فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان
1 - مبانی حق تعیین سرنوشت
3 - 1 - نسبت انسان شناسی و حقوق بشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

3 - 1 - نسبت انسان شناسی و حقوق بشر

‎ ‎

3 - 1 -  نسبت انسان شناسی و حقوق بشر

‏انبیا آمدند این جامعه را حفظ کنند از فسادها. این حقوقدان ها نمی فهمند اصلش! اصل اسلام را نمی شناسند چیست. این غربی هایی که دور هم جمع شدند برای منافع ابرقدرت ها، این ها از انسانیت اصلاً اطلاعی ندارند. این ها فقط این حیوان یک سر و دو گوش را می بینند، و این طبیعت و این سطح طبیعت؛ نه عمق طبیعت. این سطح طبیعت را می بینند. این ها می خواهند «حقوق بشر»! تو چه می دانی بشر چه هست تا حق بشر چه باشد! تو انسان را می شناسی تا حق انسان را بشناسی؟ تو جامعه را می شناسی که حق جامعه را بشناسی؟ همه آنها همین طورند. همه این حرف ها، که می شنوید در آن طرف ها هست، و این طرف ها هم از آنها تقلید می کنند، همه برای این است که بچاپند این جامعه را! برای چاپیدن است؛ برای اصلاح نیست. جنگ هایی که الآن هم در دنیا ممالک زیادی پشت سر هم به جنگند و امریکا از آن طرف، شوروی از این طرف و آن ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 68

‏طرف و از آن ور کمک می کنند به این ها، این ها همه جنگ های انحرافی است؛ برخلاف انسانیت است. این جاهایی که این جنگ ها می شود و این همه کشتار، این همه کشتار، در این ممالک می شود، این طرفدارهای حقوق بشر نشسته اند و سیگار می کشند و پاهایشان را روی هم می اندازند و یک کلمه صحبت نمی کنند. اما آن روز که یک عده اشخاصی که غده اند برای این جامعه، غده سرطانیند برای این جامعه، اگر بمانند یک جامعه را به باد می دهند، حکم اسلام را بر این ها جاری می کنند، همین هایی که آن روز فوج ها از مردم، هزارها از انسان ها را، اربابانشان می کشند و [آنها] پاهایشان را روی هم می اندازند و تکیه می دهند و یک کلمه حرف نمی زنند، واویلا بلند می کنند! خوب، چرا هویدا را کشتند، یا چرا نصیری‏‎[1]‎‏ را کشتند! یا چرا کسانی که فوج فوج جوان های ما را از بین برده اند این ها [را] می کشند! کشتن این ها رحمت است بر امت. حدود الهی رحمت است بر امت. البته آن دستی که بریده می شود اگر زبان داشت گله می کرد. اما برای انسان، برای یک انسان، یک عضو فدا می شود. برای یک جامعه یک اشخاص باید از بین بروند.‏‎[2]‎‏  ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 69

  • . نعمت الله نصیری، رئیس ساواک.
  • . صحیفه امام، ج 8 ، ص 333 ـ 332.