انقلاب اسلامی و روستاهای ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : هوگلند، اریک

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

انقلاب اسلامی و روستاهای ایران

‏ ‏انقلاب اسلامی و روستاهای ایران

‏اریک هوگلند‏‎[1]‎

‏ ‏

خلاصه مقاله

‏در این مقاله تحولات روستایی ایران بعد از انقلاب اسلامی نه فقط بر اساس‏‎ ‎‏آمار و ارقام رسمی بلکه بر اساس مطالعه موردی و تجربی یکی از روستاهای‏‎ ‎‏ایران (روستایی در استان فارس) مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. این مطالعه‏‎ ‎‏نشان می دهد که روستای مزبور تا اواسط دهه 1970 اصولاً تحول چندانی پیدا‏‎ ‎‏نکرده بود. اصلاحات ارضی نیز در آن به طور جدی اجرا نشده بود. از اواسط‏‎ ‎‏دهه 1970 در اثر افزایش ارتباط روستا با شیراز تحولات ملموسی در آن ایجاد‏‎ ‎‏شد: برقراری سرویسهای منظم رفت و آمد به شیراز و برخورداری از آب‏‎ ‎‏لوله کشی و برق. اما چهره این روستا پس از 20 سال (یعنی اواخر دهه 1990) به‏‎ ‎‏کلی دگرگون شده است. ایجاد خانه ها و مغازه های نوساز در خیابان و کوچه های‏‎ ‎‏منظم، مراکز خدماتی (آموزشی، بهداشتی) در کنار روستای قبلی و همچنین‏‎ ‎‏بازسازی و نوسازی خانه های روستای قبلی و امکانات داخلی منازل و نوع‏‎ ‎‏مشاغل از نزدیک شدن الگوهای زندگی در این روستا به الگوهای زندگی‏‎ ‎‏شهرهای ایران حکایت می کند. یکی از مهمترین علل پیشرفت اقتصادی این‏‎ ‎‏روستا ـ و دیگر روستاهای ایران ـ به اقدامات دولت بویژه جهاد سازندگی در‏‎ ‎‏احداث راهها و شبکه های خدماتی به این روستا مربوط است. این راهها و‏‎ ‎‏شبکه ها امکان ارتباط اقتصاد و جامعه روستایی با اقتصاد و جامعه شهری را به‏‎ ‎‏مراتب افزایش داده است و موجب رشد اقتصادی و اجتماعی روستا شده است.‏

‏ ‏

‏بسیاری از 68000 روستاهای کشور ایران طی دورۀ بیست ساله پس از انقلاب‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 503

‏اسلامی متحول گردیده اند. دولت، خود مهمترین عامل ایجاد این تحولات بوده است.‏‎ ‎‏دولت جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل تأکید خاصی نسبت به عمران و آبادی‏‎ ‎‏روستاهای ایران معمول داشته است. از جمله انواع برنامه هایی که برای بهبود شرایط‏‎ ‎‏روستاها طراحی شده طرح بازنشستگی روستائیان بالای 65 سال، و تأمین کمکهای‏‎ ‎‏کشاورزی از قبیل دادن اعتبارات بانکی بدون بهره، دادن یارانه جهت خرید ملزومات و‏‎ ‎‏مواد مورد نیاز، تأمین علوفه دامی ارزان قیمت و اجرای پروژه های زیربنایی روستایی را‏‎ ‎‏می توان ذکر کرد. در حالیکه وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه ها سهم بسزایی در‏‎ ‎‏عمران روستاها داشته اند جهاد سازندگی ایفاگر نقش اصلی بوده است. جهاد سازندگی‏‎ ‎‏در سال 1979 با هدف خاص تأمین نیازهای اساسی و زیربنایی روستاها از قبیل‏‎ ‎‏جاده سازی، احداث مدرسه و درمانگاه، لوله کشی آب آشامیدنی و برق رسانی تشکیل‏‎ ‎‏گردید. در مقیاس کلی می توان گفت جهاد سازندگی در اجرای طرحهای خود بسیار‏‎ ‎‏موفق بوده است. در حالیکه تا قبل از انقلاب فقط 4300 روستا از نعمت برق برخوردار‏‎ ‎‏بوده اند بیست سال بعد از پیروزی انقلاب (یعنی در ماه مارس 1999) این رقم به بیش از‏‎ ‎‏39000 روستای دارای بیش از (250) نفر جمعیت بالغ گردیده است. آمار احداث‏‎ ‎‏جاده های روستایی نیز افزایش چشمگیری نشان می دهد و از 8000 کیلومتر قبل از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب به 67000 کیلومتر در ماه مارس 1999 رسیده است.‏

