فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان
1 - 2 - عوامل فردی
10 - 1 - 2 - خودبیگانگی از فرهنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

10 - 1 - 2 - خودبیگانگی از فرهنگ

‏ ‏

 10- 1  2 - خودبیگانگی از فرهنگ

‏ما را وابسته کردند. از همه بالاتر این است که فرهنگ ما را وابسته به غیر کردند. مغزهای ما را وابسته کردند به غیر. ما عقیده مان این شده است که غیر از غرب دیگر کسی نیست. جایی نیست که بشود [به آن اعتماد کرد]. ما باید وابسته باشیم یا به شرق و یا به غرب. آدم خوب های ما می گفتند به غرب وابسته باشیم؛ برای این که این مقدار ادراکشان نبود که نه، ما می توانیم خودمان بایستیم کار بکنیم. خودمان می توانیم سرپا بایستیم. ما ترجیح می دهیم به این که از این تمدنی که ما را فاسد دارد می کند، دست برداریم و برسیم به یک زندگی بسیط انسانی.‏‎[1]‎

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 113

  • . صحیفه امام، ج 12، ص 19.