فصل چهارم: عوامل اثبات کرامت
2- عوامل اجتماعی
15- 2- نسبت کرامت و نفی تبعیض نژادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

15- 2- نسبت کرامت و نفی تبعیض نژادی

‏ ‏

15  2 - نسبت کرامت و نفی تبعیض نژادی

‏اسلام با صراحت می گوید که آنی که پیش خدا کرامت دارد، آدم مُتقی است. آدمی است که روشش صحیح باشد؛ تقوا داشته باشد، فاسد نباشد؛ مُفسِد نباشد. و نسبت به همه عرب و عجم و کرد و ترک و این ها به طور علی السواء‏‎[1]‎‏ به همه نظر دارد. همان طور که خدای تبارک و تعالی در ایجاد یک طایفه با طایفه دیگری فرق نگذاشته، همه را نعمتِ ایجاد داده است و همه را نعمت هایی در دسترسشان گذاشته است که خودشان باید با فعالیت [کسب کنند] البته موادش را گذاشته است.‏‎[2]‎‏ ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 145

  • . به گونه ای مساوی و برابر.
  • . صحیفه امام، ج 10، ص 291.