فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
3 - آزادی سیاسی و کرامت
4 - 3 - آزادی، تعالی بخش کرامت انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

4 - 3 - آزادی، تعالی بخش کرامت انسان

‏ ‏

4 - 3 -  آزادی،  تعالی بخش کرامت انسان

‏این آزادی که الآن برای ملت ما هست، برای زن، برای مرد، برای نویسنده ها، این آزادی آزادی است در کلیه اموری که این امور به نفع خود شما هست. شما آزادید بیایید بیرون مطالبتان را بگویید؛ انتقاد از دولت بکنید؛ انتقاد از هرکس که پایش را کج گذاشت بکنید. هیچ کس نیست که به شما بگوید چرا. بروید در جهاد سازندگی؛ با ملت خودتان بروید و همراهی کنید آزادید، می روید می کنید. تمام چیزهایی که در رشد انسان، در رشد خواهرها و برادرها، و این کودک های عزیز، دخالت دارد، این ها همه آزاد هستند.‏

‏آنی که اسلام جلویش را گرفته و آزاد نیست؛ قماربازی است که تباه می کند ملت را؛ شراب خواری است که تباه می کند ملت را؛ انواع فحشایی که در زمان این مرد جنایتکار بود و فراهم کرده بودند اسبابش را. این هاست که در اسلام ممنوع است پس ما دو قسم آزادی داریم که یک قسم مفیدش در غیر زمان این دو جنایتکار بود، و در زمان این ها این قسم از آزادی به کلی ممنوع بود. و آن آزادی آنها می خواستند که زن ها آزاد باشند که هر جوری بَزَک بکنند و بیایند توی خیابان ها و با جوان ها خدای نخواسته چه بکنند! آن را آزادی قرار داده بودند. و حالا هم الآن آن هایی که می خواهند اسلام نباشد، دلشان برای این آزادی می سوزد. این آزادی مطرح نیست پیششان اصلاً. این هایی که این همه حرف می زدند از این که مملکت ما چه طور، ملت ما چه طور، کذا و این ها، اگر شما در تمام این جاهایی که رفتید، کسانی که رفتند برای کمک کردن به ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 82

‏برادرها و خواهرهای خودشان در جهاد سازندگی، اگر شما از این ها کسی پیدا کردید آن جا!‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 83

  • . صحیفه امام، ج 10، ص 188.