فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
4 - ویژگی های انسان
2 - 4 - انسان جلوه رحمت الهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

2 - 4 - انسان جلوه رحمت الهی

‏ ‏

2 - 4 -  انسان جلوه رحمت الهی

‏انسان را، خدای تعالی از حقیقت رحمت خود آفریده، و انسان صورت رحمت الهیه است. چنان چه خدای تعالی فرماید: ( ‏‏الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ‏‏)؛  خلق انسان را ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 30

‏به اسم رحمان نسبت می دهد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 31

  • .  شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 240.