انعکاس خبری همایش در مطبوعات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

انعکاس خبری همایش در مطبوعات

‏ ‏

‏ ‏

‏ انعکاس خبری همایش در مطبوعات

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اردو زبان

‏انگلیسی زبان‏

‏تصاویر‏

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 189

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 190