‏آمار، بیانگر چگونگی مراحل پیشرفت روستاها طی بیست سال گذشته نیست. برای‏‎ ‎‏آگاهی دقیق از چگونگی این تحولات لازم است یک روستا یا یک ناحیه روستایی به‏‎ ‎‏عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گیرد. من این توفیق را یافته ام که طی سه تابستان پیاپی در‏‎ ‎‏اواخر دهه 1990 در این خصوص در ایران تحقیق کنم. روستای اصلی مورد مطالعه که‏‎ ‎‏من آن را به نام مستعار علی آباد نامیده ام در ناحیه جنوبی استان فارس در فاصله بیست‏‎ ‎‏کیلومتری شهر شیراز واقع است. من در خلال سالهای 79ـ1978 به منظور مطالعه و‏‎ ‎‏تحقیق درباره ساختار اجتماعی روستاها به مدت یک سال در علی آباد زندگی کردم.‏‎ ‎‏بنابراین مشاهده دوباره علی آباد پس از 16 سال دوری از محل و مقایسه تغییراتی که در‏‎ ‎‏این مدت حاصل گردید اطلاعات دست اولی به من می دهد که بیانگر تأثیر مستقیم‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران در روند پیشرفت این روستا به شمار می رود.‏


کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 504

اوضاع علی آباد در آستانه انقلاب

‏در خلال سالهای 79ـ1978 علی آباد روستای نسبتاً بزرگی بود که چهارصد خانوار‏‎ ‎‏(2500 نفر) در آن زندگی می کردند. زبان اصلی مردم روستا فارسی بود اما قبایل لری و‏‎ ‎‏ترک زبان در مجاورت آن دارای مراتعی بوده و با این محل رفت و آمد داشته و در فصول‏‎ ‎‏مختلف از نقطه ای به نقطه دیگر کوچ می کردند. تا قبل از دهه 1960 داستانهایی درباره‏‎ ‎‏کشمکشهای پراکنده میان اهالی این روستا و دسته هایی از قبایل مزبور نقل می شد. اما‏‎ ‎‏نیروهای دولتی و سازمانهای رسیدگی به امور عشایر از تاخت و تاز و سلطه آنها‏‎ ‎‏جلوگیری می کردند. تا اواسط دهه 1970 اهالی روستا و عشایر کوچ نشین در بسیاری از‏‎ ‎‏منافع مشترک سهیم بودند. تا این دوره پیامدهای تقسیم ناعادلانه زمین مشکل اصلی‏‎ ‎‏بسیاری از خانوارهای ساکن علی آباد را تشکیل می داد. بخش عمده روستا در مالکیت‏‎ ‎‏مالکین قبل از برنامه اصلاحات ارضی سالهای 1960 باقی مانده بود. مالکین، زمینهای‏‎ ‎‏مرغوب را به مباشرین محلی فروخته بودند و مقدار کمی از آنها را برای تقسیم بین‏‎ ‎‏کشاورزان باقی گذاشته بودند به طوریکه بسیاری از کشاورزان نتوانستند صاحب زمین‏‎ ‎‏شوند و یا صاحب قطعات کوچکی شدند که سودی عایدشان نمی کرد. ‏

‏با اینکه علی آباد در فاصله کمی از شیراز که با 450 هزار نفر جمعیت یکی از‏‎ ‎‏بزرگترین شهرهای ایران به شمار می رود قرار گرفته تا اواخر دهه 1970 برخورداری از‏‎ ‎‏امکانات شهرنشینی در این روستا بسیار ناچیز بود. شاید 90 درصد از افراد بالای 25‏‎ ‎‏سال ساکن علی آباد تا سال 1978 هرگز پایشان به شهر شیراز نرسیده بود. مردم اکثراً‏‎ ‎‏فاقد وسیله نقلیه یا موتور سیکلت بوده و بعضی از آنها حتی پول اضافی برای پرداخت‏‎ ‎‏کرایه اتوبوس و تاکسی نداشتند. روی هم رفته فرهنگ و آداب و رسوم مردم علی آباد‏‎ ‎‏مشابه فرهنگ دور افتاده ترین روستاهای استان فارس مانده بود.‏

‏کشاورزی تنها وسیله امرار معاش اهالی علی آباد بود. گندم محصول عمده آنها بود و‏‎ ‎‏حبوبات و سبزیجات بخش صیفی جات این ناحیه را تشکیل می داد. باغداری در این‏‎ ‎‏روستا به اندازه مزرعه داری دارای اهمیت بود و اکثر باغات آن را بوستانهای دائمی‏‎ ‎‏تشکیل می دادند. چندین نوع انگور در اینجا به عمل می آید و یکی از انواع بسیار ترش‏‎ ‎‏آن موسوم به غوره بود. غوره مصرف خوراکی نداشت و فقط برای آبگیری مورد‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 505

استفاده قرار می گرفت (به نام آبغوره) و یا آن را خشک می کردند و در زمستان به عنوان‏‎ ‎‏چاشنی غذا مورد استفاده قرار می دادند. انواع مختلف انگور شیرین را به مصرف‏‎ ‎‏می رساندند. علاوه بر این از محصولات باغی دیگری مانند زردآلو، سیب، انجیر، و انار‏‎ ‎‏و همچنین دانه های سماق که از بوته به عمل می آید می توان نام برد. زردآلو را خشک و‏‎ ‎‏به صورت برگه زردآلو مصرف می کردند. قریب 15 درصد از خانوارها علاوه بر‏‎ ‎‏کشاورزی از راه تجارت یا صنعت امرار معاش می کردند.‏

