فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان
2 - 2 - عوامل اجتماعی
12 - 2 - 2 - رخت بستن انسانیت، زمینه بروز ذلت و عقب ماندگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

12 - 2 - 2 - رخت بستن انسانیت، زمینه بروز ذلت و عقب ماندگی

‏ ‏

12 - 2 - 2 -  رخت بستن انسانیت، زمینه بروز ذلت و عقب ماندگی

‏آن قدری که این ها از انسان می ترسند، این خارجی ها آن قدری که از انسان می ترسند از چیز دیگر نمی ترسند. همه عالَم دست آنهاست، اما اگر چهار تا انسان در یک جایی پیدا بشود، زندگی آنها را تباه می کند. و لهذا کوشش می کنند که در این مملکت هایی که می خواهند از آن استفاده کنند، انسان در آن پیدا نشود. کوشش می کردند که - از زمان رضا خان که من همه آن را یادم هست - کوشش می کردند که در مجلس شورای ملی، ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 120

‏انسان نباشد در سرتاسر اداره و نمی دانم، وزارتخانه ها و این ها، یک انسان مُهَذَّبی که اسلامی باشد و کار از او بیاید نباشد و لهذا تقریباً همه مجلس‏‏ ‏‏ها این طوری بوده، تقریباً نه، تحقیقاً. بودند بعضی از افراد صحیح و همان ها اسباب زحمت شدند. الآن هم همان مسائل هست؛ یعنی آنها باز هم چشم طمعشان به این جاهاست، آن ذخایری که ممالک شرق دارد، ایران دارد، نمی گذارد آنها راحت باشند، خصوصاً که ایران وضعیت جغرافیایی اش هم یک وضعیت حساسی است‏‎[1]‎‏.‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 121

  • . صحیفه امام، ج 10، ص 68.