فصل چهارم: عوامل اثبات کرامت
1 - عوامل فردی
3 - 1 - اعتماد به نفس، رمز پیشرفت ملت ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

3 - 1 - اعتماد به نفس، رمز پیشرفت ملت ها

‎ ‎

3 - 1 -  اعتماد به نفس، رمز پیشرفت ملت ها

‏باید ما از حالا بنا بر این بگذاریم که خودمان آدم باشیم. با لغت خودمان حرف بزنیم، و با علم خودمان. و من نمی گویم که علم را از خارج نگیریم. خوب، عقب نگه داشتند ما را. آنها الآن خیلی از ما جلویند. ما را عقب نگه داشتند. لکن من می گویم که از آنها خوب هایش را یاد بگیرید. بدهایش را الغا کنید. آنها بدها را به ما تعلیم می دهند، خوب ها را نمی دهند. آقا مصیبت ما داریم. جوان های ما که در آن جا می روند، درس استعماری می دهند. طبشان هم استعماری است. نمی گذارند این ها ترقی بکنند. ما باید از آنها چنان چه چیز خوبی دارند بگیریم. مخالف نیستیم با این. لکن به فکر این باشیم که خودمان درست بکنیم. به فکر این باشیم که خودمان داشته باشیم. خوب بعض ممالک بودند که این ها هم از غیر می گرفتند. لکن بعد از آن کم کم خودشان بهتر از دیگران شدند. ژاپن این طور بود. هندوستان این طور بود. خوب، ما هم باید درست کنیم. و اوّل قدم این است که ما بفهمیم که خودمان هم می توانیم. هم هستیم یک ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 130

‏چیزی.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 131

  • . صحیفه امام، ج 11، ص 228.