‏اما علی آباد طی دهه 1970 تازه می خواست پیشرفت خود را آغاز نماید. چند تن از‏‎ ‎‏جوانان این روستا بین سالهای 1973 و 1978 موفق به اخذ ذیپلم دبیرستان و یافتن‏‎ ‎‏شغلی در شهر شیراز شده بودند. برخی دیگر که سواد خواندن و نوشتن پیدا کرده بودند‏‎ ‎‏در کارخانه ها مشغول به کار شدند. بدین ترتیب علاقه ای به اشتغال در شیراز آغاز شده‏‎ ‎‏بود. یک خط اتوبوسرانی بین علی آباد و شیراز در اواسط دهه 1970 دائر شد و تا سال‏‎ ‎‏1978 روزانه چند سرویس در رفت و آمد بود. بسیاری از مردان روستا برای رفتن به‏‎ ‎‏محل کار خود در شیراز از اتوبوس استفاده می کردند.‏

‏تمام منطقه مسکونی علی آباد را یک دیوار گلی بلند احاطه کرده بود که قلعه نام‏‎ ‎‏داشت و مردم از یک دروازه اصلی رفت و آمد می کردند که به وسیله یک در چوبی بسیار‏‎ ‎‏بزرگ و سنگین بسته می شد. در درون قلعه چند راهرو خاکی پر پیچ و خم خانه ها را به‏‎ ‎‏هم متصل می کرد. دو بنای عمومی در طرفین دروازه قلعه قرار داشت. در طرف راست‏‎ ‎‏مسجدی بود که از خشت ساخته شده و اطراف درب ورودی آن با کاشی های لعاب دار‏‎ ‎‏تزئین شده بود و در طرف چپ یک حمام عمومی قرار داشت که یک روز در میان مردها‏‎ ‎‏و زنها از آن استفاده می کردند. خانه ها به شکل مربع مستطیل از خشت و کاه گل ساخته‏‎ ‎‏شده بود. هر یک از خانه ها را دیواری احاطه می کرد و قسمتی از حیاط خانه به نگهداری‏‎ ‎‏حیوانات اختصاص داشت. چند انباری نیز در مجاورت دیوارهای حیاط وجود داشت.‏‎ ‎‏اطاقهای مسکونی در یک ردیف مواجه نور خورشید به صورت بالاخانه ساخته شده‏‎ ‎‏بود. از طرح پشت بامها برای پهن کردن و خشک کردن زردآلو و انگور و میوه های دیگر‏‎ ‎‏استفاده می شد.‏

‏در سال 1978 بیش از 90 درصد روستاهای ایران فاقد برق و آب لوله کشی بودند اما‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 506

‏روستای علی آباد از هر دو اینها برخوردار بود. در اواخر دهه 1960 از یکی از‏‎ ‎‏چشمه های طبیعی روستا تا منازل روستائیان لوله کشی کرده بودند و در اکثر منازل فقط‏‎ ‎‏یک شیر آب اصلی در وسط حیاط وجود داشت. همچنین در اواخر دهه 1960‏‎ ‎‏مهندسین خارجی یک دستگاه موتور برق راه اندازی کرده بودند که برق کمی بخانه ها‏‎ ‎‏می رساند به طوریکه روزانه چند ساعت می توانستند یک لامپ آویزان را در نقطه ای از‏‎ ‎‏خانه با آن روشن کنند. اما بالاترین شانسی که داشتند استفاده از لوله کشی گاز طبیعی بود‏‎ ‎‏آن هم به این دلیل که مسیر لوله اصلی گاز از پایین این روستا می گذشت.‏

‏از این دو سه نمونه امکانات رفاهی که بگذریم، نوع خانواده ها در علی آباد فقیر و‏‎ ‎‏تنگدست و فاقد آنگونه لوازم خانگی بودند که عموماً مورد استفاده خانواده های متوسط‏‎ ‎‏شهرنشین طی دهه 1970 بود.‏

‏ ‏

وضعیت جدید روستا

‏روستای علی آباد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 یکشبه دگرگون‏‎ ‎‏نشده است. اما کسی که این روستا را در گذشته دیده و پس از 20 سال دوباره آن را‏‎ ‎‏می بیند از دیدن چهره جدید روستا ناگهان یکه می خورد. اولاً آن قلعه با دیوارهای‏‎ ‎‏بلندش دیگر وجود ندارد. به جای خانه های گلی یک ردیف مغازه های تمیز و مرتب در‏‎ ‎‏سمت چپ جاده اصلی منتهی به قلعه سابق ایجاد شده است و خانه های مسکونی اکثراً‏‎ ‎‏در سمت راست جاده قرار گرفته اند، که قبلاً مزارع گندم آنجا را اشغال کرده بود. اکنون‏‎ ‎‏یک ردیف خانه های نوساز با نمای آجری به طول یک کیلومتر در این سمت جاده به‏‎ ‎‏چشم می خورد و بسیاری از آنها دارای مغازه کوچکی هستند و پشت هر ردیف از‏‎ ‎‏خانه ها چندین ردیف دیگری خانه های مسکونی وجود دارد. به همین ترتیب چهارصد‏‎ ‎‏خانه در چند قطعه زمین مستطیل شکل بنا شده و این قطعات به وسیله خیابانهای خاکی‏‎ ‎‏مستقیم از یکدیگر تفکیک گردیده اند. چند باب مکان عمومی نیز در نقاط مختلف بین‏‎ ‎‏خانه های مسکونی احداث گردیده مدارس پسرانه و دخترانه جداگانه در سطوح مختلف‏‎ ‎‏ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، یک درمانگاه، یک اداره پست و چند اداره دولتی‏‎ ‎‏کوچک. به علاوه یک حوزه علمیه جدیدالتأسیس به منظور جذب جوانان پسر از سراسر‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 507

