جمال الدین‏‎ ‎‏افغانی نقش مهمی در انقلاب اسلامی ایران ایفا کرده است.‏

‏     سید حسن خمینی اظهار داشت: روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی‏‎ ‎‏موجود میان پاکستان و ایران در آینده هرچه بیشتر تقویت شده، و دوستی‏‎ ‎‏متقابل آنها برای برقراری صلح و ثبات در منطقه سودمند خواهد بود. وی‏‎ ‎‏از رئیس جمهور، دولت و مردم پاکستان به خاطر پذیرایی گرم و‏‎ ‎‏میهمان نوازی ایشان از هیأت ایرانی تشکر و قدردانی کرد.‏

‏     وزیر امور مذهبی، دکتر عبدالملک قاضی و سفیر ایران در پاکستان‏‎ ‎‏آقای سید سراج الدین موسوی و دیگر اعضای هیأت نیز در این جمع‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 221

حضور داشتند. (ای. پی. پی.)‏

‎DAWN‎

*  *  *

‏ ‏

‏کراچی: شنبه، دوازدهم فوریه سال 2000‏

‏     حسن خمینی خواستار اتحاد مسلمانان شد.‏

‏     اسلام آباد، یازدهم فوریه: سید حسن خمینی، نوۀ امام خمینی(س)‏‎ ‎‏رهبر انقلاب اسلامی ایران، روز جمعه از مسلمانان خواست تا علیه‏‎ ‎‏تمامی اختلافات به پا خاسته و جهت مبارزه با نیروهای ضد اسلامی‏‎ ‎‏همبستگی صفوف خود را مستحکم کنند. وی طی سخنرانی در مراسم‏‎ ‎‏نماز جمعه در اسلام آباد گفت: من این را به عنوان یک شعار پوچ سیاسی‏‎ ‎‏نمی گویم؛ بلکه حقیقتی است که اگر فرقه های شیعه و سنی در ایران با‏‎ ‎‏یکدیگر متحد نمی شدند، انقلاب به رهبری امام خمینی(س) به پیروزی‏‎ ‎‏نمی رسید. وی ابراز داشت: اتحاد مسلمانان، یکی از اصول اساسی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران بوده است.‏

‏     وی افزود: جهت نزدیکتر کردن مردم و مذاهب مختلف اسلامی‏‎ ‎‏اقدامات زیادی را باید انجام دهیم. وی گفت: اسلام از تمامی تعصبات‏‎ ‎‏نژادی، ملی گرایی و زبانی متنفر است، یکی از اهداف اصلی انقلاب به‏‎ ‎‏فراموشی سپردن تمامی این تعصبات بوده است.‏

‏     وی گفت: انقلاب به رهبری امام خمینی(س) بر اساس اصول اتحاد‏‎ ‎‏مسلمانان و مخالفت با قدرتهای امپریالیست بنیان نهاده شد.‏‎ ‎‏امام خمینی(س) از طریق انقلاب اسلامی، افسانۀ قدرتهای استعماری و‏‎ ‎‏متکبر را از هم فروپاشیدند.‏

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 222

‏ 

    امام به ما آموختند که مهم نیست دشمن شما چقدر قوی است، شما‏‎ ‎‏می توانید با نیروی ایمان او را از پا درآورید.‏

‏     سید حسن خمینی گفت: انقلاب اسلامی منبع نیرو و الهامی برای ملل‏‎ ‎‏علاقه مند به آزادی جهان است. وی گفت: امام خمینی(س) همواره از‏‎ ‎‏مسلمانان ستمدیدۀ جهان حمایت می کردند.‏

‏     سید حسن خمینی از مسلمانان خواست تا کاملاً به تعالیم اسلامی‏‎ ‎‏وفادار بوده، و از آن پیروی کنند.‏

‏     اختلاف آشکاری میان انقلاب ایران و دیگر انقلابها وجود دارد.‏‎ ‎‏برخلاف دیگر انقلابها، انقلاب ایران به رهبری امام خمینی(س) بر پایۀ‏‎ ‎‏اسلام بوده است و نه بر اساس هیچ فلسفۀ ماده گرایانه.‏

‏     وی افزود: امام خمینی(س)، بنیانگذار ایران نوین، یکی از حامیان‏‎ ‎‏وفادار و پروپاقرص احکام اسلامی بودند.‏

‏     سید حسن خمینی که برای دیدار سه روزه ای در پاکستان به سر‏‎ ‎‏می برد، همچنین از مردم پاکستان به خاطر میهمان نوازی شان تشکر کرد و‏‎ ‎‏گفت: من در این کشور احساس غریبی نمی کنم» (اِی. پی. پی.)‏

