مقدمه ناشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مقدمه ناشر

‏ ‏

‏ ‏مقدمۀ ناشر


‏برگزاری دهه ها، سده ها و هزاره های مختلف به مناسبت تجلیل از‏‎ ‎‏نخبگان، اندیشمندان، سیاستمداران و شخصیتهای بزرگ، امری معمول و‏‎ ‎‏متعارف در دنیا می باشد. اما بزرگداشت یکصدمین سال میلاد مسعود‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی(س) از ویژگیها و خصوصیات برجسته ای برخوردار‏‎ ‎‏بوده، و باید از برنامه های مشابه آن متمایز باشد. چرا که حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(س) در سالهای پایانی قرن بیستم که قرن افول معنویت و‏‎ ‎‏دینداری، و رواج اومانیسم و مکاتب مادی بود، به عنوان احیاگر و مصلح‏‎ ‎‏بزرگی در جهان، نقش برجسته ای در احیای اسلام داشت و آن را به عنوان‏‎ ‎‏مکتب الهی که برنامه ای برای ادارۀ زندگی انسانها دارد، عرضه نمود.‏

‏     این انسان الهی که در سایۀ پایمردی، شجاعت و صلابت و بهره گیری‏‎ ‎‏از اخلاص و توکل به الطاف الهی در انجام وظایف و مأموریت دینی خود‏‎ ‎‏از هیچ چیزی بیم و هراس نداشت، قرنها پس از غروب ظاهری امامت، با‏‎ ‎‏تئوری ولایت فقیه، انقلاب اسلامی را رهبری نمود که ثمرۀ فرخندۀ آن‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی بود. حکومتی که بر پایۀ فقاهت و عدالت، و نمادی‏‎ ‎‏بزرگ از اسلامیت و جمهوریت بود. اگر به شرایط حاکم بر جهان در‏‎ ‎

[[‏‎page ا]]‎

سالهای پایانی قرن بیستم با تأمل بیشتری نگریسته شود، اهمیت انقلابی‏‎ ‎‏که امام آن را پایه ریزی و رهبری کرد و به پیروزی رساند، بسیار مهمتر‏‎ ‎‏جلوه می کند.‏

‏     برتراند راسل ریاضیدان، فیلسوف و دانشمند شهیر انگلیسی در دهۀ‏‎ ‎‏شصت میلادی از سر استیصال فریاد برمی آورد که: «دیگر امیدی به‏‎ ‎‏نجات بشریت در جهان نیست و هیچ چیزی نمی تواند انسان را از‏‎ ‎‏منجلاب گمراهی و ضلالت رهایی بخشد، حتی از دین و معنویت نیز‏‎ ‎‏دیگر کاری ساخته نیست».‏

‏     اما به فاصلۀ بیست سال پس از آن، انقلاب اسلامی ایران با نام خدا و‏‎ ‎‏برای اجرای حکومت دینی توسط یک فقیه و اسلام شناس در عصر‏‎ ‎‏غربت دینداری به وقوع پیوست، انقلابی که نخست وزیر وقت انگلستان‏‎ ‎‏آن را بزرگترین خطر و تهدید بعد از جنگ سرد نامید؛ و نخست وزیر‏‎ ‎‏رژیم صهیونیستی از آن به عنوان وقوع زلزله ای که خاورمیانه و تمام جهان‏‎ ‎‏را به لرزه در خواهد آورد، یاد نمود.‏

‏     کرامت انسانی، استقلال، آزادی و عزت، همه از دستاوردهای بزرگ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی است. اما بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی را باید در‏‎ ‎‏احیای تفکر دینی و هویت انسانی دانست. بازیابی هویت انسانها در ایران‏‎ ‎‏و جهان، بویژه جهان اسلام با تمسک به دین، نقش بزرگی در بازشناسی‏‎ ‎‏تاریخ و تمدن بزرگ اسلام و ایران برای جهانیان داشت؛ و آنچه که نقش‏‎ ‎‏اصلی را در شکل بخشیدن و ایجاد انسجام در میان نیروهای انقلابی در‏‎ ‎‏ایران فراهم ساخت، همانا اصولی بود که امام خمینی(س) بر پایۀ آن‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی را هدایت و رهبری نمود.‏

‏     اینک در آستانۀ بیست و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، و‏‎ ‎