‏استان جهت تحصیل علوم دینیه و خدمت در روستاها به عنوان روحانی محل وجود‏‎ ‎‏دارد. حتی دو نفر پزشک در این روستا مطب خصوصی دائر کرده اند.‏

‏در منتهی الیه شمال غرب این شهرک جدیدالاحداث یک گورستان تازه و تمیز و پارک‏‎ ‎‏مانند ایجاد شده که بخشی از آن را قطعه ای مرتب و آذین شده به نام قطعه شهدا تشکیل‏‎ ‎‏می دهد و به 26 شهید علی آبادی که در جنگ ایران و عراق به شهادت رسیده اند‏‎ ‎‏اختصاص دارد. پشت این آبادی را هکتارها باغ انگور فراگرفته است.‏

‏خانه های آجری تازه ساز چه در علی آباد قدیم و چه در علی آباد نو هیچگونه شباهتی‏‎ ‎‏به خانه های قبلی ندارند. به سبک خانه های معمول در ایران، کف حیاطها پوشیده از‏‎ ‎‏موزائیک است و دیگر اثری از مکان مخصوص نگهداری حیوانات در آنها به چشم‏‎ ‎‏نمی خورد و به جای آن محلی برای پارک اتومبیل در نظر گرفته شده است. نوعاً خانه ها‏‎ ‎‏دارای یک راهرو دراز که به اطاقهای مختلف راه دارد، یک سالن بزرگ مخصوص‏‎ ‎‏پذیرایی از مهمان، چند اطاق کوچکتر برای اعضاء خانواده، یک آشپزخانه مدرن و یک‏‎ ‎‏حمام دوشی می باشند. فرشهای بهتر و پرده ها و دیوارکوبها و سایر وسایل تزئینی در‏‎ ‎‏سالن پذیرایی قرار دارند که معمولاً در هنگام پذیرایی از مهمانان مخصوص مورد‏‎ ‎‏استفاده قرار می گیرد.‏

‏آشپزخانه های جدید از زمین تا آسمان با مطبخهای کوچک و محقر با خوراک پزیهای‏‎ ‎‏نفتی بیست سال قبل تفاوت دارند. در آشپزخانه های جدید علی آباد نوعاً یک سری‏‎ ‎‏وسائل گازسوز، یک سینک ظرفشویی بزرگ با آب گرم و سرد دائمی، حداقل یک‏‎ ‎‏دستگاه یخچال مجهز به محفظه یخساز، یک ماشین لباسشوئی و چند وسیله برقی‏‎ ‎‏مختلف مانند آب میوه گیری، چرخ گوشت، پلوپز برقی، رادیو، جاروبرقی و غیره وجود‏‎ ‎‏دارد. یک آبگرمکن بزرگ در گوشه آشپزخانه بسیاری از خانه ها نصب شده است که آب‏‎ ‎‏گرم مورد نیاز آشپزخانه و حمام را تأمین می کند. در دهه 1970 که اهالی علی آباد از‏‎ ‎‏حمام عمومی روستا استفاده می کردند داشتن دوش آب گرم در خانه را وسیله ای لوکس‏‎ ‎‏و آرزویی دست نیافتنی می پنداشتند. در حالیکه امروز داشتن حمام و دوش در منازل‏‎ ‎‏امری است عادی و استفاده از حمام عمومی به دست فراموشی سپرده شده است.‏

‏در سال 1979 اغلب خانوارهای علی آباد با اقل معیشت و ابتدایی ترین امکانات‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 508

‏روزگار می گذراندند به طوریکه رسیدن به این سطح از زندگی روستایی در خانه های‏‎ ‎‏نوساز تمام آجر با امکانات رفاهی مدرن نشان از تحول شگفت انگیز در جامعه روستایی‏‎ ‎‏می دهد. اما چه چیزی منشأ پیدایش این تحول اقتصادی مثبت بوده است؟‏

‏یکی از مهمترین علل و عوامل مؤثر در این دگرگونی چشم گیر نه تنها در علی آباد‏‎ ‎‏بلکه در روستاهای سراسر مملکت فعالیتهای زیربنایی است که جهاد سازندگی بر عهده‏‎ ‎‏گرفته و به ثمر رسانده است. مثلاً در استان فارس در سال 79ـ1978 از میان 2100‏‎ ‎‏روستا فقط 324 روستا برق داشتند: پس از گذشت بیست سال 2044 روستا (یعنی بیش‏‎ ‎‏از 97 درصد) از نعمت برق برخوردار گردیده اند.‏

‏سایر پروژه های اجرا شده جهاد در استان فارس عبارتند از آسفالت 2625 کیلومتر‏‎ ‎‏جاده، تسطیح 4235 کیلومتر جاده خاکی، پل سازی به طول 1362 متر و تأمین آب‏‎ ‎‏لوله کشی در 1340 روستا.‏

