ارزشهای والای انسانی و نهضت اسلامی امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پویا، آغا مرتضى

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ارزشهای والای انسانی و نهضت اسلامی امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

ارزشهای والای انسانی و نهضت اسلامی امام خمینی(س)

 آغا مرتضیٰ پویا‎[1]‎

‏ ‏

‏... بنده قصد دارم چند نکته را به اختصار در این محفل علم و عرفان‏‎ ‎‏خدمت شما عرض کنم. یاد و خاطرۀ امام خمینی(س) برای همیشه در‏‎ ‎‏اذهان عموم باقی خواهد ماند، چرا که ایشان انقلابی عظیم به پا نمودند.‏‎ ‎‏قدرت در فرهنگ ایشان به این معنا نبود که ما چقدر می توانیم بکشیم،‏‎ ‎‏بلکه به این مفهوم بود که ما چه اندازه شهید داده و از خود ایثار و فداکاری‏‎ ‎‏نشان می دهیم. انقلاب امام همیشه زنده و جاوید است. چرا که فیض‏‎ ‎‏شهادت و ایثار نصیب کسانی می شود که جوهر اساسی وجودشان بر پایۀ‏‎ ‎‏ایمان، تقویٰ و جهاد باشد؛ و این انقلاب از این نظر همیشه جاویدان‏‎ ‎‏خواهد ماند.‏

‏     دومین نکته اینکه امام تقیه را رها کرده، به سمت قیام پیش رفتند؛‏‎ ‎‏قیامی که نه تنها ملت ایران بلکه تمام جهان اسلام و مستضعفین هم در آن‏‎ ‎‏شرکت داشتند.‏

‏     سومین نکته اینکه امام علیه هیچ دین و نظریه ای قیام نکردند. نه علیه‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 57

نصاری، نه علیه یهودیها، بلکه علیه طاغوت قیام کردند و در مبارزات با‏‎ ‎‏طاغوت پیغام الهی را برای مردم بیان نمودند. امام خمینی(س) تنها برای‏‎ ‎‏نجات ایران قیام نکردند، بلکه برای نجات مستضعفین جهان قد علم‏‎ ‎‏کردند و در این راه، ایران، اولین سنگر ایشان بود. امام نه تنها کل نظام‏‎ ‎‏ایران، بلکه فرهنگ تمام دنیا را تغییر دادند و فرهنگ شهادت را به مردم‏‎ ‎‏دنیا آموختند، فرهنگی که تا به امروز به صورت یک معما باقی مانده‏‎ ‎‏است. این فرهنگ نه تنها بیشترین اثر را بر مسلمانان گذاشت، بلکه اولین‏‎ ‎‏اثر را بر روسیه و مسکو گذاشت. در اولین کنفرانسی که بعد از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی در مسکو برگزار شد، برژنف گفت: «ما باید دربارۀ تاریخ‏‎ ‎‏خودمان تجدید نظر کنیم. مذهب چه نقشی ایفا می کند؟ ایران تظاهرات‏‎ ‎‏کرد، اگر مردم با دولت یکی شوند می توانند تاریخ را تغییر دهند.» بنده‏‎ ‎‏یکی از مشاهدات خود را خدمت شما عرض می کنم تا عظمت امام و‏‎ ‎‏هدف و غایت ایشان بیش از پیش بر شما روشن شود.‏

‏     من در سال 1985 به مجارستان رفتم و با دبیر کل حزب کمونیست آن‏‎ ‎‏دوران ملاقات نمودم. او خیلی خوب انگلیسی صحبت می کرد. تقریباً دو‏‎ ‎‏ساعت و نیم با یکدیگر تبادل نظر کردیم.‏

