فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
5 - پیامبران و احیاء کرامت انسان
5 - 5 - کوچک، جامع دو بی نهایت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

5 - 5 - کوچک، جامع دو بی نهایت

‎ ‎

5 - 5 -  کوچک، جامع دو بی نهایت

‏انسان یک اعجوبه ای است که هم در او حیوانیت هست، حیوانی شهوی الی غیرمتناهی و هم در او شیطنت هست الی غیرمتناهی. یک موجودی است همه ابعادش غیرمتناهی است؛ از هر راهی که برود آخر ندارد، هر راهی که برود هیچ آخر ندارد و راه ها همه غلط، همه اشتباه، همه منتهی به جهنم می شود الّا صراط مستقیم؛ آنی که راه انسان است... در عین حالی که معنویات بود آنچه می خواستند، لکن با قوّت معنویات اِعوجاج هایی که در بشر بود و در این قدرت های بزرگ بود، این اعوجاج ها را ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 42

 

‏می خواستند مرتفع کنند. یک چوپان‏‎[1]‎‏ با عصایش پا می شد می رفت فرعون و آن بساط فرعونی را می رفت دعوت می کرد که بیا مسلمان شو، بیا آدم شو. یک صغیر یتیم‏‎[2]‎‏ چوپان زاده یا چوپان از حجاز پا می شود همه دولت ها را دعوت می کند که بیایید آدم بشوید؛ برای این است که آدم کنند همه را.‏‎[3]‎‏   ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 43

  • . حضرت موسی بن عمران (ع).
  • . حضرت محمد بن عبدالله (ص).
  • . صحیفه امام، ج 13، ص 36 ـ 35.