‏با یک نظر اجمالی به شبکه برق رسانی و جاده سازی انجام شده در علی آباد می توان‏‎ ‎‏به اثرات سازنده فعالیت جهاد در این روستا پی برد. قبل از انقلاب یک ژنراتور برق در‏‎ ‎‏این روستا وجود داشت که هم کوچک بود و هم ضعیف و نامطمئن و فقط می توانست‏‎ ‎‏باندازه یکصد وات برق به هر خانه برساند آن هم روزانه 8 ساعت. امروز این روستا از‏‎ ‎‏یک پست قوی برق منطقه ای تغذیه می شود که قادر است در تمام مدت 24 ساعت به هر‏‎ ‎‏مقدار برق مورد نیاز آن را تأمین کند (و برق مصرفی بر حسب کیلو وات محاسبه می شود‏‎ ‎‏نه بر حسب وات) یعنی حال دیگر روستائیان علاوه بر داشتن لامپ روشنایی می توانند‏‎ ‎‏دارای انواع لوازم برقی در منزل باشند.‏

‏ ‏

تحول اقتصادی

‏استفاده از وسائل الکترونیکی گاهی پرهزینه است. بنابراین طبیعتاً این سؤال پیش‏‎ ‎‏می آید که درآمد روستائیان که قبل از انقلاب در سطح بسیار پائینی از فقر زندگی‏‎ ‎‏می کردند از کجا تأمین می شود. فعالیتهای جاده سازی جهاد سازندگی غیر مستقیم در‏‎ ‎‏تسهیل ارتباطات و دسترسی اهالی علی آباد به سایر نقاط استان فارس و سراسر کشور به‏‎ ‎‏طور اعم مؤثر بوده و فرصتهای جدیدی فراهم آورده است که بسیاری از خانواده ها را‏‎ ‎‏منتفع نموده است. مثلاً تا قبل از انقلاب بعضی از پیله وران علی آباد به دهستانهای بیضا و‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 509

کام فیروز می رفتند و برنج و گندم می خریدند تا در شیراز به فروش برسانند. سفر آنها به‏‎ ‎‏بیضا با عبور از راههای کوهستانی و سوار بر الاغ هفت تا ده ساعت طول می کشید. طی‏‎ ‎‏دهه 1980 جهاد سازندگی اقدام به ساختن یک شاهراه کرد که پس از عبور از کوههای‏‎ ‎‏زاگرس به دشتهای حاصلخیز بیضا و کام فیروز منتهی می شد.‏

‏امروز سفر از علی آباد به بیضا به وسیله وانت و کامیون در ظرف 40 دقیقه انجام‏‎ ‎‏می شود و همین امر موجب رواج کار و کسب عده ای از اهالی شده است که قادرند‏‎ ‎‏محصولات بیضا را در ظرف چند ساعت پس از استحصال به بازارهای شهر برسانند.‏

‏از این مهمتر احداث شاهراهی است که به شیراز منتهی می شود. بر خلاف سالهای‏‎ ‎‏قبل از انقلاب که حداقل 90 درصد خانوارهای علی آباد معیشت خود را از راه کار کردن‏‎ ‎‏در درون روستاها تأمین می کردند در اواسط دهه 1990 نزدیک به 40 درصد از خانوارها‏‎ ‎‏با اتکا به درآمدهای خارج از روستا تمام یا بخشی از هزینه های خود را پوشش می دادند.‏‎ ‎‏این منبع درآمد حاصل کارکرد مردهایی بود که همه روزه برای کار به شیراز رفت و آمد‏‎ ‎‏می کردند، شهری که به سرعت در حال رشد بوده و جمعیت آن در سال 1996 از یک‏‎ ‎‏میلیون نفر تجاوز کرده بود. رشد سریع و غیر عادی این شهر (طی دهه گذشته نرخ رشد‏‎ ‎‏جمعیت 5 / 2 درصد در سال بوده و در فاصله سالهای 1976 تا 1986 جمعیت آن دو‏‎ ‎‏برابر گردیده است) آن را به سوی صنعتی شدن سوق داده است. می توان گفت که شیراز‏‎ ‎‏هم اکنون با داشتن انواع کارخانه ها کوچک و بزرگ و تولیدات گوناگون به صورت یک‏‎ ‎‏شهر صنعتی مهم درآمده است. به علاوه این شهر از یک مرکزیت مهم فرهنگی،‏‎ ‎‏هنرهای دستی، پزشکی سنتی و توریستی برخوردار است.‏

‏تنوع امکانات اشتغال و کار و کسب، فرصتهایی برای اهالی علی آباد ایجاد کرده که‏‎ ‎‏بسیاری از آنها با مهارتهای مختلف آشنا و با حقوق و درآمدهای نسبتاً بالا استخدام شده‏‎ ‎‏و یا برای خود محل کار مستقلی در شهر شیراز ایجاد کرده اند و با اینکه 90 درصد آنها‏‎ ‎‏دارای تحصیلاتی در حد دبیرستان بوده و اکثراً نیز قبل از دریافت مدرک (دیپلم) ترک‏‎ ‎‏تحصیل نموده اند. این مشاغل شهری منبع درآمد ماهیانه ثابتی برای اهالی روستایی‏‎ ‎‏فراهم کرده که در گذشته فقط متکی به منابع درآمد فصلی حاصل از کشاورزی بوده اند.‏‎ ‎‏در اواخر دهه 1990 تقریباً 15 درصد از مردان نان آور علی آباد برای کار در کاخانه های‏‎ ‎‏شیراز به این شهر رفت و آمد می کردند، 5 درصد به استخدام دستگاههای دولتی در‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 510

