فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
4 - آزادی و اقلیت های مذهبی
4 - 4 - اقلیت های مذهبی و تساوی در حقوق و قانون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

4 - 4 - اقلیت های مذهبی و تساوی در حقوق و قانون

‎ ‎

4 - 4 -  اقلیت های مذهبی و تساوی در حقوق و قانون

‏همه در حقوق مساوی هستند. اقلیت های مذهبی حقوقشان رعایت می شود؛ اسلام به آنها، برای آنها احترام قائل هست. برای همه اقشار احترام قائل است. کردها و سایر ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 88

‏چیزها  -  سایر دستجاتی که هستند و زبان های مختلف دارند، این ها همه برادرهای ما هستند و ما با آنها هستیم و آنها با ما هستند؛ و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم... ما همه برادر هستیم؛ ما با اهل سنت برادر هستیم و ما نباید  -  بعضی مان بر بعضْ آقایی کنیم؛ نباید حقوق بعضی ها را ملاحظه نکنیم. ما در حقوق علی السّواء هستیم و قانون هم  -  که ان شاءالله بعد به تصویب ملت می خواهد برسد -  در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقلیت های مذهبی، نسوان، دیگر اقشار  -  همه  -  حقوقشان ملاحظه شده است و هیچ فرقی مابین گروه و گروهی در اسلام نیست؛ فقط به تقوا و به اِتقاء عن الله تعالی فرق است.‏‎[1]‎‏   ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 89

  • . صحیفه امام، ج6، ص 462.