فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان
2 - 2 - عوامل اجتماعی
15 - 2 - 2 - تقلید فرهنگی، مانع استقلال فکری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

15 - 2 - 2 - تقلید فرهنگی، مانع استقلال فکری

‏ ‏

15 - 2 - 2 -  تقلید فرهنگی، مانع استقلال فکری

‏اسلام هم وقتی می خواهند بشناسند، با حرف های اروپایی ها می شناسند. حرف های غربی ها را می آورند. فلان غربی اسلام شناس! اسلامی که غربی ها برای ما معرفی می کنند! این برای این است که ما خودمان را باخته ایم در مقابل غرب، شرق خودش را باخته است. تا از این باختگی بیرون نیاید، تا محتوای خودش را پیدا نکند، نمی تواند مستقل باشد.‏

‏استقلال نظامی یک مسئله است؛ استقلال فکری، استقلال روحی، مغز خود آدم مال خودش باشد، همه اش توی آن غرب نباشد، هر چه می خواهد بگوید: غرب، کی گفته، فلان فیلسوف گفته، فلان چه گفته، این تا شرقی ها آن حیثیتی که خودشان داشتند و یک وقتی قبله همه جا بودند. آن وقتی که آنها وحشی بودند، این ها قبله بودند برای آنها.‏‎[1]‎‏   ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 122

  • . همان، ص 379.