شیراز درآمده بودند و 20 درصد از آنها به شغل آزاد مشغول بودند که اکثراً به‏‎ ‎‏مسافرکشی یا حمل و نقل محصولات کشاورزی بین روستا و شهر شیراز می پرداختند.‏

‏درآمد حاصل از مشاغل شهری علاوه بر اینکه نقدینگی لازم برای ساختمان سازی‏‎ ‎‏در علی آباد را تأمین می کرد موجب رواج و رونق این امر شده بود خیابان اصلی این‏‎ ‎‏روستا از دو طرف به وسیله فروشگاههای کوچک و مشاغل گوناگون و حتی رستوران و‏‎ ‎‏ساندویچ فروشی احاطه شده است. همچنین مردهای محل، عصرها در گوشه گوشه این‏‎ ‎‏خیابان گردهم می آیند و ناظر عبور و مرور وسائط نقلیه می شوند و به گفتگو و تبادل‏‎ ‎‏اطلاعات دربارۀ مسایل روستای خود یا پیشرفتهای جدید در شهر شیراز می پردازند.‏

‏در تابستان 1998 جمعاً 140 محل کسب در علی آباد وجود داشت که شامل تره بار‏‎ ‎‏فروشی، قصابی، قنادی، مکانیکی اتومبیل و خدمات مربوطه، داروخانه، آرایشگاه،‏‎ ‎‏فرش فروشی، خواربارفروشی، پمپ بنزین، بانک، مطب پزشکی و دندانپزشکی و‏‎ ‎‏خیاطی می شوند. این مشاغل 15 درصد درآمد روستائیان علی آباد را تأمین می کرد. در‏‎ ‎‏این میان چندین خانوار نیز درآمد خود را از مشاغل مشابهی که در شهر شیراز دائر کرده‏‎ ‎‏بودند به دست می آوردند.‏

‏بخش خدمات دولتی نیز در علی آباد به وجود آمده بود از قبیل مدارس ابتدایی،‏‎ ‎‏راهنمایی و دبیرستان پسرانه و دخترانه. وزارت پست و تلگراف و تلفن یک دفتر پستی و‏‎ ‎‏یک مرکز تلفن در روستا تأسیس کرده است. علاوه بر اینها یک مدرسه علوم دینیه برای‏‎ ‎‏تحصیل طلاب ایجاد شده است.‏

‏اشتغال در بخش دولتی در علی آباد معیشت ده درصد از اهالی را تأمین می کند هر‏‎ ‎‏چند تعدادی از این به اصطلاح کارمندان دولت عملاً در شهر شیراز مشغول به کاراند.‏

‏               نوع شغل                         درصد شاغلین (سال 1998)‏

‏               کشاورزی                                   10 درصد ‏

‏               استخدام دولتی                           10 درصد‏

‏               مغازه داری                                  15 درصد‏

‏               کارگری در کارخانه ها                    15 درصد‏

‏               شغل آزاد                                   20 درصد‏

‏               بازنشسته (از کارافتاده)                30 درصد‏


کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 511

کشاورزی

‏با در نظر گرفتن تعداد زیاد سران خانوارهای شاغل در شهر، یا مشغول به کسب و‏‎ ‎‏سایر کارهای خدماتی در روستای علی آباد، چنین به نظر می رسد که این روستا در‏‎ ‎‏مرحله انتقالی از حالت روستا به حالت شهرک قرار دارد. در عین حال کشاورزی هنوز‏‎ ‎‏یکی از فعالیتهای مهم بوده و زمینهای کشاورزی 90 درصد از املاک علی آباد را تشکیل‏‎ ‎‏می دهند. علی آباد که از قدیم به داشتن تاکستانها و باغات میوه شهرت داشته است پس‏‎ ‎‏از انقلاب با استفاده از برنامه های حمایتی دولت از طریق دادن کود شیمیایی ارزان قیمت‏‎ ‎‏و گونه های مختلف بذر اصلاح شده و خرید یارانه ای محصولات کشاورزی توانسته‏‎ ‎‏است در هر دو زمینه پیشرفت کند. تقریباً 40 درصد از خانوارها مالک حداقل یک هکتار‏‎ ‎‏زمین کشاورزی هستند ولی فقط آنها که مالک بیش از سه هکتار بوده اند (15 درصد از‏‎ ‎‏خانوارها) اقدام به احداث باغ کرده و از این راه عایدی خوبی دارند. در سال 1980‏‎ ‎‏تصمیم گرفته شد سیاست سابق (قبل ازانقلاب) خرید گندم ارزان قیمت به منظور پایین‏‎ ‎‏نگه داشتن قیمت نان تغییر یابد و در عوض گندم به قیمت بین المللی از کشاورزان‏‎ ‎‏خریداری شود که این تصمیم باعث رونق سریع اقتصاد گندم کاران گردید. اما کشت‏‎ ‎‏حبوبات کاهش یافت بیشتر به دلیل عدم تعیین تکلیف قانونی 700 هکتار گندمزاری که‏‎ ‎‏یکصد زارع محلی از مالکین بزرگ قبلی تصاحب کرده و بلافاصله بعد از انقلاب بین‏‎ ‎‏خود تقسیم کرده بودند. دادگستری تهران متعاقباً رأی به غیرقانونی بودن این نحوه‏‎ ‎‏تصاحب ملک داده و حکم به استرداد آن صادر نمود. ولی دادگستری شیراز از اجرای‏‎ ‎‏این حکم خودداری کرد. در عین حال در دست نداشتن سند رسمی و روشن باعث‏‎ ‎‏دلسردی متصرفین بالفعل گردیده و مالک اصلی (بالاستحقاق) نیز از ورود به روستا بیم‏‎ ‎‏دارد. در نتیجه زمین داران فعلی حاضر به سرمایه گذاری در اراضی متصرفی نیستند.‏

‏ ‏

ساختار اجتماعی

‏در حدود 160 خانوار علی آبادی رئیس خانواده خود را از دست داده یا رئیس‏‎ ‎‏خانواده آنها از کار افتاده یا معلول است و بنابراین درآمدی یا پس اندازی ندراند. بعد از‏‎ ‎‏انقلاب سازمانهای دولتی و مؤسسات خیریه خصوصی برنامه هایی برای کمک به‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 512

خانواده های مستمند تنظیم کرده اند. بعضی از این سازمانها در علی آباد نیز دفتری دائر‏‎ ‎‏کرده و افراد محلی را استخدام کرده اند که از خانواده های مستمند ثبت نام به عمل آورند‏‎ ‎‏و نیازهای آنان را بررسی کنند و برای آنها کوپن ارزاق صادر کنند یا مبلغی به عنوان اعانه‏‎ ‎‏ماهیانه به منظور خرید مایحتاج یا پرداخت کرایه خانه به آنها بپردازند. تأمین بهداشت و‏‎ ‎‏درمان و دادن پوشاک مجانی از جمله خدمات دیگر این مؤسسات است. طی برنامه های‏‎ ‎‏خاص به افراد معلول مهارتهایی آموزش داده می شود که بتوانند برای خانواده های خود‏‎ ‎‏ایجاد درآمد کنند. در نتیجه این تلاشها حتی فقیرترین خانوارها اکنون قادرند مواد غذایی‏‎ ‎‏اساسی و مسکن مورد نیاز خود را تأمین نمایند.‏

‏هر چند محرومیتی که قبل از انقلاب در علی آباد وجود داشته از بین رفته است ولی‏‎ ‎‏هنوز اختلاف طبقاتی وجود دارد. در حدود 25 درصد خانوارها دارای درآمد سالیانه ای‏‎ ‎‏هستند که زیر خط فقر تعریف شده دولت قرار می گیرند. اما همین  طبقه فقیر نیز به چشم‏‎ ‎‏نمی آیند زیرا حتی فقیرترین خانواده ها سعی می کنند در خانه های نوساز آجری زندگی‏‎ ‎‏کنند و طبق مد روز لباس بپوشند و از تغذیه کافی برخوردار باشند.‏

‏امروزه معیار فقر و عدم فقر میزان دارایی خانواده ها است. مثلاً در علی آباد‏‎ ‎‏خانواده هایی که خود را فقیر می دانند نوعاً در خانه ای زندگی می کنند که در آن تلویزیون‏‎ ‎‏سیاه و سفید به جای تلویزیون رنگی و ویدئو و ضبط صوت نوار کاست وجود دارد؛ به‏‎ ‎‏جای چینی آلات از ظروف پلاستیک و ملامین استفاده می کنند؛ بجای فرش دست بافت،‏‎ ‎‏فرش ماشینی زیر پای خود انداخته اند؛ به جای وسائل تهویه مطبوع از پنکه استفاده‏‎ ‎‏می کنند؛ به جای اتومبیل، موتورسیکلت دادند و فاقد خط تلفن در منزل هستند اغلب‏‎ ‎‏خانوارها کالاهای مصرفی مورد نیاز را دارا می باشند و طبقه متوسط روستای امروزی را‏‎ ‎‏تشکیل می دهند و در حدود 10 درصد از خانوارها با توجه به معیارهای محلی و حتی‏‎ ‎‏در مقیاس کلی کشور متمکن به حساب می آیند. پیدایش این طبقه متوسط روستایی در‏‎ ‎‏نتیجه طرز فکر تازه جامعه ایران روی داده است.‏

‏ ‏

تحولات اجتماعی

‏تحولات اجتماعی در علی آباد کمتر از تحولات اقتصادی آن به چشم می خورد، اما‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 513

