برپایی حکومت اسلامی، معجزه ‏ای تاریخی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مولوی اسحاق مدنی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

برپایی حکومت اسلامی، معجزه ‏ای تاریخی

‏ برپایی حکومت اسلامی، معجزه ای تاریخی

 مولوی اسحاق مدنی‎[1]‎

‏ ‏

‏من می خواستم سؤال کنم که به فارسی سخنرانی کنم یا به اردو؟ آقای‏‎ ‎‏موسوی می فرمایند که به هر دو؛ بنابراین بنده در ابتدا چند جمله ای را به‏‎ ‎‏فارسی عرض می کنم.‏

‏     قبل از هرچیز بنده به نمایندگی از هیأت ایرانی از دولت پاکستان،‏‎ ‎‏بویژه برادر گرامی و بزرگوارمان جناب آقای عبدالمالک وزیر امور مذهبی‏‎ ‎‏پاکستان صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم که به گرمی از هیأت ما استقبال‏‎ ‎‏کرده و ما را مورد لطف و مهمان نوازی خویش قرار دادند.‏

‏     روابط ایران و پاکستان به قدری محکم و استوار است که اگر کسانی‏‎ ‎‏بخواهند این روابط را تیره و سست کنند، خداوند تبارک و تعالی اینطور‏‎ ‎‏مقدّر فرموده است که سعی و تلاش آنها با ناکامی مواجه شود. روابط‏‎ ‎‏دولت و ملت ایران با دولت و مردم پاکستان، در هر دوره و حکومتی الگو‏‎ ‎‏و نمونه بوده است. هر دو کشور در شرایط سخت و دشوار یکدیگر را‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 41

یاری کرده اند.‏

‏     از آنجا که بنده می خواهم در چند موضوع مختلف بحث کنم، ممکن‏‎ ‎‏است که صحبتهای بنده ارتباط چندانی به یکدیگر نداشته باشند. همۀ ما‏‎ ‎‏برای برگزاری جشن سالگرد انقلاب در اینجا گرد آمده ایم، البته یاد و نام‏‎ ‎‏رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(س) در تمام دنیا منتشر‏‎ ‎‏شده و گسترش یافته است. من دربارۀ ابعاد مختلف زندگی ایشان فقط‏‎ ‎‏همین قدر می توانم بگویم که آن کمالات و کرامات شخصی بی نظیر و آن‏‎ ‎‏حُسن سلوک و رفتاری را که حضرت امام داشتند، از امدادهای غیبی و‏‎ ‎‏روحانی دریافت کرده بودند. پیروزی تاریخی انقلاب را می توان از‏‎ ‎‏چندنظر تجزیه و تحلیل کرد:‏

‏     یکی اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمام دنیا به این باور‏‎ ‎‏رسیده بودند که قیام و برپایی هیچ حکومتی به نام اسلام در دنیا میسّر و‏‎ ‎‏ممکن نخواهد بود؛ و اسلام این قدرت را ندارد که در این برهه از زمان‏‎ ‎‏حکومتی تشکیل بدهد.‏

‏     این مسأله را نه تنها دشمنان اسلام قبول کرده بودند، بلکه بیشتر امت‏‎ ‎‏مسلمان هم بر این باور بودند که ترویج احکام اسلام ممکن نیست و آنها‏‎ ‎‏نمی توانند یک حکومت اسلامی در جهان تشکیل دهند. به نظر من‏‎ ‎‏پیروزی حکومت اسلامی، و براندازی حکومت شاهنشاهی توسط رهبر‏‎ ‎‏آن یکی از معجزات بسیار بزرگ این قرن است. در یک چنین دوران‏‎ ‎‏پرتلاطم، مردی قیام کرد که تمام زندگی اش را در حوزه های علمیه‏‎ ‎‏گذرانده بود. ایشان به این انقلاب عظیم جامۀ حقیقت پوشاندند و این یک‏‎ ‎‏معجزه است. با توجه به یادداشتهای مختصر، بنده عوامل پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏را اینگونه بیان می کنم:‏