‏[[page ب]]‎

‏آغاز هزارۀ سوم میلادی، مناسبت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)‏‎ ‎‏ـ بزرگمردی که به اعتراف دوست و دشمن، بزرگترین رهبر قرن و به وجود‏‎ ‎‏آورندۀ مهمترین و تأثیرگذارترین رخداد قرن بیستم، یعنی انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ایران بود ـ فرصت مغتنمی است تا به معرفی ابعاد و جلوه های مختلف‏‎ ‎‏شخصیت حضرت امام بپردازیم تا زمینۀ لازم برای بازشناسی افکار و‏‎ ‎‏اندیشه های وی برای افکار عمومی جهان، بویژه نسل جوان از طریق‏‎ ‎‏مراکز دانشگاهی و شخصیتهای علمی، فرهنگی بین المللی، و ایجاد‏‎ ‎‏فضای معنوی برای نیروهای انقلابی و اندیشمندان آزادۀ جهان، و‏‎ ‎‏انعکاس بین المللی دستاوردهای نهضت امام خمینی(س) در عرصه های‏‎ ‎‏اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم آید. در همین راستا کمیتۀ بین المللی‏‎ ‎‏ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد امام، اقدامات و فعالیتهای‏‎ ‎‏گسترده ای را در سطح جهان به مورد اجرا گذاشته که برگزاری همایشهای‏‎ ‎‏منطقه ای در پنج نقطۀ جهان بنا به اولویت، نمونه ای از این فعالیتهاست.‏‎ ‎‏این همایشها در پنج حوزه شامل آسیای میانه و اروپای شرقی به مرکزیت‏‎ ‎‏مسکو، شبه قارۀ هند به مرکزیت اسلام آباد، افریقا به مرکزیت پرتوریا،‏‎ ‎‏امریکا و کانادا به مرکزیت اتاوا، و خاورمیانه به مرکزیت بیروت برگزار‏‎ ‎‏گردید.‏

‏     در ایام الله دهۀ فجر سال 1378 که به نام مبارک حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(س) مزین شده بود، و همزمان با سالگرد پیروزی شکوهمند‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران، فرزند یادگار امام، حجت الاسلام والمسلمین حاج‏‎ ‎‏سید حسن خمینی، به کشور پاکستان عزیمت کرده و ضمن حضور در‏‎ ‎‏جمع شیفتگان امام و مشتاقان انقلاب اسلامی در شبه قارۀ هند، در‏‎ ‎‏همایشی که به منظور بررسی نقش و جایگاه انقلاب اسلامی ایران و‏‎ ‎

[[‏‎page ج]]‎

حضرت امام در منطقه برپا شده بود، شرکت کردند. این همایش به همت‏‎ ‎‏ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام، در اسلام آباد برپا شده و‏‎ ‎‏جمع کثیری از عاشقان انقلاب اسلامی و رهبر کبیر آن، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(س)، در کنار مقامات و مسئولان پاکستانی و ایرانی، حضور‏‎ ‎‏داشتند.‏

‏     حجت الاسلام سید حسن خمینی، در سخنانی که در مراسم افتتاحیۀ‏‎ ‎‏همایش ایراد کردند، به نقش حضرت امام خمینی(س) در منهدم ساختن‏‎ ‎‏بتهای سوسیالیسم و کمونیسم، و احیای دین و شریعت اشاره کرده و‏‎ ‎‏تفاوتهای موجود میان انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان‏‎ ‎‏معاصر را مورد تأکید قرار دادند.‏

‏     سخنرانی فرزند برومند یادگار امام در مراسم افتتاحیه، حال و هوای‏‎ ‎‏خاصی به این همایش بخشیده و بازتاب گسترده ای در مطبوعات و‏‎ ‎‏رسانه های پاکستان بر جای گذاشت.‏

‏     در اینجا لازم می دانیم از کلیۀ افرادی که ما را در برگزاری این همایش‏‎ ‎‏یاری داده اند خصوصاً از حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید‏‎ ‎‏سراج الدین موسوی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در پاکستان که‏‎ ‎‏زحمات زیادی را در به ثمر رساندن این همایش متحمل شده اند تشکر‏‎ ‎‏نماییم. از خداوند متعال خواهانیم امام راحل، این مصلح بی بدیل عصر و‏‎ ‎‏کسی را که به چیزی جز استقلال و اعتلای فرهنگی این جامعه‏‎ ‎‏نمی اندیشید در جوار انبیا و اولیا و صلحای خود مأوا دهد و به کلیۀ کسانی‏‎ ‎‏که در راه رشد و تعالی فرهنگ و تربیت جوانان این مملکت تلاش می کنند‏‎ ‎‏توفیق بهره گیری هر چه بهتر و بیشتر از هدایتها و ارشادات آن مرد صادق‏‎ ‎‏عطا فرماید و انقلاب اسلامی ایران، یادگار آن عزیز سفر کرده، و حاصل‏‎ ‎

[[‏‎page د]]‎

تلاش و کوشش همۀ اولیای الهی را به انقلاب بزرگ مهدی موعود(عج)‏‎ ‎‏متصل فرماید.‏


‏[[
page ه]]‎

‏[[‎page و]]‎