تغییر الگوهای فامیلی و چگونگی ارتباط میان افراد جنس مخالف به خوبی قابل‏‎ ‎‏تشخیص است. یکی از این تغییرات تغییر در الگوی سکونتی در موارد گسترش‏‎ ‎‏خانواده ها است. تا قبل از انقلاب معمول این بود که پسر خانواده در صورت ازدواج‏‎ ‎‏زندگی جدید خود را در خانه پدری ادامه می داد در حالیکه امروز رسم بر این است که‏‎ ‎‏هر کدام به صورت یک خانواده مستقل در خانه اختصاصی خود زندگی می کنند. در واقع‏‎ ‎‏در هنگام مذاکرات فیمابین خانواده های عروس و داماد، قبل از انجام عقد، خانواده‏‎ ‎‏عروس شرط می کنند که داماد باید خانه مستقلی فراهم کند (جدا از اعضاء خانواده‏‎ ‎‏داماد). پیامد این تغییر الگوی زندگی، پیدایش پدیده جدید تنهایی برای پدر و مادری‏‎ ‎‏است که پس از ازدواج فرزندان، در خانه بزرگ خود تنها می مانند.‏

‏دومین تغییر اجتماعی پدید آمده مربوط به روابط بین پدر و فرزند است. تا قبل از‏‎ ‎‏انقلاب اگر پدر فرزندان جوان را صدا می زد انتظار این بود که حضور یابند نه اینکه از‏‎ ‎‏دور پاسخ دهند، و در حضور پدر رفتاری مؤدبانه و مطیع داشته باشند. در اواسط دهه‏‎ ‎‏1990 در پدران 35 تا 45 ساله تغییر رفتاری متمایل به محبت بیشتر و روابط بازتر نسبت‏‎ ‎‏به فرزندان نوجوان اعم از پسر یا دختر پدید آمد. در یک مورد پدری که مواجه با‏‎ ‎‏اعتراض و ناراحتی از طرف دختر 17 ساله و پسر 14 ساله اش شده بود به این دلیل که‏‎ ‎‏نتوانسته بود آنها را به شهربازی ببرد اظهار می کرد: «من هرگز جرأت نمی کردم با پدرم‏‎ ‎‏آنگونه که امروز فرزندان با والدین خود صحبت می کنند صحبت کنم.»‏

‏طی دهه 1970 رسم بر این بود که از پسران نوجوان توقع داشتند به درآمد خانواده‏‎ ‎‏کمک کنند، اما امروز عقیده پدرها این است که: «پسران نوجوان درست نیست که قبل از‏‎ ‎‏پایان تحصیلات دبیرستانی مشغول به کار شوند.» بر خلاف شرایط قبل از انقلاب، امروز‏‎ ‎‏از دختران انتظار می رود لااقل تحصیلات دبیرستانی را به پایان برسانند. طی سال‏‎ ‎‏تحصیلی 97ـ1996 عملاً همۀ دختران 14 تا 17 ساله در علی آباد در دبیرستان‏‎ ‎‏دخترانه ای که بعد از انقلاب ساخته شده بود مشغول به تحصیل بودند.‏

‏ادامه تحصیل در دانشگاهها نیز به صورت امری جدی مورد توجه و موضوع بحث‏‎ ‎‏خانواده ها است. پسرها و دخترهائیکه آمادگی و علاقه به ادامه تحصیل دارند تشویق‏‎ ‎‏می شوند که سعی کنند خود را برای شرکت در کنکور دانشگاهها آماده سازند. اگر‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 514

نتوانند در امتحان کنکور موفق شوند (معمولاً 80 درصد از شرکت کنندگان موفق به‏‎ ‎‏ورود به دانشگاه نمی شوند) در این صورت دخترها تشویق به ازدواج و پسرها تشویق به‏‎ ‎‏اعزام به خدمت سربازی می گردند.‏

‏ ‏

نتیجه گیری

‏علی آباد، به دلیل نزدیکی به شهر سریع الرشد شیراز نمونه مشابه روستاهای سراسر‏‎ ‎‏ایران نیست. اما پیشرفتهای حاصل از برق رسانی و لوله کشی آب آشامیدنی در اغلب‏‎ ‎‏2100 روستای استان فارس مشهود است. این دو عامل عمرانی تأثیر بسزایی در بالا‏‎ ‎‏بردن استاندارد زندگی روستائیان به طور کلی داشته  است. از جمله نشانه های دیگر‏‎ ‎‏پیشرفت وجود آنتن های تلویزیون است که بر بام خانه های روستائیان سراسر کشور به‏‎ ‎‏چشم می خورد. همچنین از بین رفتن دیوارهای گلی قلعه ها و احداث خانه های آجری‏‎ ‎‏در روستاها مبین تحولی در زندگی روستائیان است. تأثیرات عمیق تری که در بهبود‏‎ ‎‏زندگی ظاهری روستائیان حاصل گردیده کاملاً مورد مطالعه قرار نگرفته است اما‏‎ ‎‏مشاهده آنچه در یک روستا پدید آمده به خوبی نشان می دهد که چه تغییرات کلی در‏‎ ‎‏اوضاع اقتصادی و اجتماعی روستاهای ایران حاصل گردیده است.‏

‏ ‏

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 515

‎ ‎

کتابایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی (ج. 2)صفحه 516

  • )) Erich Hooglund، دکترای روابط بین الملل، پژوهشگر در مسایل خاورمیانه و ایران و استاد دانشگاه سن اگوستین و اکسفورد آمریکا.