خدمات امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نعیمی، اطهر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

خدمات امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏خدمات امام خمینی(س)

 علامه اطهر نعیمی

‏ ‏

‏قرآن کریم به ما آموخته است که نسبت به یکدیگر ایثار و فداکاری کنیم و‏‎ ‎‏با هم متحد شویم. من به خاطر مناسبت داشتن با موضوع بحث، ابیاتی از‏‎ ‎‏اشعار سعدی را برای شما بیان می کنم:‏

‏ ‏

‏خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر‏

‏ ‏‏زان پیشتر که ماند برایت سلام ما‏

‏ ‏

‏     یعنی نیکویی کن و لحظه های عمر خود را غنیمت بشمار قبل از اینکه‏‎ ‎‏صور اسرافیل در صور بدمد (یعنی روز قیامت فرا رسد).‏

‏     امروز ما برای تجلیل از شخصیتی گرد هم آمده ایم که کاری را انجام‏‎ ‎‏داد که مطابق تعبیر شعر سعدی است که می گوید:‏

‏     خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر‏

‏ایشان در حق مردم و ملتهای آزادۀ جهان نیکویی کردند، و امروز ما هم‏‎ ‎‏برای تجلیل و قدردانی از فداکاری ایشان در اینجا جمع شده ایم. امیدوارم‏‎ ‎‏که خداوند متعال به این ملت تشنۀ حق و حقیقت، شخصیتهای دیگری‏‎ ‎‏همچون امام خمینی(س) عنایت فرماید که ما را از سرچشمۀ معنویت حق‏‎ ‎‏سیراب گردانند و عظمت و عزّت بر باد رفتۀ ما را احیا کنند.‏


کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 101

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 102