‏     رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سه چیز خلاصه می شود: یکی‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 42

رهبری خالصانه و الهی که جناب آقای موسوی (سفیر ایران در پاکستان)‏‎ ‎‏هم به آن اشاره فرمودند یعنی آن روشی که امام در برابر سفیر روسیه‏‎ ‎‏اتخاذ کردند، همان روش را در مقابل تمامی دشمنان اسلام به کار گرفتند‏‎ ‎‏یعنی منافع امت اسلام را بر همۀ چیزها مقدّم دانسته و به آن ارجحیت‏‎ ‎‏دادند تا جایی که پیش از توجه به منافع ملت ایران، به فکر منافع امت‏‎ ‎‏اسلام بودند. ایشان مصلحت اسلام را بر منافع ملت ایران و منافع‏‎ ‎‏شخصی و خانوادگی خود ترجیح می دادند و برای اسلام و مسلمانان‏‎ ‎‏جهان اهمیت خاصی قائل بودند و این یکی از ویژگیهای منحصر به فرد‏‎ ‎‏حضرت امام بود.‏

‏     عنصر مهم دیگری که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش مؤثری را‏‎ ‎‏ایفا کرد، مردم شجاع و قهرمان ایران بودند. یعنی یک رهبر هر اندازه هم‏‎ ‎‏که مقتدر و شایسته باشد، برای رسیدن به موفقیت به ملتی قهرمان و‏‎ ‎‏شجاع نیاز دارد. شما اگر تاریخ را مطالعه کنید، می بینید که انبیا و پیامبران‏‎ ‎‏الهی بسیاری برانگیخته شدند؛ اما تنها عدۀ معدودی به آنها ایمان آوردند.‏‎ ‎‏آنها سختیها و مصایب بی شماری را متحمل شدند تا پیغام خدا را به مردم‏‎ ‎‏برسانند؛ اما به جز تعدادی اندک، کسی به آنها ایمان نیاورد. البته این بدان‏‎ ‎‏مفهوم نیست که انبیا(ع)، صلاحیت و شایستگی نداشتند، هرگز؛ و نه به‏‎ ‎‏این معنی که قابلیت رهبری جامعه را نداشتند نه، هرگز؛ بلکه واقعیت این‏‎ ‎‏است که آن اقوام و ملتها، شایستگی و صلاحیت چنان رهبر و راهنماهای‏‎ ‎‏بزرگی را نداشتند. اما ویژگی ایران این است که خداوند تبارک و تعالی‏‎ ‎‏همان طور که یک رهبر بزرگ همچون امام خمینی(س) را به ملت عطا‏‎ ‎‏کرد، یک ملت شجاع، بردبار، با همت، دقیق، دوراندیش و با اخلاص هم‏‎ ‎‏به این رهبر بزرگ عنایت فرمود؛ و همان گونه که امام در دل و جان ملت‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 43

نفوذ کرد، ملت هم جذب رهبر و مقتدای بزرگ خود شد؛ و ملت و رهبر‏‎ ‎‏به پشتوانۀ یکدیگر وحدتی به وجود آوردند که در نتیجۀ آن، سومین عنصر‏‎ ‎‏که همانا توفیقات الهی است، متحقق شد. توفیقی که اگر دو عنصر ذکر‏‎ ‎‏شده، نمی بود هرگز شکل نمی گرفت و شامل حال آنها نمی شد. خدای‏‎ ‎‏تعالی هیچ گاه نعمتی را به کسی که اهل آن نباشد عطا نمی فرماید. خلاصه‏‎ ‎‏آنکه؛ انقلاب عظیم ایران که توسط یک ملت و به رهبری پیشوا و مقتدایی‏‎ ‎‏بزرگ به ثمر نشست که در حوزۀ علمیه درس خوانده و حل همۀ مسائل را‏‎ ‎‏در قرآن و کتابهای فقهی جستجو می کرد، نشانۀ نزول توفیقات الهی و‏‎ ‎‏بیانگر نصرت قطعی خدای تعالی بر ملت ایران است.‏

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 44

  • )) مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران.