فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
4 - 6 - امانت دار خداوند
2 - 4 - 6 - انسان، امانت دار خدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

2 - 4 - 6 - انسان، امانت دار خدا

‏ ‏

2 - 4 - 6 -  انسان، امانت دار خدا

‏ملائکه ایراد گرفتند که این «مفسد» را چرا خلق می کنی،  -   انسان -  فرمود: شما نمی دانید.‏‎[1]‎‏ بعد که «تعلیم اسما» کرد و هیچ کس نمی تواند حمل «اسما» بکند الاّ انسان، و حمل «امانت» بکند الاّ انسان‏‎[2]‎‏ وقتی که اسما را به او تعلیم کرد، فرمود که عرضه کن بر این ملائکه ای که اشکال داشتند. همه عاجز ماندند؛ ملائکه هم عاجز ماندند.‏‎[3]‎‏ ملائکه مقربین هم عاجزند.‏‎[4]‎

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 57

  • . اشاره است به آیه 32 سوره بقره.
  • . اشاره است به آیه 72 سوره احزاب.
  • . اشاره است به آیه 30 سوره بقره.
  • . صحیفه امام، ج 8 ، ص 326.