فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
5 - حقوق و کرامت زن
6 - 5 - نقش زن در تعیین سرنوشت جامعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

6 - 5 - نقش زن در تعیین سرنوشت جامعه

‎ ‎

6 - 5 -  نقش زن در تعیین سرنوشت جامعه

‏زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زن ها در جمهوری اسلام رأی باید بدهند. همان طوری که مردان حق رأی دارند، زن ها حق رأی دارند... این ها می خواستند زن را مثل شی ء، مثل یک چیز، مثل یک متاع به این دست و آن دست بگذرانند. اسلام زن را مثل مرد در همه شئون - در همه شئون - همان طوری که مرد در همه شئون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد. همان طوری که مرد باید از فساد اجتناب کند، زن هم باید از فساد اجتناب کند. زن ها نباید ملعبه دست جوان های هرزه بشوند. زن ها نباید مقام خودشان را منحط کنند و خدای ناخواسته بَزَک کرده بیرون بیایند و در انظار مردم فاسد قرار بگیرند. زن ها باید انسان باشند. زن ها باید تقوا داشته باشند. زن ها مقام کرامت دارند. زن ها اختیار دارند؛ همان طوری که مردها اختیار دارند.‏‎[1]‎

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 95

  • . همان، ج 6، ص 301 ـ300.