‏     هنگامی که نظام شوروی از هم فرو پاشید، این آقا وزارت آنجا را به‏‎ ‎‏عهده گرفتند. ایشان به من گفتند: «شما خیلی طرفدار انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏هستید، اهدافتان چیست؟» من گفتم: «شما نمی توانید هدف ما را بفهمید‏‎ ‎‏و درک کنید چرا که اهداف ما هیچ رابطه ای با این دنیای مادی ندارد. آنها‏‎ ‎‏برای آخرت و عاقبت ما هستند و ما به همین دلیل است که حامی و‏‎ ‎‏پشتیبان انقلاب هستیم؛ اما شما به واسطۀ جنبه های مادی و دنیوی از‏‎ ‎‏کسی حمایت، یا با کسی مخالفت می کنید. اگر می خواهید بدانید، باید‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 58

بگویم که ما یک هدف کوچکی هم داریم و آن این است که مستضعفین را‏‎ ‎‏از چنگال مستکبرین نجات دهیم. خواه آن مستضعف مسلمان باشد،‏‎ ‎‏خواه غیرمسلمان. هدف و مقصود ما نجات مستضعفین از زیر سلطۀ‏‎ ‎‏مستکبرین است و برای رسیدن به این هدف، مانع کوچکی را باید از سر‏‎ ‎‏راهمان برداریم». پرسید: «کدام مانع»؟ گفتم: «نابودی اسرائیل». گفت:‏‎ ‎‏«شما اسرائیل را مانع کوچکی می دانید؟ ابرقدرتها، هرگز به شما اجازۀ‏‎ ‎‏این کار را نخواهند داد». من عرض کردم: «شما دانشجوی تاریخ هستید،‏‎ ‎‏بنده هم کم و بیش از تاریخ می دانم. در تاریخ چندین ابرقدرت آمده اند و‏‎ ‎‏رفته اند. شما و من هر دو خواهیم دید که چطور اسرائیل و این دو‏‎ ‎‏ابرقدرت دیگر هم نابود خواهند شد». این اتفاق در سال 1985 بود.‏

‏     من هیچ پیشگویی نمی کردم، بلکه تنها این را می دیدم که آن ملتی که‏‎ ‎‏در آن احساس شهادت و جهاد وجود دارد، به طور یقین با طاغوت هم‏‎ ‎‏مبارزه خواهد کرد. شما چنین ملتی را در هیچ رایانه ای نمی توانید بیابید.‏‎ ‎‏ملتی که فرهنگ خود را بر اساس ایمان، تقوا و جهاد استوار کرده است،‏‎ ‎‏به طور قطع برای نجات مستضعفین جهان هم تلاش خواهد نمود و‏‎ ‎‏اینگونه راه و خط امام را به پیش خواهد برد. همان طور که سخنران قبلی‏‎ ‎‏هم اشاره کردند، سه نهضت خیلی عزیز و ارزشمند هستند، اول از همه‏‎ ‎‏آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل که این از نظر ایشان از ارزشمندترین‏‎ ‎‏اهداف بود؛ به عقیده ایشان دومین چیز، مسأله افغانستان؛ و سوم، کشمیر‏‎ ‎‏است. شما مشاهده کردید که امام خمینی(س) با الهام از نهضت الهی‏‎ ‎‏برای نجات مردم فلسطین از اسارت صهیونیستهای غاصب یک انتفاضۀ‏‎ ‎‏اسلامی ایجاد کردند. بعد از آن، یک انتفاضۀ اسلامی در کشمیر به وجود‏‎ ‎‏آمد. مردم کشمیر هم درس آزادی و شهادت طلبی را از امام خمینی(س)‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 59

‏آموختند؛ و این یک فرهنگ جدید است و ان شاءالله که این فرهنگ و این‏‎ ‎‏پیغام در دل همۀ مسلمانان و مستضعفین جهان زنده خواهد ماند؛ و‏‎ ‎‏ان شاءالله که به لطف ایزد منان برای ادای این فریضۀ دینی و الهی خود،‏‎ ‎‏قدم به پیش خواهند گذاشت.‏

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 60

  • )) رئیس مرکز مطالعات استراتژیک، بنیانگذار و رئیس حزب جهاد، بنیانگذار روزنامۀ دی مسلم، و وزیر اسبق کشور در پاکستان.