فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان
1 - 2 - عوامل فردی
12 - 1 - 2 - از خود بیگانگی در مقابل متخصصین غربی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

12 - 1 - 2 - از خود بیگانگی در مقابل متخصصین غربی

‎ ‎

12 - 1 - 2 -  از خود بیگانگی در مقابل متخصصین غربی

‏ما همچو مغزمان تهی شد که صنعت های خودمان را دست ازش برداشتیم. صنعت های کاشی کاری، صنعت های منبت کاری، صنعت های قالی بافی، صنعت های زری بافی، مخمل بافی. این ها همه کم کم با تبلیغات متفرقه که این دولت های فاسد هم به آن دامن زدند و این پدر و پسر هم به آن زیادتر دامن زدند، یکی بعد از دیگری فراموش شد، صنعت های ما هم فراموش شد؛ برای این که ما را عاشق غرب کردند. و تا یک فاستونی را به اسم فاستونی انگلیسی ما نام گذاری نکنیم، مشتری ها هم نمی خرند. ما طبیب داریم در ایران، لکن اگر بعضی از آقایان یادشان باشد، یکی از بستگان محمدرضا پهلوی مبتلا شده، آن طور نقل می کردند، مبتلا شده بود به لوزتین، از خارج برای او طبیب آوردند عمل کند. شما ببینید که این عمل چه عملی است. چه خیانتی است به این ملت. اعلام به این که ما برای لوزتین هم طبیب نداریم. و همچو توسری زدند به اطبا، جراح های ما، همچو تو دهانی زدند به این ها که این ها را عقب رانده است؛ خودشان را هم گم کردند.‏‎[1]‎‏   ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 114

  • . صحیفه امام، ج 11، ص 221.