فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
4 - آزادی و اقلیت های مذهبی
8 - 4 - برابری حق مشارکت برای مسلمانان و اقلیت های مذهبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

8 - 4 - برابری حق مشارکت برای مسلمانان و اقلیت های مذهبی

‏ ‏

8 - 4 -  برابری حق مشارکت برای مسلمانان و اقلیت های مذهبی

‏فردا همه - شیعه و سنی و اقلیت های مذهبی- همه بیایند و رأی بدهند و کشور خودشان را از این گرفتاری و آشفتگی رهایی بخشند. همه اقشار ملت با ملت شریک هستند در حقوق؛ و حقوق همه به آنها داده خواهد شد. اقلیت های مذهبی در اسلام احترام دارند، حقوق دارند؛ حقوق آنها داده خواهد شد. در عمل به مذهب - به مذهب خودشان، در رأی دادن برای وکلای خودشان آزادند. همه اقشار آزاد هستند. و این معنا ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 90

‏که بین شماها پخش می کنند که روحانیون می خواهند حق شما را نگذارند به شما برسد، بدانید که این خیانتی است که این ها می کنند به ملت ما. روحانیون در رأس آنها هستند که حقوق را، حقوق شماها را محترم می شمارند. روحانیون تابع قرآن و اسلام هستند. قرآن و اسلام احترام برای شما قائل هست و شما را مثل برادر می پذیرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 91

  • . صحیفه امام، ج 6، ص 434.