فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
4 - آزادی و اقلیت های مذهبی
5 - 4 - برابری حقوق مسلمانان و اقلیت های مذهبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

5 - 4 - برابری حقوق مسلمانان و اقلیت های مذهبی

‏ ‏

5 - 4 -  برابری حقوق مسلمانان و اقلیت های مذهبی

‏مسلمین همه ید واحده هستند. مسلمین همه برادر هستند. این که مسلمین یک طایفه شان به طایفه دیگر مقدّم باشد، این ها نیست در کار. حقوق همه، همه مسلمین، بلکه هر کس که در مملکت اسلامی زندگی می کند، یک حقوقی دارد؛ اسلام به آن حقوق می رسد. این اقلیت های مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران گروه های فراوانی هستند، این ها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ می خواهد که این ها هم به حقوق خودشان برسند.‏‎[1]‎‏   ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 89

  • . همان، ج7 ، ص 150.