فصل چهارم: عوامل اثبات کرامت
2- عوامل اجتماعی
18- 2- نسبت انتقاد و اصلاح جامعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

18- 2- نسبت انتقاد و اصلاح جامعه

‏ ‏

18 -2- نسبت انتقاد و اصلاح جامعه

‏این هایی که الآن متکفل امور کشور هستند، هیچ کدام دشمن نیستند با هم؛ سلیقه های مختلفی دارند. این سلیقه های مختلف، روی یک - مثلاً - انگیزه هایی که هست در نفس انسان، این سلیقه های مختلف به صورت مخاصمه برمی آید. در روزنامه ها نباید صورت مخاصمه با کسی داشته باشند، صورت ارشاد داشته باشند. مطالب را بگویند. انتقاد باید بشود تا انتقاد نشود، اصلاح نمی شود یک جامعه، عیب هم در همه جا هست؛ سر تا پای انسان عیب است و باید این عیب ها را گفت و انتقادات را کرد؛ برای این که اصلاح بشود جامعه.‏‎[1]‎‏   ‏

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 146

  • . همان، ج 14، ص 401.