فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
3 - آزادی سیاسی و کرامت
5 - 3 - میزان حق آزادی عقیده و تعیین سرنوشت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

5 - 3 - میزان حق آزادی عقیده و تعیین سرنوشت

‏ ‏

5 - 3 -  میزان حق آزادی عقیده و تعیین سرنوشت

‏میزانْ حقوق بشری است که حقوق بشر می گوید که همه افراد یک ملتی آزادند در این که عقاید خودشان را بگویند، در این که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین بکنند؛ مردم ایران این را می گویند، شما خلاف این را می گویید، کدام یکی مطابق میزان است؟ کدامِ ما بی میزان صحبت می کنیم؟! شما می گویید که شماها مردم را به کشتن دادید! معاویه هم همین حرف را می زد، منتها او حرفش منطقی تر از شما بود. معاویه هم می گفت که حضرت امیر او‏‎[1]‎‏ را فرستاده جنگ، وقتی فرستاد جنگ ما کشتیمش؛ پس او کشته است. مثل این که یک مظلومی توی راه بیاید و داد بزند از ظلم یک کسی، او بکشدش و بعد بگوید نه، این مظلوم خودش خودکشی کرده برای این که خوب چرا داد کرد؟! مردم ایران چرا فریاد می زنند؟! بگذار هر چه تو سری دارند بخورند و فریاد نکنند! آقای کارتر این را می فرمایند که هر چه توی سرتان زدند، هر کاری کردند این ها، شما حرف نزنید برای این که اگر حرف بزنید کشته می شوید! پس خودتان، خودتان را به کشتن دادید! این صحیح است که یکی ملتی سی میلیونی، سی و چند میلیونی کتک بخورد، خیانت ببیند، جنایت ببیند، سلب آزادی ها را ببیند، اختناق ها را ببیند، اگر صدایش درآمد که آقا چرا توی سر من می زنی، می کشند او را؟!‏‎[2]‎‏   ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 83

  • . عمار یاسر.
  • . صحیفه امام، ج 5، ص 248.