فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
4 - ویژگی های انسان
8 - 4 - غایت خویشتن شناسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

8 - 4 - غایت خویشتن شناسی

‏ ‏

8 - 4 -  غایت خویشتن شناسی

‏وجود انسان عصاره تمام عالَم و تمام موجودات است و وجودش یک نقشه ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 33

‏کوچکی می باشد که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود برداشته شده است و این وجود انسانی همانند یک نقشه کوچکی است که از وجود کل عالم کبیر برداشته شده است که: «‏مَنْ عَرَفَ نَفْسِه فَقَدْ عَرَفَ رَبِّه‏»‏‎[1]‎‏.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 34

  • . عوالی اللئالی، ج 4، ص 102، ح 149.
  • . تقریرات فلسفه، ج 3، ص 303.