فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
2 - تبار شناسی قدرت و کرامت
11 - 2 - رفراندم و حق تعیین سرنوشت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

11 - 2 - رفراندم و حق تعیین سرنوشت

‏ ‏

11 - 2 -  رفراندم و حق تعیین سرنوشت

‏این رفراندم سرنوشت ملت ما را تعیین می کند. این رفراندم یا شما را به آزادی و استقلال می کشد و یا مثل سابق به اختناق و پیوستگی. این رفراندم چیزی است که همه ملت ما باید در آن شرکت کنند. من توصیه می کنم به همه ملت که در این رفراندم، که سرنوشت ملت ما و کشور ما و مذهب ما را تعیین می کند.‏‎[1]‎‏   ‏

‏ ‏

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 79

  • . همان، ج 6، ص 433.