‎DAWN‎

*  *  *

‏ ‏‏سمبل اعتماد‏

‏     در شب بیست و یکمین سالگرد انقلاب ایران، نوه‏‎ ‎‏آیت الله خمینی(س)، سید حسن آقا خمینی، به دعوت شخصی رئیس‏‎ ‎‏اجرایی کشور، ژنرال پرویز مشرف در پاکستان به سر می برد. شاید سید‏‎ ‎‏حسن خمینی در دولت ایران دارای مقام رسمی نباشد؛ اما خانواده اش در‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 223

کل جامعه از نفوذ معنوی و سیاسی برخوردار بوده، و از جایگاه مذهبی‏‎ ‎‏قوی برخوردارند.‏

‏     همچنین سفر ایشان به پاکستان همزمان با صدمین سال میلاد‏‎ ‎‏بنیانگذار ایران نوین است. رئیس اجرایی که اخیراً در تهران بوده، و در‏‎ ‎‏دسامبر گذشته با رهبران عالیرتبۀ ایرانی ملاقات کرده، علاقه مند به ایجاد‏‎ ‎‏مجدد روابط گرم پاکستان و ایران است. روابطی که شدیداً به علت اصلی‏‎ ‎‏اختلافات خط مشی در مورد افغانستان و نیز فرقه گرایی، ضعیف شده‏‎ ‎‏بود. ژنرال مشرف، روز پنجشنبه ضمن خوشامدگویی به سید حسن‏‎ ‎‏خمینی گفت: «دو کشور در معرفی و مطرح شدن اسلام با ابعاد واقعی اش‏‎ ‎‏به عنوان دین صلح دارای نقش مهمی هستند».‏

‏     علاوه بر تاریخچۀ روابط فرهنگی و پیوندهای زبانی، موقعیت‏‎ ‎‏منطقه ای و بین المللی نیز همکاری مفید دوجانبه میان دو کشور مسلمان را‏‎ ‎‏توجیه می کند. دو جامعه بر حسب سیستمهای سیاسی و اقتصادی، در‏‎ ‎‏حال عبور از مراحل سرنوشت سازِ تغییرات مهم و حیاتی می باشند، رفع‏‎ ‎‏بسیاری از مشکلات داخلی بستگی به حومه های منطقه ای توسعه یافته و‏‎ ‎‏تجارت آزادتر و همکاری اقتصادی میان کشورهای همسایه دارد. تنها به‏‎ ‎‏همین دلیل، تلاش مشترک پاکستان و ایران برای برقراری صلح در‏‎ ‎‏افغانستان، و ارتباط بیشتر با دیگر کشورهای اسلامی آسیای مرکزی و‏‎ ‎‏خلیج فارس ضروری می شود.‏

‏     اخیراً تهران به منظور متحد کردن کشورهای مسلمان منطقه‏‎ ‎‏نقطه نظرات مشخص و بیباکانه ای را ارائه داده است. این نظریات تا مرحلۀ‏‎ ‎‏پیشنهاد همبستگی دفاعی از کشورهای خلیج ‏‏[‏‏فارس‏‏]‏‏ پیشرفته است. در‏‎ ‎‏حال حاضر تهران در مقام ریاست سازمان کنفرانس اسلامی، وجهۀ‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 224

‏انزواگرایانۀ سابق خود را پشت سر گذاشته و در برقراری مجدد روابط‏‎ ‎‏فعال می باشد. ایران و پاکستان در مورد مسائلی همچون: قاچاق اسلحه،‏‎ ‎‏تروریسم، مواد مخدر و از همه مهمتر افغانستان دارای وظایف مشخص و‏‎ ‎‏واقعی می باشند. همچنین این دو کشور در بخش تجارت و انرژی نیز‏‎ ‎‏کارهای بسیاری برای انجام دادن دارند.‏

‏     تداوم احساسات کلی اعتماد و دوستی ـ که در هر دو کشور یافت‏‎ ‎‏می شود ـ به روابط طولانی و بادوام دو کشور و به عزم و وفاداری طرفین‏‎ ‎‏نیاز دارد. سفر نوۀ امام خمینی(س) و گفتگو با رهبران مذهبی و سیاسی‏‎ ‎‏در این خصوص از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر فرصت‏‎ ‎‏جدیدی جهت از بین بردن سوء تفاهم، و برقراری مجدد مناسبات‏‎ ‎‏پاکستان و ایران از حالت ناخوشایند فعلی شان فراهم می آورد.‏

‎The International NEWS‎

*  *  *


کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 225

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 226