فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
5 - حقوق و کرامت زن
3 - 5 - کرامت و منزلت زن در حقوق اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

3 - 5 - کرامت و منزلت زن در حقوق اسلامی

‏ ‏

3 - 5 -  کرامت و منزلت زن در حقوق اسلامی

‏اسلام می خواهد که زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زن ها را نجات داده است از آن چیزهایی که در جاهلیت بود. آن قدری که اسلام به زن خدمت کرده، خدا می داند به مرد خدمت نکرده؛ آن قدر که به زن خدمت کرده. شما نمی دانید که در جاهلیت زن چه بوده و در اسلام چه شده. حالا هم این ها دارند از جاهلیت بدتر می کنند. آن وقت آنها بی اهمیت می کردند، حالا ایشان می فرماید که زن باید لَعبه‏‎[1]‎‏ باشد! زن باید - نمی دانم - چه باشد. یک همچو حرفی که به کرامت زن برمی خورد. ‏

‏اعتقاد ایشان درباره زن این است که باید - یک تعبیر سوئی کرده بود – این طوری باشد! اسلام می خواهد زن این جوری نباشد. اسلام می خواهد زن مثلِ - همان طوری که مرد همه کارهای اساسی را می کند زن هم بکند، اما نه این که زن یک چیزی بشود که آقا دلشان می خواهد که بَزَک کرده بیاید توی جامعه و با مردم چه بشود، مخلوط بشود. با جوان ها آن جوری مخلوط! این ها را جلو می خواهد بگیرد اسلام. می خواهد زن را حیثیت و احترامش را حفظ کند؛ می خواهد شخصیت به زن بدهد که از این شیئیت بیرون بیاید. این ها می خواهند بفروشند، از این دست به آن دست کنند؛ این را مخالف است اسلام. با زن مخالف است اسلام؟! اسلام به زن خدمتی کرده است که در ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 93

‏تاریخ همچو سابقه ای ندارد. اسلام زن را از توی لجن زارها برداشته آورده شخصیت به او داده، اسلام با زن مخالف است؟! این ها تبلیغات است.‏‎[2]‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 94

  • . بازیچه، عروسک.
  • . صحیفه امام، ج 4، ص 428 ـ 427.