فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
1 - 3 - مشترکات انسان و حیوان
3 - 1 - 3 - ادراکات انسان و حیوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

3 - 1 - 3 - ادراکات انسان و حیوان

‎ ‎

3 - 1 - 3 -  ادراکات انسان و حیوان

‏انسان در بین این حیوانات ممتاز می شود به این که یک ترقیات دیگری، می شود بکند؛ هم در ادراکات با آنها فرق دارد و هم در غایات ادراکات فرق دارد. حیوانات تا یک حدودی ادراکشان هست و محدود و تمام می شود؛ انسان ادراکاتش و قابلیتش برای تربیت، تقریباً باید گفت غیرمتناهی است. پس انسان همه عالَم را دارد با اضافه. همه چیزهایی که در عالَم هست، از اول موجودات تا آن جایی که آن ممتاز شده، با همه حیوانات و با نباتات و با معادن و این ها شرکت دارد، لکن یک اضافه دارد، و آن این که در انسان یک قوه عاقله و قوه بالاتر هست که در آنها نیست.‏‎[1]‎‏   ‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 25

  • . همان، ص 185.