انقلاب اسلامی ایران، مشعل راه ما
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بدر، جهانگیر

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

انقلاب اسلامی ایران، مشعل راه ما

‏ ‏

‏ ‏انقلاب اسلامی ایران، مشعل راه ما

 جهانگیر بدر‎[1]‎

‏ ‏

‏حضار محترم، امروز روزی بسیار مهم و تاریخی است. در اینجا ما به‏‎ ‎‏مناسبت فرا رسیدن میلاد امام خمینی(س) برای تجلیل از مقام شامخ‏‎ ‎‏ایشان در این محفل جمع شده ایم؛ در این سمینار کارکنان سفارت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران و سفیر محترم ایران حضور دارند که از آنها به‏‎ ‎‏خاطر حضور خود در این محفل بسیار سپاسگزارم؛ و این فرصت بسیار‏‎ ‎‏خوبی است تا از بزرگترین شخصیت تاریخی و انقلابی امام خمینی(س)‏‎ ‎‏تجلیل به عمل بیاورم.‏

‏     در این سمینار مقالات مفید و جامعی ارائه شد؛ و نیز مسائل و موارد‏‎ ‎‏بسیار خوب و جالبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اینجانب در یکی از‏‎ ‎‏مراکز سیاسی مشغول فعالیت می باشم و فکر می کنم دامنۀ علم و تجربه‏‎ ‎‏آنقدر وسیع و گسترده است که کسی نمی تواند ادعا کند که دارای علم و‏‎ ‎‏تجربۀ کاملی است. بسیاری از مردم، انقلابهای سایر نقاط جهان را بسیار‏‎ ‎‏بزرگ می پندارند؛ ولی من با توجه به آگاهی محدود خود می توانم بگویم‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 95

که در تاریخ جهان انقلابهای عظیمی به وقوع پیوسته اند که اگر آنها را مورد‏‎ ‎‏مطالعه قرار دهیم، به این نتیجه می رسیم که انقلابی عظیمتر از انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران در تاریخ جهان به وجود نیامده است. حضرت امام شیوه ای‏‎ ‎‏را برای تشکیل انقلاب برگزیدند که رهبری در ایران، مطابق اندیشه های‏‎ ‎‏آن حضرت صورت گرفت. من فکر می کنم که مردم ایران، بخصوص مردم‏‎ ‎‏مستضعف ایران و تمام قلبهای جهان دوستدار انقلابهایی می باشند که‏‎ ‎‏عزت نفس را در اولویّت قرار می دهند؛ و برای تمام مسلمانان و‏‎ ‎‏مستضعفان جهان، انقلاب ایران انقلاب با ارزشی است.‏

‏     در گذشتۀ کشور ایران، شاه با اقتدار تمام و با حمایت ارتش و نیروهای‏‎ ‎‏مخصوص خود به گونه ای ملت را در برگرفته بود که کسی به ندای‏‎ ‎‏کوچکی که از مدرسۀ قم برمی خواست و تظاهرات کوچکی که صورت‏‎ ‎‏می گرفت اهمیتی نمی داد؛ کسی تصور نمی کرد این تظاهرات کوچکی که‏‎ ‎‏صورت گرفته به عظیمترین انقلاب دنیا تبدیل خواهد شد؛ و بدین ترتیب‏‎ ‎‏این انقلاب زمانی به وجود آمد که امام خمینی(س) خارج از کشور در‏‎ ‎‏تبعید به سر می بردند؛ و ارتش رژیم طاغوتی و نظام و ادارۀ امور کشور‏‎ ‎‏تحت کنترل ایشان در آمد.‏

‏     من به مردم ایران درود می فرستم که با شجاعت تمام در برابر رژیم‏‎ ‎‏پهلوی مقاومت کردند؛ در جهان چنین ملتی با این ویژگی بارز نادر است؛‏‎ ‎‏حقیقت این است که ملت ما (پاکستان) از انقلاب ایران به رهبری امام‏‎ ‎‏خمینی(س) تأثیر بسیار پذیرفتند. من در اینجا نمی توانم احساسهای این‏‎ ‎‏ملت را بیان کنم، ما با مشاهدۀ انقلاب ایران متوجه این امر شدیم که مردم‏‎ ‎‏می توانند در سرنوشت خود تغییر به وجود بیاورند؛ و این مسأله را‏‎ ‎‏آموختیم که حکومتی که بر خلاف رضایت مردم عمل کند، پایدار‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 96

نمی ماند؛ و نیز بدون مردم تشکیل انقلاب غیر ممکن است؛ و درسی‏‎ ‎‏دیگر که از این انقلاب گرفتیم این بود که در زمان جنگ بین ایران و عراق‏‎ ‎‏برگزاری انتخابات بدون هیچ وقفه و یا بهانه ای همچنان ادامه یافت؛ و‏‎ ‎‏جنگ را بهانه ای جهت برگزار نکردن انتخابات قرار ندادند بلکه انتخابات‏‎ ‎‏برگزار شد، و بدین ترتیب به مردم قدرت و اهمیت دادند، و انقلاب به‏‎ ‎‏رسمیت شناخته شد.‏


کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 97

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 98

  • )) حقوقدان و از مبارزان سیاسی مشهور پاکستان، دبیر کل حزب مردم و رئیس سابق ایالت پنجاب.