مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

Keramat 01 oroge

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 کرامت انسان در آثار امام خمینی (س) «مأخذشناسی» 

‏ تدوین: ‏‏حجه الاسلام‏‏ سید حسین یوسفی فخر‏

‏ ناظر علمی: ‏‏حج‏‏ه‏‏ الاسلام‏‏ ‏‏و المسلمین سید محمد علی ایازی ‏

‏ ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)‏

‏ چاپ اول: 1386‏

‏ شمارگان: 1500‏

‏ قیمت: 3000 تومان‏

‏ چاپ: چاپخانه فاضل‏

‏ صفحه آرا: علی فقیهی زاده(09123530585)‏ 

‏ ‏

مرکز پخش‏خیابان انقلاب، بین فروردین و فخر رازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915‏

‏خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره 1، تلفن: 66701297‏

‏خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره 2، تلفن: 66955737‏

‏حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره 3، تلفن: 55203801‏

‏کلیه نمایندگی های فروش در استان ها‏

نشانی الکترونیکی‏: ‏‎pub@imam – khomeini.ir‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 4