فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
5 - پیامبران و احیاء کرامت انسان
7 - 5 - پیامبران و تربیت ماورائی انسان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

7 - 5 - پیامبران و تربیت ماورائی انسان

‏ ‏

7 - 5 -  پیامبران و تربیت ماورائی انسان

‏اگر ما تربیت و تعلیم نداشته باشیم، تربیتی که انبیا آورده اند برای این که غیر انبیا راه را نمی دانند. ما الآن یک راهی را داریم قهراً می رویم خودمان هم ملتفت نیستیم و آن راهی که انبیا برای ما آوردند که از آن راه باید بروید، آن صراط مستقیم که منتهی می شود به آن جایی که ماها دیگر الآن نمی توانیم ادراک بکنیم، این را انبیا آورده اند. مکتب غیر انبیا اصلاً اطلاع از ماوراء طبیعت ندارد. هر چه مکتب هست همین طبیعت است. مکتب انبیاست که ماوراء طبیعت را هم طرح می کند. در مکتب های دیگر اصلاً طرح نمی شود ماوراء. بله می گویند دروغ است! یک آدمی که اصلاً نمی داند ماوراء طبیعت چیست، همین طور نشسته توی خانه اش و می گوید نخیر، نیست! انبیا می دانند راه چه هست، از کجا باید رفت؛ چه جوری باید رفت. راهی است که تا به وسیله انبیا و تعلیمات انبیا نباشد، انسان نمی تواند به مقصدش برسد. راه مستقیمی که انسان را به مقصد می رساند اگر راه انبیا نباشد، معوج می شود؛ یا این طرف می رود، یا آن طرف می رود. انبیا هستند که ما را به راه مستقیم هدایت می کنند و کیفیت تربیت و تعلیمی که برای آن عالم هم باشد  -  هم این عالم، و هم آن عالم  -  نه این که انبیا به این عالم کار ندارند. این عالم هم، با هر چیزی که بگویید، آنها منافی و مخالف با آن نیستند. مخالف با دل بستن به دنیا هستند. این دو تا اشتباه می شود.‏‎[1]‎‏   ‏

‏ ‏

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 44

  • . صحیفه امام، ج 8 ، ص 516.